Vrednost enot premoženja

Nazaj

Varna naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški skladi) in 10 % v delniških investicijskih skladih.

 

Sestava naložb na dan

30. 4. 2021

Naložba %
Generali Corporate Bonds, obvezniški 9,80
Generali MM, sklad denarnega trga 48,59
Generali Bond, obvezniški 40,37
Denarna sredstva 1,24

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2019 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 30.04.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,0283 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,2522 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -0,5897 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 1,7212 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0,9917 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -1,0965 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 4.268.158,4400