Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Smart Funds - Best Managers Conservative

Generali Smart Funds - Best Managers Conservative je sklad skladov, katerega portfelj sestavljajo investicijski skladi fleksibilnega, absolutnega in skupnega donosa. Cilj sklada je doseči stalno rast vrednosti kapitala in ohranitev premoženja z raznovrstnim portfeljem. Naložbeni cilj sklada se bo dosegal predvsem z nalaganjem v investicijske sklade, pri čemer bo veljala omejitev višine skupnih stroškov za investicijski sklad, ki lahko predstavlja naložbo.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 06.12.2023
Država: Luksemburg
Vrednost enote premoženja (VEP): 95,5100 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,5416 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -0,3547 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 0,1678 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 1,0902 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -3,6421 %