Vrednost enot premoženja

Nazaj

WisdomTree Physical Palladium*

Naložbeni cilj:

Tržni vrednostni papir paladija omogoča zavarovalcem enostaven, stroškovno učinkovit in varen način dostopa do trga srebra, s ciljem slediti gibanju cene paladija, zmanjšane za upravljavsko provizijo tržnega vrednostnega papirja.

Osnovne značilnosti:

 • sledi ceni paladija in ne portfelju delnic,
 • paladij je shranjen pri skrbniku HSBC Bank plc,
 • lokacija trezorja: Zurich, Švica; London, Velika Britanija
 • z njim se preprosto trguje na glavnih organiziranih trgih vrednostnih papirjev,
 • poravnava in hramba na običajnih trgovalnih računih pri borznih posrednikih,
 • transparentno sledenje ceni paladija z jasnim vrednotenjem,
 • zavarovanje s kovino v fizični obliki,
 • naložbeno tveganje: visoko,
 • skrbnik kovine: HSBC Bank plc,
 • upravljavec: WisdomTree Management Company (Jersey) Limited,
 • upravljavska provizija tržnega vrednostnega papirja: 0,49 % letno.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 27.09.2020
Država: Nemčija
Vrednost enote premoženja (VEP): 178,3800 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 4,6954 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -8,0373 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 22,9020 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 11,4109 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 139,2115 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma: