Vrednost enot premoženja

Nazaj

Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 06.12.2022
Država: Luksemburg
Vrednost enote premoženja (VEP): 166,6600 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 3,2654 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -2,0914 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -5,8737 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -7,6983 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 3,4705 %