Vrednost enot premoženja

Nazaj

Drzna naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 10 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

31. 10. 2020

Naložba %
Triglav Obvezniški 7,19
Triglav Svetovni Razviti 37,52
Triglav Azija 10,27
Triglav High Yield Bond 2,38
Triglav Severna Amerika 9,37
Triglav Rastoči Trgi 29,23
Denarna Sredstva 4,04

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2019 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 31.10.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,3607 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,7802 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 8,0864 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 4,2842 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -1,0616 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 3,6645 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 19.277.279,4200