Vrednost enot premoženja

Nazaj

Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 25.10.2021
Država: Luksemburg
Vrednost enote premoženja (VEP): 176,7500 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,3976 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 0,2382 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 10,5102 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 5,6485 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 15,9244 %