Vrednost enot premoženja

Nazaj

DRZNI DO 50

Naložbeni cilj kritnega sklada Pokojninsko varčevanje AS Drzni do 50 je dolgoročna kapitalska rast. Pri naložbah kritnega sklada in pri njihovi porazdelitvi zavarovalnica upošteva, da bodo zavarovanci v kritnem skladu varčevali dovolj dolgo, da si lahko za doseganje večje donosnosti dovolijo tudi višjo izpostavljenost bolj tveganim naložbam. Z daljšim obdobjem varčevanja se lahko izognejo prevelikemu vplivu kratkoročnih nihanj in nenadnih padcev vrednosti naložb.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 31.12.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 13,2409 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -5,1566 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -1,3096 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -13,2131 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -13,2131 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 6,2059 %