Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Surovine in energija, delniški

Vedno večje globalne zahteve po omejenih zalogah surovin in energije so razlog, zaradi katerih je panožno usmerjen delniški podsklad Generali Surovine in energija dolgoročno perspektiven. Njegove naložbe so razpršene v industrijske panoge pridobivanja in predelave surovin ter energije.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 20.05.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 7,6099 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,1522 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 9,2843 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 14,1069 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 7,7340 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 56,0589 %