Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Novi trgi, delniški

Geografska struktura naložb Generali Novi trgi, delniškega podsklada, je usmerjena v naložbe s področja razvijajočih se trgov Azije, Latinske Amerike, Jugovzhodne in Srednje Evrope ter Afrike. Pričakovanja o nadaljnjem gospodarskem razvoju teh trgov so zaradi rasti življenjskega standarda in notranje kupne moči z vidika investiranja pozitivna, zato se v njih lahko skriva še veliko potenciala.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 15.06.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 8,6327 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 3,8395 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 7,7861 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 31,5259 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 5,3192 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 18,9421 %