Vrednost enot premoženja

Nazaj

Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 14.08.2022
Država: Luksemburg
Vrednost enote premoženja (VEP): 169,2700 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 4,6427 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -4,1506 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -5,8513 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -6,2528 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 10,6557 %