Vrednost enot premoženja

Nazaj

Drzna naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 10 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

31.03.2024

Naložba %
Generali Amerika, delniški 18,97
Generali Globalni 9,66
Generali Tehnologija, delniški 8,03
Triglav Azija 4,81
Generali Rastko Evropa, delniški 7,35
Triglav High Yield Bond 1,59
Generali Vitalnost, delniški 7,59
Triglav Obvezniški 4,14
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški 6,48
Triglav Svetovni razviti trgi 21,49
Triglav Rastoči trgi 8,77
Denarna sredstva 1,12

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 6. 2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23. 4. 2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 4. 2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25. 4. 2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 31.03.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,7395 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,8256 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: ni podatka
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 17,7885 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 9,4714 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 9,5334 %