Informacije za vlagatelje

Dokument s ključnimi podatki za vlagatelje

Dokument vsebuje ključne informacije za vlagatelje in sicer o:

  • ciljih in naložbeni politiki,
  • tveganju in donosu naložbe,
  • stroških,
  • pretekli uspešnosti, in
  • druge uporabne informacije.

Podatki, navedeni v dokumentu, so predpisani z zakonom, niso tržno gradivo in so namenjeni vlagateljem v pomoč pri odločitvi o naložbi.

Prospekti naložb