Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Novi trgi, delniški

Geografska struktura naložb Generali Novi trgi, delniškega podsklada, je usmerjena v naložbe s področja razvijajočih se trgov Azije, Latinske Amerike, Jugovzhodne in Srednje Evrope ter Afrike. Pričakovanja o nadaljnjem gospodarskem razvoju teh trgov so zaradi rasti življenjskega standarda in notranje kupne moči z vidika investiranja pozitivna, zato se v njih lahko skriva še veliko potenciala.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 21.09.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 7,9677 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,5162 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -9,8727 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 12,8697 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -2,7938 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 16,8850 %