Vrednost enot premoženja

Nazaj

Potencial

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 29.11.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 0,8790 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 3,7780 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 14,5575 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 5,5222 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 5,7889 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 26,0938 %