Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Novi trgi, delniški

Geografska struktura naložb Generali Novi trgi, delniškega podsklada, je usmerjena v naložbe s področja razvijajočih se trgov Azije, Latinske Amerike, Jugovzhodne in Srednje Evrope ter Afrike. Pričakovanja o nadaljnjem gospodarskem razvoju teh trgov so zaradi rasti življenjskega standarda in notranje kupne moči z vidika investiranja pozitivna, zato se v njih lahko skriva še veliko potenciala.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 27.09.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 7,0379 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,8547 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 19,1552 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 0,5228 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -7,8194 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -0,3399 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma: