Informacije za vlagatelje

Zavarovalnica na tej spletni strani objavlja informacije za vlagatelje o naložbah, višinah in načinih obračuna vseh posrednih in neposrednih stroškov, ki zmanjšujejo vrednot enot naložb.

Dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) vsebuje ključne informacije za vlagatelje in sicer o:

  • ciljih in naložbeni politiki,
  • tveganju in donosu naložbe,
  • stroških,
  • pretekli uspešnosti, in
  • druge uporabne informacije.

Podatki, navedeni v dokumentu, so predpisani z zakonom, niso tržno gradivo in so namenjeni vlagateljem v pomoč pri odločitvi o naložbi.

NALOŽBENE MOŽNOSTI

Aktivna naložba, notranji sklad

Prospekt

 

KIID

 

Drzna naložba, notranji sklad

Prospekt

 

KIID

 

Dinamična naložba, notranji sklad

Prospekt

 

KIID

 

Uravnotežena naložba, notranji sklad

Prospekt

 

KIID

 

Preudarna naložba, notranji sklad

Prospekt

 

KIID

 

Varna naložba, notranji sklad

Prospekt

 

KIID

 

Zajamčena naložba, naložba z zajamčeno donosnostjo

Prospekt

 

KIID

 

Generali Amerika, delniški

Prospekt

 

KIID

 

Generali Jugovzhodna Evropa, delniški

Prospekt

 

KIID

 

Generali Bond, obvezniški - EUR

Prospekt

 

KIID

 

Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR

Prospekt

 

KIID

 

Generali Dividendni, delniški

Prospekt

 

KIID

 

Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad

Prospekt

 

KIID

 

Generali Indija – Kitajska, delniški

Prospekt

 

KIID

 

Generali Latinska Amerika, delniški

Prospekt

 

KIID

 

Generali MM, sklad denarnega trga - EUR

Prospekt

 

KIID

 

Generali Novi trgi, delniški

Prospekt

 

KIID

 

Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov

Prospekt

 

KIID

 

Generali Rastko Evropa, delniški

Prospekt

 

KIID

 

Generali Surovine in energija, delniški

Prospekt

 

KIID

 

Generali Tehnologija, delniški

Prospekt

 

KIID

 

Generali Vitalnost, delniški

Prospekt

 

KIID

 

Generali Vzhodna Evropa, delniški

Prospekt

 

KIID

 

Aktivni naložbeni paket

Prospekt

 

KIID

 

Dinamični naložbeni paket

 

 

KIID

 

Uravnoteženi naložbeni paket

 

 

KIID

 

Konzervativni naložbeni paket

 

 

KIID

 

PRETEKLE NALOŽBENE MOŽNOSTI (niso več v ponudbi zavarovalnice)

PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov

Prospekt

 

KIID

 

PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov

Prospekt

 

KIID

 

PSP PIKA - mešani sklad razvitih trgov

Prospekt

 

KIID

 

PSP ŽIVA - delniški sklad

Prospekt

 

KIID

 

Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Svetovni razviti trgi

Prospekt

 

KIID

 

Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Jugovzhodna Evropa

Prospekt

 

KIID

 

3 Banken Global Stock Mix

Prospekt

 

KIID*

 

Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities

Prospekt

 

KIID*

 

Generali EURO Stock Selection (T)

Prospekt

 

KIID*

 

Generali Vermögensaufbau-Fonds

Prospekt

 

KIID*

 

Generali Smart Funds - Best Managers Conservative

Prospekt

 

KIID*

 

Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE, sklad EVRO dolgoročnih obveznic

Prospekt

 

KIID

 

Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile – R, delniški fleksibilni sklad

Prospekt

 

KIID

 

Eurizon Fund Emerging Markets Smart Volatility, delniški sklad hitro rastočih trgov

Prospekt

 

KIID

 

3 Banken Strategie Klassik

Prospekt

 

KIID*

 

3 Banken Strategie Dynamik

Prospekt

 

KIID*

 

Dirigent

Prospekt

 

 

 

Vrhunski

Prospekt

 

 

 

Zajamčeni AS 2

Prospekt

 

KIID

 

Zajamčeni AS

Prospekt

 

KIID

 

Zajamčeni paket

 

 

 

 

Zajamčeni paket AS

 

 

 

 

WisdomTree Physical Palladium

Prospekt

 

KIID

 

WisdomTree Physical Platinum

Prospekt

 

KIID

 

WisdomTree Physical Precious Metals

Prospekt

 

KIID

 

WisdomTree Physical Silver

Prospekt

 

KIID

 

WisdomTree Physical Swiss Gold

Prospekt

 

KIID

 

Certinvest Dinamic

Prospekt

 

KIID

 

KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad

Prospekt

 

KIID

 

Generali Victoria (EUR), delniški vzajemni sklad

Prospekt

 

KIID

 

SafePort Focus Fund

Povzetek lastnosti

 

 

 

SafePort PM Value Fund

Povzetek lastnosti

 

 

 

SafePort Gold & Silver Mining Fund

Povzetek lastnosti

 

 

 

SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund

Povzetek lastnosti

 

 

 

SafePort Physical Silver 95+ Fund

Povzetek lastnosti

 

 

 

SafePort Physical Gold 95+ Fund

Povzetek lastnosti

 

 

 

SafePort Precious Metals 95+ Fund

Povzetek lastnosti

 

 

 

SafePort Silver Mining Fund

Povzetek lastnosti

 

 

 

SafePort Strategic Metals & Energy Fund

Povzetek lastnosti

 

 

 

Select Balance

Prospekt

 

KIID

 

*opis in stroški sklada