Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Vermögensaufbau-Fonds

Generali Vermögensaufbau-Fonds je mešani investicijski sklad, ki načeloma lahko investira v vse segmente delnic, obveznic in surovin. Pri tem je razdeljen na deset različnih podsegmentov, od katerih je vsak utežen s približno 10 % premoženja sklada: štiri gradniki delnic, štiri gradniki obveznic, surovinski segment kot tudi variabilni posebni gradnik glede na oceno tržnih razmer. Na podlagi jasno določenega procesa, sledečega trendu, se lahko vsakokratni segmenti tudi popolnoma likvidirajo. Pri tem upravljavec stremi k temu, da ohranja premoženje oz. poskrbi za zaščito pred izgubo vrednosti, da vrednost enote premoženja na koncu leta ni nižja od 90 % vrednosti enote premoženja na začetku istega leta. Koncept upravljanja je naravnan tako, da upošteva določeno spodnjo mejo vrednosti, vendar ne daje garancije, ki bi zavezovala k ohranitvi te spodnje meje vrednosti.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 21.07.2024
Država: Avstrija
Vrednost enote premoženja (VEP): 120,9000 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,1574 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 6,7833 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 10,0091 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 6,0805 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 4,3051 %