Vrednost enot premoženja

Nazaj

Varna naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški skladi) in 10 % v delniških investicijskih skladih.

 

Sestava naložb na dan

31. 1. 2021

Naložba %
Generali Corporate Bonds, obvezniški 9,77
Generali MM, sklad denarnega trga 48,29
Generali Bond, obvezniški 40,77
Denarna sredstva 1,17

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2019 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 31.01.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,0365 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,2022 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 0,5335 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 0,2709 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0,2022 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -1,6043 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 4.194.714,4500