Vrednost enot premoženja

Nazaj

Drzna naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 10 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

28.02.2023

Naložba %
Generali Vitalnost, delniški 6,98
Generali Globalni 8,28
Triglav Rastoči trgi 16,55
Triglav Azija 7,79
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški 5,09
Generali Rastko Evropa, delniški 6,82
Generali Amerika, delniški 15,36
Triglav Obvezniški 5,35
Triglav Svetovni razviti trgi 18,93
Generali Tehnologija, delniški 5,46
Triglav High Yield Bond 2,03
Denarna sredstva 1,36

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 15. 6. 2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23. 4. 2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 4. 2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25. 4. 2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 28.02.2023
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,4596 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,8624 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -4,4827 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -7,5208 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 2,8032 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 7,0245 %