Vrednost enot premoženja

Nazaj

GURU Europe

abc
cde

Datum INDEX (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.09.2021
Država: Slovenia
Vrednost enote premoženja (VEP): 719,2757 
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,7900 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 8,2896 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 14,8130 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 12,3845 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 4,8901 %