Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR

Generali Corporate Bonds investira v obveznice, vključno z zamenljivimi obveznicami in obvezniškimi ciljnimi skladi. Najmanj 70 % sredstev bo naloženih v podjetniške obveznice in enak delež sredstev bo izpostavljenih evru.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 13.01.2022
Država: ni podatka
Vrednost enote premoženja (VEP): 0,9894 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,5928 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -1,2378 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -1,6696 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0,2520 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 0,5999 %