Vrednost enot premoženja

Nazaj

Varna naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški skladi) in 10 % v delniških investicijskih skladih.

 

Sestava naložb na dan

31. 10. 2020

Naložba %
Generali Corporate Bonds, obvezniški 9,51
Generali MM 46,96
Generali Bond 39,63
Denarna sredstva 3,90

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2019 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 31.10.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,0344 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,3103 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 2,3247 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 0,2326 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0,5932 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -1,9340 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 3.971.357,8300