Vrednost enot premoženja

Nazaj

InterCapital SEE Equity fund - Klasa B

Investicijski sklad IInterCapital SEE Equity fund - Klasa B je delniški sklad, ki 70 % sredstev nalaga v delnice izdajateljev iz Hrvaške, Slovenije in Romunije. V dolžniške vrednostne papirje, instrumente denarnega trga in druge obrestovane instrumente, ki jih izdajo pravne osebe, države ali drugi subjekti, lahko vlaga do 30 % sredstev. Naložbe v različne industrijske, geografske ali druge razrede sredstev so dovoljene ob upoštevanju naložbenih omejitev glede geografske razporeditve, kot je določeno v podrobnih pravilih upravljanja, s ciljem omejitve naložbenih tveganj, povezanih s posebnimi geografskimi območji.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 17.07.2024
Država: Hrvaška
Vrednost enote premoženja (VEP): 199,6960 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 4,5542 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 15,8681 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 24,3830 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 16,8150 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 46,9174 %