Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Tehnologija, delniški

Generali Tehnologija je delniški podsklad s panožno usmerjeno naložbeno politiko, katerega cilj je dosegati dolgoročno rast na račun tehnološkega napredka, rešitev in inovacij. Njegov portfelj je sestavljen iz naložb v sektorje informacijske tehnologije, medicinske opreme, farmacije, biotehnologije in telekomunikacij.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 25.07.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 24,8331 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 6,8297 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 18,9974 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 40,1401 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 23,2375 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 83,4475 %