Vrednost enot premoženja

Nazaj

Drzna naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 10 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

30.06.2024

Naložba %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški 6,80
Generali Tehnologija, delniški 8,57
Triglav Obvezniški 3,85
Generali Rastko Evropa, delniški 7,29
Generali Vitalnost, delniški 7,54
Triglav Azija 4,81
Triglav Svetovni razviti trgi 20,88
Generali Amerika, delniški 19,15
Triglav High Yield Bond 1,52
Triglav Rastoči trgi 8,54
Generali Globalni 9,84
Denarna sredstva 1,21

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.

Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 6. 2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23. 4. 2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 4. 2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25. 4. 2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 30.06.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,8076 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 4,4614 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 13,7571 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 17,6593 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 13,7571 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 8,7998 %