Vrednost enot premoženja

Nazaj

Varna naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški skladi) in 10 % v delniških investicijskih skladih.

 

Sestava naložb na dan

31.01.2024

Naložba %
Generali Bond, obvezniški – EUR 39,38
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR 19,76
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR 39,39
Denarna sredstva 1,47

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 31.01.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 0,9903 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,1311 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 2,3249 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 3,3069 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0,1311 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -4,4573 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 6.470.445,8900