Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Tehnologija, delniški

Generali Tehnologija je delniški podsklad s panožno usmerjeno naložbeno politiko, katerega cilj je dosegati dolgoročno rast na račun tehnološkega napredka, rešitev in inovacij. Njegov portfelj je sestavljen iz naložb v sektorje informacijske tehnologije, medicinske opreme, farmacije, biotehnologije in telekomunikacij.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 20.09.2023
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 24,5369 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,5872 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 17,6768 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 21,8474 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 35,0519 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 33,7379 %