Vrednost enot premoženja

Nazaj

Fondpolica TREND

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 01.07.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,3861 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,1520 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -8,3934 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -6,4268 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -8,3934 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 14,7149 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond: