Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Tehnologija, delniški

Generali Tehnologija je delniški podsklad s panožno usmerjeno naložbeno politiko, katerega cilj je dosegati dolgoročno rast na račun tehnološkega napredka, rešitev in inovacij. Njegov portfelj je sestavljen iz naložb v sektorje informacijske tehnologije, medicinske opreme, farmacije, biotehnologije in telekomunikacij.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 01.07.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 18,1235 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 4,3445 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 11,7169 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 23,8122 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 11,7169 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 65,7157 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond: