Vrednost enot premoženja

Nazaj

Drzna naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 10 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

31.08.2023

Naložba %
Triglav Svetovni razviti trgi 20,46
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški 5,84
Generali Rastko Evropa, delniški 6,98
Generali Tehnologija, delniški 6,97
Triglav Obvezniški 4,83
Generali Amerika, delniški 17,56
Generali Globalni 9,06
Generali Vitalnost, delniški 7,44
Triglav High Yield Bond 1,85
Triglav Azija 6,27
Triglav Rastoči trgi 11,63
Denarna sredstva 1,11

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 6. 2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23. 4. 2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 4. 2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25. 4. 2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 31.08.2023
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,5427 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,9823 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 5,6933 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 0,9554 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 8,6561 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 11,4024 %