Vrednost enot premoženja

Nazaj

Fondpolica TREND

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 15.08.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,2712 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,6732 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -10,9804 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -24,5847 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -17,4063 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -16,3849 %