Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Gold & Silver Mining Fund

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT SILVER MINING FUND je ustvariti dolgoročno in realno rast naložbe. Investicijski sklad nalaga po vsem svetu v delnice in deleže družb, ki se ukvarjajo z iskanjem, pridobivanjem in/ali predelavo plemenitih kovin. Še posebej so to rudarske družbe, ki pridobivajo in iščejo srebro.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 07.01.2021
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 145,6200 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 7,6275 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 13,1996 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 32,8771 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 3,5925 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 63,1231 %