Vrednost enot premoženja

Nazaj

Dirigent

Velikost naložb kritnega sklada in razmerja med njimi lahko odstopajo od navedenih omejitev v prvih šestih mesecih od ustanovitve kritnega sklada. Dosežena pretekla donosnost ne zagotavlja enake donosnosti v prihodnje.

Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 21.07.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 24,3653 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,7091 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 11,7720 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 15,8702 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 12,3669 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 17,4118 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 3.331.328,2200