Vrednost enot premoženja

Nazaj

Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 29.11.2020
Država: Luksemburg
Vrednost enote premoženja (VEP): 167,0500 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 7,6700 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 8,6504 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 3,6998 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 2,8443 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 4,9375 %