Vrednost enot premoženja

Nazaj

Aktivna naložba

Naložbeni cilj Aktivne naložbe je dolgoročna kapitalska rast. Aktivna naložba bo naložbeni cilj dosegla posredno, to je pretežno prek naložb v delnice ali enote premoženja odprtih investicijskih skladov brez geografskih ali sektorskih omejitev. Aktivno naložbo upravljamo s pomočjo napredne računalniške naložbene optimizacije (Mean CVar metodologije). Na ta način dobimo izbor naložb, ki se dinamično prilagaja na spreminjajoče se korelacije med naložbenimi razredi in spremembam v pričakovanih donosih, kar omogoča ustvarjati nadpovprečne, tveganju prilagojene donose. V začetku bo iz množice odprtih investicijskih skladov v upravljanju družbe Generali Investments izveden optimalni izbor najmanj 4 investicijskih skladov, ki se bo najmanj štirikrat letno, ob izrednih dogodkih pa lahko tudi večkrat, prilagajal aktualnim razmeram na kapitalskih trgih.

Poročilo neodvisnega revizorja

Ciljna sestava notranjega sklada Aktivna naložba od 7. 7. 2020 dalje:

Ime investicijskega sklada %
Generali Amerika, delniški 20
Generali Bond, obvezniški  20
Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov 20
Generali Vitalnost, delniški  13
Generali MM, sklad denarnega trga - EUR 5
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR  5
Generali Indija - Kitajska, delniški 5
Generali Vzhodna Evropa, delniški 4
Generali Rastko Evropa, delniški 3
Generali Tehnologija, delniški 5

Pretekle ciljne sestave - Aktivne naložbe

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 27.09.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 11,0844 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -3,3424 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 10,2234 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -1,6434 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -5,3893 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 5,8227 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 15.858.285,2400 

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma: