Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Bond, obvezniški - EUR

Generali Bond je namenjen vlagateljem, ki iščejo dokaj varno in po donosih boljšo ali vsaj enakovredno naložbo klasičnim oblikam varčevanja (na primer bančnim depozitom). Njegov portfelj sestavljajo predvsem obveznice in drugi dolžniški vrednostni papirji, s katerimi se trguje na območju držav članic Evropske unije in EFTE.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 17.07.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 17,9019 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,0613 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 1,5595 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 4,2864 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0,1096 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -10,0303 %