Vrednost enot premoženja

Search

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 01.04.2020 1.2114   EUR -18.5723 % -9.6712 % 2.1589 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 01.04.2020 18.8220   EUR -3.0054 % 0.6390 % 5.6229 %
Generali Dividendni, delniški  > 01.04.2020 7.7972   EUR -18.5033 % -14.9678 % -14.3165 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 01.04.2020 10.0419   EUR -12.9146 % -10.7149 % -11.3689 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 01.04.2020 1.9554   EUR -19.1750 % -19.1950 % -4.6146 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 01.04.2020 2.0025   EUR -29.7960 % -23.4108 % -31.4212 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 01.04.2020 0.8366   EUR -44.3713 % -41.3735 % -40.6667 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 01.04.2020 53.5655   EUR -0.2484 % -0.5388 % -1.1707 %
Generali Novi trgi, delniški > 01.04.2020 5.8585   EUR -23.2668 % -20.0838 % -13.5914 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 01.04.2020 8.3252   EUR -21.1599 % -12.9718 % -4.4179 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 01.04.2020 21.8186   EUR -25.5820 % -22.0274 % -19.5183 %
Generali Surovine in energija, delniški > 01.04.2020 2.8933   EUR -38.8709 % -40.8335 % -39.3438 %
Generali Tehnologija, delniški > 01.04.2020 14.1058   EUR -13.0490 % -0.3546 % 26.1699 %
Generali Vitalnost, delniški > 01.04.2020 2.2509   EUR -13.5034 % -5.8555 % 5.1822 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 01.04.2020 0.9511   EUR -34.7802 % -21.5782 % -18.7094 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 01.04.2020 0.9659   EUR -3.9479 % -3.4872 % -3.4100 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2* > 01.04.2020 10.7338   EUR 0.3722 % 1.5045 % 4.5721 %
Zajamčeni AS* > 01.04.2020 11.3028   EUR 0.5560 % 2.2554 % 6.9096 %
Zajamčeni paket* > 01.04.2020 13.3278   EUR 0.6784 % 2.7579 % 8.4866 %
Zajamčeni paket AS* > 01.04.2020 11.9297   EUR 0.6785 % 2.7572 % 8.4863 %
Zajamčena naložba > 01.04.2020 10.0000   EUR 0.0000 % 0.0000 % /

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dinamični naložbeni paket > 01.04.2020 7.5658   EUR -21.1025 % -14.8877 % -11.3078 %
Konzervativni naložbeni paket > 01.04.2020 11.8957   EUR -7.4984 % -4.4338 % -1.4457 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 01.04.2020 10.1170   EUR -11.1289 % -6.5698 % -2.1709 %

VEP notranjih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)
Dirigent > 01.04.2020 14.1593   EUR -18.6635 % -12.3236 % -5.7655 % 3,035,174.2200  
Vrhunski > 01.04.2020 11.6785   EUR -18.4063 % -11.8511 % -5.6953 % 7,457,553.0500  
Aktivna naložba > 01.04.2020 10.0505   EUR -14.2141 % -8.0652 % -3.8552 % 14,147,409.7100  
Aktivni naložbeni paket > 01.04.2020 10.4522   EUR -15.6747 % -10.9147 % -6.1244 % 22,012,241.8900  

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium* > 01.04.2020 191.2500   EUR 19.4491 % 60.1491 % 169.9746 %
WisdomTree Physical Platinum* > 01.04.2020 62.1100   EUR -22.3285 % -13.6462 % -26.3838 %
WisdomTree Physical Precious Metals* > 01.04.2020 114.9600   EUR 5.0247 % 27.2667 % 32.3357 %
WisdomTree Physical Silver* > 01.04.2020 12.0350   EUR -19.7934 % -5.6670 % -25.7557 %
WisdomTree Physical Swiss Gold* > 01.04.2020 140.0100   EUR 7.2134 % 25.6258 % 23.5964 %

VEP ostalih naložb

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 01.04.2020 1.0337   EUR -8.9492 % 0.3690 % -8.0910 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 01.04.2020 0.0183   EUR -31.7251 % -15.6704 % -21.1336 %
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > 01.04.2020 2.1900   EUR -23.3220 % -14.6565 % -26.5741 %
SafePort Focus Fund* > 27.03.2020 55.8700   EUR -6.8989 % 4.3714 % -6.8989 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > 26.03.2020 78.4500   EUR -5.9916 % 8.1174 % -1.9130 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund* > 26.03.2020 82.0300   EUR -25.1483 % -3.7771 % -13.5799 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > 26.03.2020 184.4200   EUR 2.2170 % 9.2018 % 28.2743 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund* > 26.03.2020 57.2200   EUR -17.2404 % -5.8572 % -26.3767 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund* > 26.03.2020 134.3500   EUR 8.9619 % 26.5543 % 21.9368 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund* > 26.03.2020 96.4200   EUR -3.9067 % 9.9179 % -1.5721 %
SafePort Silver Mining Fund* > 26.03.2020 30.9200   EUR -30.9513 % -8.4936 % -38.4554 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > 26.03.2020 26.3500   EUR 2.0132 % -0.2272 % 8.1691 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 01.04.2020 10.0897   EUR -2.0265 % 2.4741 % 9.8306 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 01.04.2020 25.6504   EUR -15.7921 % -13.3148 % -16.0424 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 01.04.2020 356.5725   -16.6891 % -14.1800 % -20.5603 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 01.04.2020 1.0289   EUR -17.5164 % -14.8755 % -25.1491 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 01.04.2020 356.5725   -16.6891 % -14.1800 % -20.5603 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 01.04.2020 1.2574   EUR -6.4017 % -5.4800 % -5.4302 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 01.04.2020 356.5725   -16.6891 % -14.1800 % -20.5603 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 01.04.2020 1.2101   EUR -20.3724 % -4.5286 % -18.9321 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 01.04.2020 865.7956   -12.0447 % -1.1006 % -9.9007 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 01.04.2020 1.3442   EUR -11.1625 % -14.0427 % 21.2083 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 01.04.2020 452.6586   -5.6923 % -8.7354 % 8.3725 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 01.04.2020 1.3640   EUR -11.7438 % -14.5203 % 22.3648 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 01.04.2020 452.6586   -5.6923 % -8.7354 % 8.3725 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 01.04.2020 0.7359   EUR -11.4334 % -6.5761 % 23.9097 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 01.04.2020 193.6063   -19.7852 % -21.7244 % -17.9108 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 01.04.2020 0.8665   EUR -15.7920 % -10.7161 % 24.5687 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 01.04.2020 215.6262   -11.9382 % -12.8175 % -3.1672 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 01.04.2020 0.9436   EUR -16.1394 % -9.3651 % -2.2683 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 01.04.2020 589.8857   -10.6559 % -9.3546 % -11.1102 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 01.04.2020 1.0699   EUR -20.4772 % -3.9070 % -9.6597 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 01.04.2020 184.1179   -8.1156 % -2.5953 % -2.9010 %

VEP pokojninskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 29.02.2020 11.8047   EUR / -5.3139 % 4.5293 % 9.6887 %
ZAJAMČENI OD 60 > 29.02.2020 10.5126   EUR 10.3400   1.1537 % 6.4901 % 6.6587 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 29.02.2020 10.8336   EUR / -2.8272 % 4.9340 % 6.0081 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 29.02.2020 1.3863   EUR 0.7102   2.1968 % 9.2693 % 15.5346 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 01.04.2020 1.2114   EUR -18.5723 % -9.6712 % 2.1589 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 01.04.2020 18.8220   EUR -3.0054 % 0.6390 % 5.6229 %
Generali Dividendni, delniški  > 01.04.2020 7.7972   EUR -18.5033 % -14.9678 % -14.3165 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 01.04.2020 10.0419   EUR -12.9146 % -10.7149 % -11.3689 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 01.04.2020 1.9554   EUR -19.1750 % -19.1950 % -4.6146 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 01.04.2020 2.0025   EUR -29.7960 % -23.4108 % -31.4212 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 01.04.2020 0.8366   EUR -44.3713 % -41.3735 % -40.6667 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 01.04.2020 53.5655   EUR -0.2484 % -0.5388 % -1.1707 %
Generali Novi trgi, delniški > 01.04.2020 5.8585   EUR -23.2668 % -20.0838 % -13.5914 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 01.04.2020 8.3252   EUR -21.1599 % -12.9718 % -4.4179 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 01.04.2020 21.8186   EUR -25.5820 % -22.0274 % -19.5183 %
Generali Surovine in energija, delniški > 01.04.2020 2.8933   EUR -38.8709 % -40.8335 % -39.3438 %
Generali Tehnologija, delniški > 01.04.2020 14.1058   EUR -13.0490 % -0.3546 % 26.1699 %
Generali Vitalnost, delniški > 01.04.2020 2.2509   EUR -13.5034 % -5.8555 % 5.1822 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 01.04.2020 0.9511   EUR -34.7802 % -21.5782 % -18.7094 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 01.04.2020 0.9659   EUR -3.9479 % -3.4872 % -3.4100 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: