Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Smart Funds - Best Managers Conservative

Generali Smart Funds - Best Managers Conservative je sklad skladov, katerega portfelj sestavljajo investicijski skladi fleksibilnega, absolutnega in skupnega donosa. Cilj sklada je doseči stalno rast vrednosti kapitala in ohranitev premoženja z raznovrstnim portfeljem. Naložbeni cilj sklada se bo dosegal predvsem z nalaganjem v investicijske sklade, pri čemer bo veljala omejitev višine skupnih stroškov za investicijski sklad, ki lahko predstavlja naložbo.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 28.02.2021
Država: Luksemburg
Vrednost enote premoženja (VEP): 100,2500 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,2400 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 2,1916 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 1,6425 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0,6122 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -0,3083 %