Vrednost enot premoženja

Nazaj

Dirigent

Velikost naložb kritnega sklada in razmerja med njimi lahko odstopajo od navedenih omejitev v prvih šestih mesecih od ustanovitve kritnega sklada. Dosežena pretekla donosnost ne zagotavlja enake donosnosti v prihodnje.

Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 21.09.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 20,5233 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,4379 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 5,1145 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 22,7184 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 12,2578 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 29,0798 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 3.913.682,3900