Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Tehnologija, delniški

Generali Tehnologija je delniški podsklad s panožno usmerjeno naložbeno politiko, katerega cilj je dosegati dolgoročno rast na račun tehnološkega napredka, rešitev in inovacij. Njegov portfelj je sestavljen iz naložb v sektorje informacijske tehnologije, medicinske opreme, farmacije, biotehnologije in telekomunikacij.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 27.09.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 18,7428 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -5,7246 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 31,6115 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 24,7565 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 15,5344 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 64,6112 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma: