Vrednost enot premoženja

Nazaj

Aktivna naložba

Naložbeni cilj Aktivne naložbe je dolgoročna kapitalska rast. Aktivna naložba bo naložbeni cilj dosegla posredno, to je pretežno prek naložb v delnice ali enote premoženja odprtih investicijskih skladov brez geografskih ali sektorskih omejitev. Aktivno naložbo upravljamo s pomočjo napredne računalniške naložbene optimizacije (Mean CVar metodologije). Na ta način dobimo izbor naložb, ki se dinamično prilagaja na spreminjajoče se korelacije med naložbenimi razredi in spremembam v pričakovanih donosih, kar omogoča ustvarjati nadpovprečne, tveganju prilagojene donose. V začetku bo iz množice odprtih investicijskih skladov v upravljanju družbe Generali Investments izveden optimalni izbor najmanj 4 investicijskih skladov, ki se bo najmanj štirikrat letno, ob izrednih dogodkih pa lahko tudi večkrat, prilagajal aktualnim razmeram na kapitalskih trgih.

Poročilo neodvisnega revizorja

Sestava naložb na dan 1. 4. 2021:

Ime investicijskega sklada %
Generali Amerika, delniški 21
Generali Bond, obvezniški - EUR 17,5
Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov 15
Generali Rastko Evropa, delniški 13
Generali Vitalnost, delniški  13
Generali Tehnologija, delniški 7,5
Generali Indija - Kitajska, delniški 6,5
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR 4,5
Generali Surovine in energija, delniški 2

Pretekle ciljne sestave - Aktivne naložbe

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 12.04.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 12,6546 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,4440 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 10,5292 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 20,9982 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 7,2242 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 20,4684 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 20.128.462,0500