Vrednost enot premoženja

Nazaj

Uravnoteženi naložbeni paket

Uravnoteženi naložbeni paket je namenjen vsem, ki želijo dolgoročno povečati svoje premoženje, pri tem pa se niso pripravljeni v celoti prepusti delniškim trgom. Portfelj paketa je sestavljen iz kombinacije vzajemnih skladov denarnega trga, obvezniških, uravnoteženih in delniških skladov, ki pokrivajo večino svetovnih trgov. Priporočena doba vlaganja za uravnoteženi naložbeni paket je 10 let in več.

Ciljna sestava Uravnoteženega naložbenega paketa od 1. 4. 2024 dalje:

Ime investicijskega sklada %
Generali Bond, obvezniški - EUR   Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj 30
Generali Amerika, delniški   Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj 20
Generali Globalni, delniški sklad   Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj 15
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR   Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj 10
Generali Rastko Evropa, delniški   Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj 10
Generali Vitalnost, delniški   Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj 10
Generali Indija – Kitajska, delniški   Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj 5
 

Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj Naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj
Označene naložbe spodbujajo okoljske in socialne značilnosti dejavnikov trajnostnosti. Te naložbe so razvrščene v skladu z 8. členom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2088 (o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev).
Opomba: Te naložbe so lahko vključene v notranji sklad zavarovalnice ali kot naložba pri naložbenem zavarovanu, vendar naložbeni produkti sami po sebi niso uvrščeni med trajnostnostne produkte.

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 17.07.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 14,3056 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,7479 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 9,1589 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 12,9030 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 8,3011 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 9,6551 %