Vrednost enot premoženja

Nazaj

WisdomTree Physical Palladium*

Naložbeni cilj:

Tržni vrednostni papir paladija omogoča zavarovalcem enostaven, stroškovno učinkovit in varen način dostopa do trga srebra, s ciljem slediti gibanju cene paladija, zmanjšane za upravljavsko provizijo tržnega vrednostnega papirja.

Osnovne značilnosti:

 • sledi ceni paladija in ne portfelju delnic,
 • paladij je shranjen pri skrbniku HSBC Bank plc,
 • lokacija trezorja: Zurich, Švica; London, Velika Britanija
 • z njim se preprosto trguje na glavnih organiziranih trgih vrednostnih papirjev,
 • poravnava in hramba na običajnih trgovalnih računih pri borznih posrednikih,
 • transparentno sledenje ceni paladija z jasnim vrednotenjem,
 • zavarovanje s kovino v fizični obliki,
 • naložbeno tveganje: visoko,
 • skrbnik kovine: HSBC Bank plc,
 • upravljavec: WisdomTree Management Company (Jersey) Limited,
 • upravljavska provizija tržnega vrednostnega papirja: 0,49 % letno.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 13.01.2022
Država: Nemčija
Vrednost enote premoženja (VEP): 152,2000 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 8,7221 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -32,0960 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -16,9758 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -6,7573 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 39,9154 %