Vrednost enot premoženja

Nazaj

Uravnoteženi naložbeni paket

Uravnoteženi naložbeni paket je namenjen vsem, ki želijo dolgoročno povečati svoje premoženje, pri tem pa se niso pripravljeni v celoti prepusti delniškim trgom. Portfelj paketa je sestavljen iz kombinacije vzajemnih skladov denarnega trga, obvezniških, uravnoteženih in delniških skladov, ki pokrivajo večino svetovnih trgov. Priporočena doba vlaganja za uravnoteženi naložbeni paket je 10 let in več.

Ciljna sestava Uravnoteženega naložbenega paketa od 1. 4. 2021 dalje:

Ime investicijskega sklada %
Generali Bond, obvezniški - EUR 30
Generali MM, sklad denarnega trga - EUR  20
Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov 10
Generali Corporate Bonds obveznuški - EUR 10
Generali Novi trgi, delniški 10
Generali Rastko Evropa, delniški 10
Generali Vitalnost, delniški 10

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 12.01.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 13,5980 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,0669 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 4,1338 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 10,8918 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0,3430 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 32,9124 %