Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 29.06.2022 1,8420   EUR -15,2519 % -1,8333 % 36,1318 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 29.06.2022 17,4861   EUR -11,1099 % -11,2151 % -9,0989 %
Generali Globalni, delniški  > 29.06.2022 9,6086   EUR -12,7585 % -4,4833 % 7,2963 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 29.06.2022 12,2115   EUR -8,6013 % -3,2844 % 10,3765 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 29.06.2022 2,5969   EUR -1,7665 % -9,1771 % 13,7445 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 29.06.2022 3,0215   EUR -4,0611 % 1,8472 % 10,7547 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 29.06.2022 1,3262   EUR 9,7939 % 0,1208 % -6,8876 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 29.06.2022 52,8083   EUR -0,5327 % -0,8809 % -1,8588 %
Generali Novi trgi, delniški > 29.06.2022 7,4660   EUR -8,4892 % -15,6756 % 5,0602 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 29.06.2022 12,4212   EUR -12,5582 % -2,5658 % 29,4981 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 29.06.2022 29,0846   EUR -11,5025 % -6,4322 % 3,9757 %
Generali Surovine in energija, delniški > 29.06.2022 6,4031   EUR 17,0200 % 26,3587 % 37,2465 %
Generali Tehnologija, delniški > 29.06.2022 20,0863   EUR -24,9500 % -15,0786 % 39,1413 %
Generali Vitalnost, delniški > 29.06.2022 3,2237   EUR -4,9280 % 8,2033 % 34,2929 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 29.06.2022 0,7445   EUR -52,7061 % -49,6789 % -44,9985 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 29.06.2022 0,9217   EUR -7,0773 % -7,8484 % -8,5887 %
Generali EURO Stock Selection T > 29.06.2022 13,9400   EUR -17,9034 % -13,4161 % -1,5537 %
3 Banken Werte Defensive > 29.06.2022 101,8900   EUR -12,3753 % -11,3537 % -7,9418 %
3 Banken Werte Balanced > 29.06.2022 15,2200   EUR -13,1279 % -10,1004 % -3,3037 %
3 Banken Dividend Champions > 29.06.2022 10,9500   EUR -11,9067 % -3,0115 % 10,9422 %
DWS Invest ESG Emerging Markets Equities > 29.06.2022 248,8700   EUR -6,9923 % -16,1263 % 1,2449 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 29.06.2022 200,0500   EUR -12,5923 % -16,2024 % -2,4242 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 29.06.2022 163,1300   EUR -9,6533 % -7,9713 % 3,9177 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 29.06.2022 216,5200   EUR -17,8542 % -18,1058 % -15,9276 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 29.06.2022 111,3300   EUR -6,7119 % -4,1003 % 4,8206 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 29.06.2022 94,8700   EUR -7,6331 % -6,9993 % -3,7439 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2* > 29.06.2022 11,0984   EUR 0,7325 % 1,4999 % 4,5717 %
Zajamčeni AS* > 29.06.2022 11,8815   EUR 1,0976 % 2,2504 % 6,9096 %
Zajamčeni paket* > 29.06.2022 14,1643   EUR 1,3393 % 2,7501 % 8,4872 %
Zajamčeni paket AS* > 29.06.2022 12,6785   EUR 1,3396 % 2,7506 % 8,4875 %
Zajamčena naložba > 29.06.2022 10,0000   EUR 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 %

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dinamični naložbeni paket > 29.06.2022 10,3375   EUR -13,7067 % -6,0842 % 15,7498 %
Konzervativni naložbeni paket > 29.06.2022 13,1815   EUR -8,3364 % -5,4059 % 5,3349 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 29.06.2022 12,1639   EUR -10,8532 % -6,1905 % 11,9044 %

VEP notranjih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)
Dirigent > 29.06.2022 19,8983   EUR -10,4261 % -3,8246 % 23,6718 % 3.602.372,6800  
Vrhunski > 29.06.2022 15,4183   EUR -13,7201 % -8,0054 % 16,4427 % 3.557.185,1200  
Aktivna naložba > 29.06.2022 12,6615   EUR -9,9985 % -2,6331 % 15,0094 % 23.603.968,9600  
Aktivni naložbeni paket > 29.06.2022 13,4405   EUR -12,1002 % -5,6516 % 14,8084 % 27.659.281,1100  
Drzna naložba > 31.05.2022 1,5243   EUR -10,7187 % -4,6597 % 25,9752 % 25.866.940,3200  
Dinamična naložba > 31.05.2022 1,6577   EUR -9,6030 % -2,6543 % 24,0236 % 16.764.718,7300  
Uravnotežena naložba > 31.05.2022 1,7316   EUR -8,2499 % -1,1869 % 18,9041 % 10.561.033,7300  
Preudarna naložba > 31.05.2022 1,5551   EUR -8,1941 % -3,1935 % 10,8964 % 3.069.621,9800  
Varna naložba > 31.05.2022 0,9845   EUR -4,0355 % -4,2595 % -3,3003 % 4.915.400,2000  

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium* > 29.06.2022 176,6000   EUR 8,1909 % -15,9368 % 37,7320 %
WisdomTree Physical Platinum* > 29.06.2022 81,2500   EUR 2,4396 % -3,0140 % 17,7878 %
WisdomTree Physical Precious Metals* > 29.06.2022 130,6000   EUR 5,9291 % 0,0230 % 37,4231 %
WisdomTree Physical Silver* > 29.06.2022 18,3350   EUR -2,3331 % -9,1517 % 44,8262 %
WisdomTree Physical Swiss Gold* > 29.06.2022 166,8500   EUR 9,0024 % 17,1042 % 39,2157 %

VEP ostalih naložb

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 29.06.2022 1,2242   EUR -6,9333 % -0,9467 % 11,0285 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* - začasno ustavljeno > 02.03.2022 0,0062   EUR -77,3304 % -73,5320 % -70,4338 %
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > 29.06.2022 2,9378   EUR -4,4307 % -1,1075 % 7,2973 %
SafePort Focus Fund > 24.06.2022 56,1900   EUR -4,7950 % -8,6044 % 3,4426 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > 23.06.2022 90,9100   EUR 0,2647 % -0,2633 % 22,2237 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund > 23.06.2022 77,2200   EUR -26,2394 % -37,5091 % -11,0676 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > 23.06.2022 214,8600   EUR 3,2534 % 7,2263 % 23,8458 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund > 23.06.2022 79,3500   EUR -2,8645 % -11,0426 % 30,8758 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund > 23.06.2022 151,5800   EUR 7,1994 % 14,4259 % 34,1297 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund > 23.06.2022 118,1200   EUR 1,9154 % 0,5705 % 31,0697 %
SafePort Silver Mining Fund > 23.06.2022 30,7100   EUR -28,2644 % -44,7563 % -5,3621 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund - začasno ustavljeno > 01.10.2020 23,5300   EUR -8,9044 % -12,3323 % -0,4232 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 29.06.2022 10,1792   EUR -2,6389 % -4,8628 % 1,9684 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 29.06.2022 26,5459   EUR -0,9692 % 0,2333 % -10,6569 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 29.06.2022 390,5310   4,0214 % 8,9842 % -4,0239 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 29.06.2022 1,0586   EUR -1,8361 % -0,5916 % -12,4183 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 29.06.2022 390,5310   4,0214 % 8,9842 % -4,0239 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 29.06.2022 1,2044   EUR -4,2074 % -4,0472 % -9,2457 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 29.06.2022 390,5310   4,0214 % 8,9842 % -4,0239 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 29.06.2022 1,4358   EUR 0,1465 % 2,2941 % 9,6533 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 29.06.2022 1.039,1970   6,1994 % 9,7730 % 18,2603 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 29.06.2022 1,2448   EUR -19,1216 % -29,5130 % -16,8415 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 29.06.2022 458,0959   -8,5655 % -15,9240 % -2,3020 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 29.06.2022 1,2403   EUR -20,6056 % -31,3880 % -18,9399 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 29.06.2022 458,0959   -8,5655 % -15,9240 % -2,3020 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 29.06.2022 1,0333   EUR 5,8601 % 6,7679 % 27,3321 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 29.06.2022 365,4757   22,3258 % 26,8490 % 56,6305 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 29.06.2022 1,5064   EUR 1,5984 % 5,0342 % 53,1050 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 29.06.2022 379,0658   15,0886 % 20,1324 % 60,9859 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 29.06.2022 0,9300   EUR -25,3072 % -26,6156 % -14,8819 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 29.06.2022 671,6094   -6,3817 % -5,8209 % 4,3121 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 29.06.2022 1,0945   EUR -23,9244 % -24,7715 % -10,3236 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 29.06.2022 191,5699   -8,7482 % -7,7940 % -0,0755 %

KPS LEON 2

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
LEON DINAMIČNI > 31.05.2022 12,4522   EUR / -8,7105 % -2,5219 % 8,9773 %
LEON PREUDARNI > 31.05.2022 12,0782   EUR / -8,3411 % -3,2714 % 4,4575 %
LEON ZAJAMČENI > 31.05.2022 8,8706   EUR 7,1311   EUR -5,7660 % -5,5238 % -3,5506 %

POKOJNINSKO VARČEVANJE AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 31.05.2022 14,1182   EUR / -7,4629 % 2,3043 % 25,3781 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 31.05.2022 11,4122   EUR / -7,0698 % -0,8635 % 9,8436 %
ZAJAMČENI OD 60 > 31.05.2022 9,6293   EUR 10,3951   -7,3009 % -7,3295 % -4,5176 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 31.05.2022 1,2480   EUR 0,7146   -9,6699 % -9,8396 % -4,3898 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 29.06.2022 1,8420   EUR -15,2519 % -1,8333 % 36,1318 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 29.06.2022 17,4861   EUR -11,1099 % -11,2151 % -9,0989 %
Generali Globalni, delniški  > 29.06.2022 9,6086   EUR -12,7585 % -4,4833 % 7,2963 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 29.06.2022 12,2115   EUR -8,6013 % -3,2844 % 10,3765 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 29.06.2022 2,5969   EUR -1,7665 % -9,1771 % 13,7445 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 29.06.2022 3,0215   EUR -4,0611 % 1,8472 % 10,7547 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 29.06.2022 1,3262   EUR 9,7939 % 0,1208 % -6,8876 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 29.06.2022 52,8083   EUR -0,5327 % -0,8809 % -1,8588 %
Generali Novi trgi, delniški > 29.06.2022 7,4660   EUR -8,4892 % -15,6756 % 5,0602 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 29.06.2022 12,4212   EUR -12,5582 % -2,5658 % 29,4981 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 29.06.2022 29,0846   EUR -11,5025 % -6,4322 % 3,9757 %
Generali Surovine in energija, delniški > 29.06.2022 6,4031   EUR 17,0200 % 26,3587 % 37,2465 %
Generali Tehnologija, delniški > 29.06.2022 20,0863   EUR -24,9500 % -15,0786 % 39,1413 %
Generali Vitalnost, delniški > 29.06.2022 3,2237   EUR -4,9280 % 8,2033 % 34,2929 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 29.06.2022 0,7445   EUR -52,7061 % -49,6789 % -44,9985 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 29.06.2022 0,9217   EUR -7,0773 % -7,8484 % -8,5887 %
Generali EURO Stock Selection T > 29.06.2022 13,9400   EUR -17,9034 % -13,4161 % -1,5537 %
3 Banken Werte Defensive > 29.06.2022 101,8900   EUR -12,3753 % -11,3537 % -7,9418 %
3 Banken Werte Balanced > 29.06.2022 15,2200   EUR -13,1279 % -10,1004 % -3,3037 %
3 Banken Dividend Champions > 29.06.2022 10,9500   EUR -11,9067 % -3,0115 % 10,9422 %
DWS Invest ESG Emerging Markets Equities > 29.06.2022 248,8700   EUR -6,9923 % -16,1263 % 1,2449 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 29.06.2022 200,0500   EUR -12,5923 % -16,2024 % -2,4242 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 29.06.2022 163,1300   EUR -9,6533 % -7,9713 % 3,9177 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 29.06.2022 216,5200   EUR -17,8542 % -18,1058 % -15,9276 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 29.06.2022 111,3300   EUR -6,7119 % -4,1003 % 4,8206 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 29.06.2022 94,8700   EUR -7,6331 % -6,9993 % -3,7439 %