Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 12.01.2022 2,1388   EUR -1,5965 % 30,9817 % 80,2157 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 12.01.2022 19,5688   EUR -0,5226 % -2,0066 % 6,4285 %
Generali Globalni, delniški  > 12.01.2022 11,0125   EUR -0,0118 % 19,2746 % 28,8449 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 12.01.2022 13,3604   EUR -0,0022 % 12,1573 % 22,9232 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 12.01.2022 2,7831   EUR 5,2769 % -1,5773 % 33,5140 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 12.01.2022 3,2470   EUR 3,0990 % 20,4154 % 35,2241 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 12.01.2022 1,2332   EUR 2,0945 % 8,9399 % -12,7864 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 12.01.2022 53,0696   EUR -0,0405 % -0,6669 % -1,5512 %
Generali Novi trgi, delniški > 12.01.2022 8,5444   EUR 4,7288 % -1,9497 % 28,8593 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 12.01.2022 14,0474   EUR -1,1102 % 22,9596 % 63,2337 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 12.01.2022 33,1884   EUR 0,9843 % 18,3419 % 26,7410 %
Generali Surovine in energija, delniški > 12.01.2022 5,9376   EUR 8,5127 % 37,1239 % 33,1271 %
Generali Tehnologija, delniški > 12.01.2022 26,0116   EUR -2,8109 % 30,6905 % 113,6389 %
Generali Vitalnost, delniški > 12.01.2022 3,2918   EUR -2,9197 % 20,8887 % 49,4303 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 12.01.2022 1,6237   EUR 3,1445 % 21,9635 % 39,8054 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 12.01.2022 0,9892   EUR -0,2722 % -1,6211 % 0,5796 %
Generali EURO Stock Selection T > 12.01.2022 16,8200   EUR -0,9423 % 19,0375 % 28,2012 %
3 Banken Strategie Klassik > 12.01.2022 114,6800   EUR -1,3760 % 1,5676 % 8,4752 %
3 Banken Strategie Dynamik > 12.01.2022 17,2200   EUR -1,7123 % 5,6442 % 15,4930 %
3 Banken Dividend Champions > 12.01.2022 12,2300   EUR -1,6090 % 18,7379 % 23,0382 %
DWS Invest Global Emerging Markets Equities > 12.01.2022 275,9200   EUR 3,1168 % -7,2725 % 21,7760 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 12.01.2022 230,9800   EUR 0,9219 % 0,6624 % 19,8962 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 12.01.2022 181,1500   EUR 0,3268 % 6,7913 % 20,1898 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 12.01.2022 261,7600   EUR -0,6905 % -5,0390 % 10,5405 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 12.01.2022 117,2500   EUR -1,7513 % 4,2964 % 13,3288 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 12.01.2022 101,8100   EUR -0,8763 % 1,8406 % 5,7656 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2* > 12.01.2022 11,0227   EUR 0,0454 % 1,5000 % 4,5728 %
Zajamčeni AS* > 12.01.2022 11,7604   EUR 0,0672 % 2,2501 % 6,9088 %
Zajamčeni paket* > 12.01.2022 13,9885   EUR 0,0816 % 2,7501 % 8,4868 %
Zajamčeni paket AS* > 12.01.2022 12,5211   EUR 0,0815 % 2,7499 % 8,4867 %
Zajamčena naložba > 12.01.2022 10,0000   EUR 0,0000 % 0,0000 % /

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dinamični naložbeni paket > 12.01.2022 12,0095   EUR 0,2504 % 19,2400 % 46,8334 %
Konzervativni naložbeni paket > 12.01.2022 14,3371   EUR -0,3004 % 6,4562 % 18,8361 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 12.01.2022 13,5980   EUR -0,3430 % 10,8918 % 32,9124 %

VEP notranjih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)
Dirigent > 12.01.2022 22,1597   EUR -0,2462 % 17,9228 % 51,3031 % 4.085.125,3600  
Vrhunski > 12.01.2022 17,7977   EUR -0,4051 % 15,1478 % 48,0194 % 4.236.231,4800  
Aktivna naložba > 12.01.2022 14,0213   EUR -0,3327 % 16,8636 % 36,3210 % 24.005.867,2800  
Aktivni naložbeni paket > 12.01.2022 15,2546   EUR -0,2361 % 16,9849 % 40,2090 % 31.337.620,9900  
Drzna naložba > 31.12.2021 1,7073   EUR 15,0394 % 15,0394 % 51,6656 % 27.232.921,3300  
Dinamična naložba > 31.12.2021 1,8338   EUR 15,2681 % 15,2681 % 46,8215 % 17.908.728,6200  
Uravnotežena naložba > 31.12.2021 1,8873   EUR 14,0431 % 14,0431 % 39,7069 % 11.063.281,4800  
Preudarna naložba > 31.12.2021 1,6939   EUR 8,9956 % 8,9956 % 28,4912 % 3.192.517,5300  
Varna naložba > 31.12.2021 1,0259   EUR -1,2228 % -1,2228 % 3,1263 % 5.035.330,4500  

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium* > 12.01.2022 157,3600   EUR -3,5962 % -14,2172 % 44,6589 %
WisdomTree Physical Platinum* > 12.01.2022 79,8900   EUR 0,7250 % -2,2633 % 18,9902 %
WisdomTree Physical Precious Metals* > 12.01.2022 122,3700   EUR -0,7462 % -2,7652 % 41,0930 %
WisdomTree Physical Silver* > 12.01.2022 18,7850   EUR 0,0639 % -3,7900 % 45,9936 %
WisdomTree Physical Swiss Gold* > 12.01.2022 153,5600   EUR 0,3201 % 5,0198 % 41,1527 %

VEP ostalih naložb

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 12.01.2022 1,3528   EUR 2,8432 % 27,2146 % 29,4917 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 12.01.2022 0,0276   EUR 0,5908 % 14,8580 % 35,5181 %
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > 12.01.2022 3,1592   EUR 2,7716 % 18,3886 % 27,6135 %
SafePort Focus Fund > 07.01.2022 57,6500   EUR -2,3212 % -10,9653 % 10,1242 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > 10.01.2022 88,3600   EUR -2,5477 % -6,8522 % 24,4507 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund > 10.01.2022 99,3900   EUR -5,0626 % -31,7470 % 21,7418 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > 10.01.2022 208,1000   EUR 0,0048 % 6,7125 % 25,2031 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund > 10.01.2022 78,5700   EUR -3,8193 % -14,4770 % 29,0996 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund > 10.01.2022 139,8400   EUR -1,1033 % 0,0358 % 35,2287 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund > 10.01.2022 113,1100   EUR -2,4072 % -7,5597 % 30,0563 %
SafePort Silver Mining Fund > 10.01.2022 40,3400   EUR -5,7697 % -38,1952 % 27,3359 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund - začasno ustavljeno > 01.10.2020 23,5300   EUR -8,9044 % -12,3323 % -0,4232 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 12.01.2022 10,5974   EUR 1,3611 % 1,0672 % 7,5529 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 12.01.2022 26,8512   EUR 0,1697 % 3,9572 % -11,4044 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 12.01.2022 377,2361   0,4802 % 12,2857 % -11,7051 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 12.01.2022 1,0808   EUR 0,2226 % 4,1333 % -13,5637 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 12.01.2022 377,2361   0,4802 % 12,2857 % -11,7051 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 12.01.2022 1,2572   EUR -0,0080 % -1,3651 % -5,4026 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 12.01.2022 377,2361   0,4802 % 12,2857 % -11,7051 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 12.01.2022 1,4222   EUR -0,8021 % 11,8082 % 17,7123 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 12.01.2022 976,0101   -0,2579 % 11,8905 % 13,5666 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 12.01.2022 1,5177   EUR -1,3904 % -17,5432 % 1,3286 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 12.01.2022 496,1113   -0,9777 % -11,2216 % 2,0481 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 12.01.2022 1,5397   EUR -1,4403 % -18,7365 % 0,7723 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 12.01.2022 496,1113   -0,9777 % -11,2216 % 2,0481 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 12.01.2022 1,0056   EUR 3,0222 % 10,8955 % 43,4522 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 12.01.2022 306,9675   2,7430 % 19,3371 % 31,4146 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 12.01.2022 1,4984   EUR 1,0589 % 20,2665 % 75,9718 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 12.01.2022 334,5276   1,5663 % 18,7335 % 43,4025 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 12.01.2022 1,2549   EUR 0,7871 % 8,2744 % 41,9410 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 12.01.2022 724,2656   0,9582 % 11,0424 % 17,8772 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 12.01.2022 1,4075   EUR -2,1686 % 8,3609 % 49,6067 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 12.01.2022 208,7373   -0,5707 % 5,5840 % 15,6600 %

KPS LEON 2

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
LEON DINAMIČNI > 31.12.2021 13,6403   EUR / 13,3530 % 13,3530 % 26,1871 %
LEON PREUDARNI > 31.12.2021 13,1773   EUR / 9,9472 % 9,9472 % 20,0568 %
LEON ZAJAMČENI > 31.12.2021 9,4134   EUR 7,1296   EUR 0,7785 % 0,7785 % 4,8301 %

POKOJNINSKO VARČEVANJE AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 31.12.2021 15,2568   EUR / 18,2771 % 18,2771 % 43,7653 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 31.12.2021 12,2804   EUR / 9,0225 % 9,0225 % 21,7774 %
ZAJAMČENI OD 60 > 31.12.2021 10,3877   EUR 10,3931   -1,5459 % -1,5459 % 6,0738 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 31.12.2021 1,3816   EUR 0,7144   -2,8547 % -2,8547 % 10,0350 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 12.01.2022 2,1388   EUR -1,5965 % 30,9817 % 80,2157 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 12.01.2022 19,5688   EUR -0,5226 % -2,0066 % 6,4285 %
Generali Globalni, delniški  > 12.01.2022 11,0125   EUR -0,0118 % 19,2746 % 28,8449 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 12.01.2022 13,3604   EUR -0,0022 % 12,1573 % 22,9232 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 12.01.2022 2,7831   EUR 5,2769 % -1,5773 % 33,5140 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 12.01.2022 3,2470   EUR 3,0990 % 20,4154 % 35,2241 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 12.01.2022 1,2332   EUR 2,0945 % 8,9399 % -12,7864 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 12.01.2022 53,0696   EUR -0,0405 % -0,6669 % -1,5512 %
Generali Novi trgi, delniški > 12.01.2022 8,5444   EUR 4,7288 % -1,9497 % 28,8593 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 12.01.2022 14,0474   EUR -1,1102 % 22,9596 % 63,2337 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 12.01.2022 33,1884   EUR 0,9843 % 18,3419 % 26,7410 %
Generali Surovine in energija, delniški > 12.01.2022 5,9376   EUR 8,5127 % 37,1239 % 33,1271 %
Generali Tehnologija, delniški > 12.01.2022 26,0116   EUR -2,8109 % 30,6905 % 113,6389 %
Generali Vitalnost, delniški > 12.01.2022 3,2918   EUR -2,9197 % 20,8887 % 49,4303 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 12.01.2022 1,6237   EUR 3,1445 % 21,9635 % 39,8054 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 12.01.2022 0,9892   EUR -0,2722 % -1,6211 % 0,5796 %
Generali EURO Stock Selection T > 12.01.2022 16,8200   EUR -0,9423 % 19,0375 % 28,2012 %
3 Banken Strategie Klassik > 12.01.2022 114,6800   EUR -1,3760 % 1,5676 % 8,4752 %
3 Banken Strategie Dynamik > 12.01.2022 17,2200   EUR -1,7123 % 5,6442 % 15,4930 %
3 Banken Dividend Champions > 12.01.2022 12,2300   EUR -1,6090 % 18,7379 % 23,0382 %
DWS Invest Global Emerging Markets Equities > 12.01.2022 275,9200   EUR 3,1168 % -7,2725 % 21,7760 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 12.01.2022 230,9800   EUR 0,9219 % 0,6624 % 19,8962 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 12.01.2022 181,1500   EUR 0,3268 % 6,7913 % 20,1898 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 12.01.2022 261,7600   EUR -0,6905 % -5,0390 % 10,5405 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 12.01.2022 117,2500   EUR -1,7513 % 4,2964 % 13,3288 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 12.01.2022 101,8100   EUR -0,8763 % 1,8406 % 5,7656 %