Vrednost enot premoženja

Nazaj

Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 28.02.2021
Država: Luksemburg
Vrednost enote premoženja (VEP): 167,8900 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,1071 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 5,0429 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 9,7751 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0,3527 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 5,7442 %