Vrednost enot premoženja

Nazaj

indeks New Frontier

Prikazane so vrednosti indeksa New Frontier, ki ne predstavljajo vrednosti enote premoženja življenjskega zavarovanja Fondpolica MAKS GARANT PLUS in Fondpolica MAKS GARANT. Skladno s pogoji se ugodnejši vstop v indeks določi tako, da se pri izračunu donosnosti indeksa upošteva povprečje treh najnižjih zaključnih težajev indeksa v prvih treh letih, kar omogoča, da se sredstva naložijo v najbolj ugodnem trenutku (opazovanja so polletna v prvih treh letih).

abc
cde

Datum INDEX (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 29.11.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 333,5779 
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -4,0107 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -4,2394 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -20,8432 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -22,0616 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -24,5227 %