Vrednost enot premoženja

Nazaj

Dirigent

Velikost naložb kritnega sklada in razmerja med njimi lahko odstopajo od navedenih omejitev v prvih šestih mesecih od ustanovitve kritnega sklada. Dosežena pretekla donosnost ne zagotavlja enake donosnosti v prihodnje.

Poročilo neodvisnega revizorja

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 24.09.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 16,6135 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -2,4056 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 26,4952 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 0,6488 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -4,5656 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 10,6210 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 3.372.110,7600 

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma: