Vrednost enot premoženja

Nazaj

3 Banken Dividend Champions

3 Banken Dividend Champions je globalno usmerjen, aktivno upravljan delniški sklad. Naložbeni cilj je dolgoročna rast kapitala, ki temelji na mednarodno raznoliki delniški naložbi in na stabilnem donosu s poudarkom na visokih izplačilih dividend delnic. Vsaj 51% sredstev naložb sklada temelji na delnicah družb z visoko dividendo z predvidljivimi denarnimi tokovi in razumljivimi poslovnimi modeli.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 22.03.2023
Država: Avstrija
Vrednost enote premoženja (VEP): 10,8000 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -3,2258 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -3,1390 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -7,4550 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -3,3124 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 37,5796 %