Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR

Generali Corporate Bonds investira v obveznice, vključno z zamenljivimi obveznicami in obvezniškimi ciljnimi skladi. Najmanj 70 % sredstev bo naloženih v podjetniške obveznice in enak delež sredstev bo izpostavljenih evru.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 13.01.2021
Država: ni podatka
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,0062 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,2380 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 1,0241 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 0,0796 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0,0794 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 0,5295 %