Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Novi trgi, delniški

Geografska struktura naložb Generali Novi trgi, delniškega podsklada, je usmerjena v naložbe s področja razvijajočih se trgov Azije, Latinske Amerike, Jugovzhodne in Srednje Evrope ter Afrike. Pričakovanja o nadaljnjem gospodarskem razvoju teh trgov so zaradi rasti življenjskega standarda in notranje kupne moči z vidika investiranja pozitivna, zato se v njih lahko skriva še veliko potenciala.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 02.10.2023
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 7,0427 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,1065 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -2,7332 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 3,5448 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 1,4945 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -0,4973 %