Vrednost enot premoženja

Nazaj

Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 28.07.2021
Država: Luksemburg
Vrednost enote premoženja (VEP): 177,6600 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,3332 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 5,7060 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 12,4288 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 6,1925 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 11,0306 %