Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Gold & Silver Mining Fund

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT SILVER MINING FUND je ustvariti dolgoročno in realno rast naložbe. Investicijski sklad nalaga po vsem svetu v delnice in deleže družb, ki se ukvarjajo z iskanjem, pridobivanjem in/ali predelavo plemenitih kovin. Še posebej so to rudarske družbe, ki pridobivajo in iščejo srebro.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 27.02.2024
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 57,8800 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -3,1783 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -10,4995 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -23,0319 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -6,8705 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -54,2270 %