Vrednost enot premoženja

Nazaj

Drzna naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 10 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

31.07.2022

Naložba %
Triglav Rastoči trgi 17,01
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški 4,71
Triglav Svetovni razviti trgi 18,83
Generali Tehnologija, delniški 10,66
Generali Rastko Evropa, delniški 6,65
Generali Vitalnost, delniški 3,94
Triglav Azija 7,75
Triglav Obvezniški 5,61
Triglav High Yield Bond 1,89
Generali Amerika, delniški 22,05
Denarna sredstva 0,90

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 15. 6. 2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23. 4. 2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 4. 2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25. 4. 2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 31.07.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,5476 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 5,7826 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -6,4894 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -5,4381 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -9,3540 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 21,2093 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 26.949.092,4500