Vrednost enot premoženja

Nazaj

Aktivna naložba

Naložbeni cilj Aktivne naložbe je dolgoročna kapitalska rast. Aktivna naložba bo naložbeni cilj dosegla posredno, to je pretežno prek naložb v delnice ali enote premoženja odprtih investicijskih skladov brez geografskih ali sektorskih omejitev. Aktivno naložbo upravljamo s pomočjo napredne računalniške naložbene optimizacije (Mean CVar metodologije). Na ta način dobimo izbor naložb, ki se dinamično prilagaja na spreminjajoče se korelacije med naložbenimi razredi in spremembam v pričakovanih donosih, kar omogoča ustvarjati nadpovprečne, tveganju prilagojene donose. V začetku bo iz množice odprtih investicijskih skladov v upravljanju družbe Generali Investments izveden optimalni izbor najmanj 4 investicijskih skladov, ki se bo najmanj štirikrat letno, ob izrednih dogodkih pa lahko tudi večkrat, prilagajal aktualnim razmeram na kapitalskih trgih.

Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 6. 2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23. 4. 2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 4. 2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 4. 2019 (.pdf)

 

Sestava naložb na dan 2. 10. 2023:

Ime investicijskega sklada %
Generali Bond, obvezniški - EUR   Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj 25,5
Generali Globalni, delniški sklad   Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj 22
Generali Amerika, delniški sklad   Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj 16
Generali Vitalnost, delniški sklad   Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj 13,5
Generali Tehnologija, delniški sklad Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj 7,5
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR   Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj 4,5
Generali Surovine in energija, delniški sklad  Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj 4
Generali Rastko Evropa, delniški sklad   Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj 4
Generali Indija - Kitajska, delniški sklad   Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj 3

 

Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj Naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj
Označene naložbe spodbujajo okoljske in socialne značilnosti dejavnikov trajnostnosti. Te naložbe so razvrščene v skladu z 8. členom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2088 (o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev).
Opomba: Te naložbe so lahko vključene v notranji sklad zavarovalnice ali kot naložba pri naložbenem zavarovanu, vendar naložbeni produkti sami po sebi niso uvrščeni med trajnostnostne produkte.

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 06.12.2023
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 13,6323 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,7534 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 2,4815 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 4,9010 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 8,2883 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 16,8289 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 31.233.159,3800