Vrednost enot premoženja

Nazaj

Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.05.2021
Država: Luksemburg
Vrednost enote premoženja (VEP): 177,8200 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,5485 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 7,0302 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 20,6623 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 6,2881 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 11,2348 %