Informacije za vlagatelje

Zavarovalnica na tej spletni strani objavlja informacije za vlagatelje o naložbah, višinah in načinih obračuna vseh posrednih in neposrednih stroškov, ki zmanjšujejo vrednot enot naložb.

NALOŽBENE MOŽNOSTI

      MOJ ŽIVLJENJSKI BONUS ZLATA LETA ENKRATNI ŽIVLJENJSKI BONUS
Aktivna naložba, notranji sklad   Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj

Prospekt

 

SID

SID SID

Drzna naložba, notranji sklad

Prospekt

 

SID

  SID

Dinamična naložba, notranji sklad

Prospekt

 

SID

  SID

Uravnotežena naložba, notranji sklad

Prospekt

 

SID

  SID

Preudarna naložba, notranji sklad

Prospekt

 

SID

  SID

Varna naložba, notranji sklad

Prospekt

 

SID

  SID

Zajamčena naložba, naložba z zajamčeno donosnostjo

Prospekt

 

SID

SID SID

Generali Amerika, delniški  Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj

Prospekt

KID

SID

SID  

Generali Jugovzhodna Evropa, delniški

Prospekt

KID

SID

SID  

Generali Bond, obvezniški - EUR  Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj

Prospekt

KID

SID

SID  

Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR  Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj

Prospekt

KID

SID

SID  

Generali Globalni, delniški  Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj

Prospekt

KID

SID

SID  

Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad

Prospekt

KID

SID

SID  

Generali Indija – Kitajska, delniški  Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj

Prospekt

KID

SID

SID  

Generali Latinska Amerika, delniški  Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj

Prospekt

KID

SID

SID  

Generali MM, sklad denarnega trga - EUR

Prospekt

KID

SID

SID  

Generali Novi trgi, delniški  Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj

Prospekt

KID

SID

SID  

Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov

Prospekt

KID

SID

SID  
Generali Rastko Evropa, delniški   Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj

Prospekt

KID

SID

SID  

Generali Surovine in energija, delniški  Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj

Prospekt

KID

SID

SID  

Generali Tehnologija, delniški  Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj

Prospekt

KID

SID

SID  

Generali Vitalnost, delniški  Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj

Prospekt

KID

SID

SID  

SafePort Focus Fund*

Povzetek lastnosti

 

 

   

SafePort PM Value Fund*

Povzetek lastnosti

 

 

   

SafePort Gold & Silver Mining Fund*

Povzetek lastnosti

 

 

   

SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund*

Povzetek lastnosti

 

 

   

SafePort Physical Silver 95+ Fund*

Povzetek lastnosti

 

 

   

SafePort Physical Gold 95+ Fund*

Povzetek lastnosti

 

 

   

SafePort Precious Metals 95+ Fund*

Povzetek lastnosti

 

 

   

*sklad je na voljo le za naložbena zavarovanja Fondpolica PERSPEKTIVNIH VREDNOSTI

SID - Specifične informacije o osnovni naložbeni možnosti
KIID - Dokument s ključnimi podatki za vlagatelje
KID - Dokument s ključnimi informacijami

Pretekla uspešnost naložb

Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj Naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj
Označene naložbe spodbujajo okoljske in socialne značilnosti dejavnikov trajnostnosti. Te naložbe so razvrščene v skladu z 8. členom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2088 (o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev).
Opomba: Te naložbe so lahko vključene v notranji sklad zavarovalnice ali kot naložba pri naložbenem zavarovanu, vendar naložbeni produkti sami po sebi niso uvrščeni med trajnostnostne produkte.

PRETEKLE NALOŽBENE MOŽNOSTI (niso več v ponudbi zavarovalnice)

Aktivni naložbeni paket  Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj Prospekt  

KIID

 
Dinamični naložbeni paket     KIID  
Uravnoteženi naložbeni paket     KIID  
Konzervativni naložbeni paket     KIID  

PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov

Prospekt

 

KIID 

 

PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov

Prospekt

 

KIID

 

PSP PIKA - mešani defenzivni sklad – Evropa

Prospekt

 

KIID

 

PSP ŽIVA - delniški sklad

Prospekt

 

KIID

 

Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Svetovni razviti trgi

Prospekt

 

KID

 

Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Jugovzhodna Evropa

Prospekt

 

KID

 

3 Banken Dividend Champions

Prospekt

 

KIID**  

 

DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities  Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj

Prospekt

 

KIID**  

 

Generali EURO Stock Selection (T)

Prospekt

 

KIID**  

 

3 Banken Vermögensaufbau-Fonds (R)

Prospekt

 

KIID**  

 

Generali Smart Funds - Best Managers Conservative

Prospekt

 

KIID**  

 

Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE, sklad EVRO dolgoročnih obveznic

Prospekt

 

KIID 

 

Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile – R, delniški fleksibilni sklad

Prospekt

 

KIID  

 

Eurizon Fund Emerging Markets Smart Volatility, delniški sklad hitro rastočih trgov

Prospekt

 

KIID  

 

3 Banken Werte Defensive

Prospekt

 

KIID**  

 

3 Banken Werte Balanced

Prospekt

 

KIID**  

 

Dirigent

Prospekt

 

 

 

Vrhunski

Prospekt

 

 

 

Zajamčeni AS 2

Prospekt

 

KIID

 

Zajamčeni AS

Prospekt

 

KIID

 

Zajamčeni paket

 

 

KIID

 

Zajamčeni paket AS

 

 

KIID

 

WisdomTree Physical Palladium

Prospekt

 

KID  

 

WisdomTree Physical Platinum

Prospekt

 

KID  

 

WisdomTree Physical Precious Metals

Prospekt

 

KID  

 

WisdomTree Physical Silver

Prospekt

 

KID  

 

WisdomTree Physical Swiss Gold

Prospekt

 

KID  

 

Certinvest Dinamic

Prospekt

 

KIID 

 

KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno

Prospekt

 

KID

 

InterCapital SEE Equity fund - Klasa B

Prospekt

 

KIID**

 

Select Balance

Prospekt

 

KID

 

*Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
**Opis in stroški sklada.

Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj Naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj
Označene naložbe spodbujajo okoljske in socialne značilnosti dejavnikov trajnostnosti. Te naložbe so razvrščene v skladu z 8. členom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2088 (o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev).
Opomba: Te naložbe so lahko vključene v notranji sklad zavarovalnice ali kot naložba pri naložbenem zavarovanu, vendar naložbeni produkti sami po sebi niso uvrščeni med trajnostnostne produkte.