Vrednost enot premoženja

Nazaj

Varna naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški skladi) in 10 % v delniških investicijskih skladih.

 

Sestava naložb na dan

31.12.2021

Naložba %
Generali Bond, obvezniški – EUR 39,53
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR 9,91
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR 49,63
Denarna sredstva 0,93

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2020 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 31.12.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,0259 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,3206 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -0,3981 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -1,2228 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -1,2228 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 3,1263 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 5.035.330,4500