Vrednost enot premoženja

Nazaj

indeks New Frontier

Prikazane so vrednosti indeksa New Frontier, ki ne predstavljajo vrednosti enote premoženja življenjskega zavarovanja Fondpolica MAKS GARANT PLUS in Fondpolica MAKS GARANT. Skladno s pogoji se ugodnejši vstop v indeks določi tako, da se pri izračunu donosnosti indeksa upošteva povprečje treh najnižjih zaključnih težajev indeksa v prvih treh letih, kar omogoča, da se sredstva naložijo v najbolj ugodnem trenutku (opazovanja so polletna v prvih treh letih).

abc
cde

Datum INDEX (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 30.01.2023
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 385,0290 
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,8500 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -1,5616 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 2,6538 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 1,8500 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -10,2050 %