Vrednost enot premoženja

Nazaj

Drzna naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 10 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

30. 4. 2021

Naložba %
Triglav Obvezniški 6,36
Triglav Svetovni Razviti Trgi 17,64
Triglav Azija 10,32
Triglav High Yield Bond 2,22
Generali Amerika, delniški 18,52
Generali Tehnologija, delniški 10,78
Generali Rastko Evropa, delniški 5,86
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški 3,74
Triglav Rastoči Trgi 20,52
Generali Vitalnost, delniški 2,93
Denarna Sredstva 1,11

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2019 je revidiran.


Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 30.04.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,6045 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,0327 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 17,9172 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 27,4525 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 8,1127 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 24,8055 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 24.906.112,2300