Vrednost enot premoženja

Nazaj

Fondpolica TREND

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 29.11.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,6211 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 14,1620 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 18,3803 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 10,0468 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 7,1377 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -2,6834 %