Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Tehnologija, delniški

Generali Tehnologija je delniški podsklad s panožno usmerjeno naložbeno politiko, katerega cilj je dosegati dolgoročno rast na račun tehnološkega napredka, rešitev in inovacij. Njegov portfelj je sestavljen iz naložb v sektorje informacijske tehnologije, medicinske opreme, farmacije, biotehnologije in telekomunikacij.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 28.11.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 19,2385 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -3,8229 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -9,2318 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -26,7166 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -28,1177 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 19,0767 %