Vrednost enot premoženja

Nazaj

Aktivna naložba

Naložbeni cilj Aktivne naložbe je dolgoročna kapitalska rast. Aktivna naložba bo naložbeni cilj dosegla posredno, to je pretežno prek naložb v delnice ali enote premoženja odprtih investicijskih skladov brez geografskih ali sektorskih omejitev. Aktivno naložbo upravljamo s pomočjo napredne računalniške naložbene optimizacije (Mean CVar metodologije). Na ta način dobimo izbor naložb, ki se dinamično prilagaja na spreminjajoče se korelacije med naložbenimi razredi in spremembam v pričakovanih donosih, kar omogoča ustvarjati nadpovprečne, tveganju prilagojene donose. V začetku bo iz množice odprtih investicijskih skladov v upravljanju družbe Generali Investments izveden optimalni izbor najmanj 4 investicijskih skladov, ki se bo najmanj štirikrat letno, ob izrednih dogodkih pa lahko tudi večkrat, prilagajal aktualnim razmeram na kapitalskih trgih.

Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

Sestava naložb na dan 1. 4. 2021:

Ime investicijskega sklada %
Generali Amerika, delniški 21
Generali Bond, obvezniški - EUR 17,5
Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov 15
Generali Rastko Evropa, delniški 13
Generali Vitalnost, delniški  13
Generali Tehnologija, delniški 7,5
Generali Indija - Kitajska, delniški 6,5
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR 4,5
Generali Surovine in energija, delniški 2

Pretekle ciljne sestave - Aktivne naložbe

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 15.06.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 12,8237 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 3,1068 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 10,0218 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 18,6567 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 8,6570 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 16,9544 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 20.658.189,5600