Vrednost enot premoženja

Nazaj

Dirigent

Velikost naložb kritnega sklada in razmerja med njimi lahko odstopajo od navedenih omejitev v prvih šestih mesecih od ustanovitve kritnega sklada. Dosežena pretekla donosnost ne zagotavlja enake donosnosti v prihodnje.

Poročilo neodvisnega revizorja

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 12.04.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 20,0604 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,1634 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 14,7043 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 31,3859 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 9,7258 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 32,5107 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 3.924.901,1700