Vrednost enot premoženja

Nazaj

3 Banken Dividend Champions

3 Banken Dividend Champions je globalno usmerjen, aktivno upravljan delniški sklad. Naložbeni cilj je dolgoročna rast kapitala, ki temelji na mednarodno raznoliki delniški naložbi in na stabilnem donosu s poudarkom na visokih izplačilih dividend delnic. Vsaj 51% sredstev naložb sklada temelji na delnicah družb z visoko dividendo z predvidljivimi denarnimi tokovi in razumljivimi poslovnimi modeli.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 06.12.2022
Država: Avstrija
Vrednost enote premoženja (VEP): 11,5100 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 3,0439 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 1,3204 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -3,1145 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -7,4014 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 7,8725 %