Vrednost enot premoženja

Nazaj

Aktivna naložba

Naložbeni cilj Aktivne naložbe je dolgoročna kapitalska rast. Aktivna naložba bo naložbeni cilj dosegla posredno, to je pretežno prek naložb v delnice ali enote premoženja odprtih investicijskih skladov brez geografskih ali sektorskih omejitev. Aktivno naložbo upravljamo s pomočjo napredne računalniške naložbene optimizacije (Mean CVar metodologije). Na ta način dobimo izbor naložb, ki se dinamično prilagaja na spreminjajoče se korelacije med naložbenimi razredi in spremembam v pričakovanih donosih, kar omogoča ustvarjati nadpovprečne, tveganju prilagojene donose. V začetku bo iz množice odprtih investicijskih skladov v upravljanju družbe Generali Investments izveden optimalni izbor najmanj 4 investicijskih skladov, ki se bo najmanj štirikrat letno, ob izrednih dogodkih pa lahko tudi večkrat, prilagajal aktualnim razmeram na kapitalskih trgih.

Revizorjevo poročilo - 15. 6. 2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23. 4. 2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 4. 2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 4. 2019 (.pdf)

 

Sestava naložb na dan 1. 10. 2022:

Ime investicijskega sklada %
Generali Globalni, delniški sklad 22
Generali Bond, obvezniški - EUR 21,5
Generali Amerika, delniški 18
Generali Vitalnost, delniški  13,5
Generali Surovine in energija, delniški 7
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR 4,5
Generali MM – sklad denarnega trga  4
Generali Tehnologija, delniški  3,5
Generali Rastko Evropa, delniški 3
Generali Indija - Kitajska, delniški sklad 3

Pretekle ciljne sestave - Aktivne naložbe

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 28.11.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 13,0920 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,9515 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -0,3729 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -6,9159 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -6,9384 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 12,4327 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 26.103.314,7800