Vrednost enot premoženja

Nazaj

Dirigent

Velikost naložb kritnega sklada in razmerja med njimi lahko odstopajo od navedenih omejitev v prvih šestih mesecih od ustanovitve kritnega sklada. Dosežena pretekla donosnost ne zagotavlja enake donosnosti v prihodnje.

Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 12.01.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 22,1597 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,3964 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 6,4096 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 17,9228 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0,2462 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 51,3031 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 4.085.125,3600