Vrednost enot premoženja

Nazaj

Fondpolica TREND

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.09.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,6694 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,2482 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -8,1435 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 12,2135 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -3,7088 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 14,7275 %