Vrednost enot premoženja

Nazaj

Dirigent

Velikost naložb kritnega sklada in razmerja med njimi lahko odstopajo od navedenih omejitev v prvih šestih mesecih od ustanovitve kritnega sklada. Dosežena pretekla donosnost ne zagotavlja enake donosnosti v prihodnje.

Poročilo neodvisnega revizorja

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 25.01.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 19,0552 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 5,1519 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 14,1180 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 5,9405 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 4,2276 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 16,9605 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 3.768.155,3400