Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Gold & Silver Mining Fund

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT SILVER MINING FUND je ustvariti dolgoročno in realno rast naložbe. Investicijski sklad nalaga po vsem svetu v delnice in deleže družb, ki se ukvarjajo z iskanjem, pridobivanjem in/ali predelavo plemenitih kovin. Še posebej so to rudarske družbe, ki pridobivajo in iščejo srebro.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 08.04.2021
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 119,6400 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 4,7727 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -17,6770 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 51,8852 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -14,8894 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 44,4230 %