Vrednost enot premoženja

Nazaj

Aktivna naložba

Naložbeni cilj Aktivne naložbe je dolgoročna kapitalska rast. Aktivna naložba bo naložbeni cilj dosegla posredno, to je pretežno prek naložb v delnice ali enote premoženja odprtih investicijskih skladov brez geografskih ali sektorskih omejitev. Aktivno naložbo upravljamo s pomočjo napredne računalniške naložbene optimizacije (Mean CVar metodologije). Na ta način dobimo izbor naložb, ki se dinamično prilagaja na spreminjajoče se korelacije med naložbenimi razredi in spremembam v pričakovanih donosih, kar omogoča ustvarjati nadpovprečne, tveganju prilagojene donose. V začetku bo iz množice odprtih investicijskih skladov v upravljanju družbe Generali Investments izveden optimalni izbor najmanj 4 investicijskih skladov, ki se bo najmanj štirikrat letno, ob izrednih dogodkih pa lahko tudi večkrat, prilagajal aktualnim razmeram na kapitalskih trgih.

Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

Sestava naložb na dan 1. 7. 2021:

Ime investicijskega sklada %
Generali Amerika, delniški 21
Generali Bond, obvezniški - EUR 17,5
Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov 13
Generali Rastko Evropa, delniški 13
Generali Vitalnost, delniški  10
Generali Tehnologija, delniški 7,5
Generali Indija - Kitajska, delniški 6,5
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR 4,5
Generali Surovine in energija, delniški 7

Pretekle ciljne sestave - Aktivne naložbe

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 21.09.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 13,0266 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,5419 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 5,8385 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 16,6694 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 10,3762 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 18,9763 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 21.468.312,6900