Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR

Generali Corporate Bonds investira v obveznice, vključno z zamenljivimi obveznicami in obvezniškimi ciljnimi skladi. Najmanj 70 % sredstev bo naloženih v podjetniške obveznice in enak delež sredstev bo izpostavljenih evru.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 15.06.2021
Država: ni podatka
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,0014 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,1901 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -0,6745 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 0,8764 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0,5561 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 0,5826 %