Vrednost enot premoženja

Nazaj

Drzna naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 10 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

30.09.2021

Naložba %
Generali Rastko Evropa, delniški 5,37
Generali Tehnologija, delniški 9,27
Triglav High Yield Bond 2,24
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški 3,58
Generali Amerika, delniški 17,23
Triglav Obvezniški 6,47
Triglav Svetovni razviti trgi 19,38
Triglav Rastoči trgi 20,87
Triglav Azija 10,41
Generali Vitalnost, delniški 2,84
Denarna sredstva 2,34

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2020 je revidiran.


Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 30.09.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,6339 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -2,7209 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 2,8839 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 19,1410 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 10,0937 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 30,1187 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 26.991.947,0800