Vrednost enot premoženja

Nazaj

3 Banken Dividend Champions

3 Banken Dividend Champions je globalno usmerjen, aktivno upravljan delniški sklad. Naložbeni cilj je dolgoročna rast kapitala, ki temelji na mednarodno raznoliki delniški naložbi in na stabilnem donosu s poudarkom na visokih izplačilih dividend delnic. Vsaj 51% sredstev naložb sklada temelji na delnicah družb z visoko dividendo z predvidljivimi denarnimi tokovi in razumljivimi poslovnimi modeli.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 25.10.2021
Država: Avstrija
Vrednost enote premoženja (VEP): 11,7300 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,8598 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 6,9280 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 20,9278 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 16,1386 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 18,1269 %