Vrednost enot premoženja

Nazaj

Drzna naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 10 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

30.06.2021

Naložba %
Triglav Svetovni razviti trgi 18,33
Generali Amerika, delniški 18,29
Triglav Rastoči trgi 20,67
Triglav Azija 10,45
Generali Tehnologija, delniški 10,72
Triglav Obvezniški 6,16
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški 3,73
Triglav High Yield Bond 2,16
Generali Rastko Evropa, delniški 5,74
Generali Vitalnost, delniški 2,90
Denarna sredstva 0,85

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2020 je revidiran.


Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 30.06.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,6614 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 3,9154 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 11,9466 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 27,1058 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 11,9466 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 27,6920 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 26.456.307,8600