Vrednost enot premoženja

Nazaj

Varna naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški skladi) in 10 % v delniških investicijskih skladih.

 

Sestava naložb na dan

31.08.2023

Naložba %
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR 9,89
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR 49,42
Generali Bond, obvezniški – EUR 39,57
Denarna sredstva 1,12

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 31.08.2023
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 0,9690 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,1240 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 1,5936 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -0,0722 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 1,9463 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -5,8949 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 5.636.257,5100