Pogosta vprašanja in odgovori

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Za katero vrsto zavarovanja gre?

V skladu z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) dopolnilno zdravstveno zavarovanje skupaj z obveznim zdravstvenim zavarovanjem krije stroške zdravstvenih storitev zavarovanca. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije razliko med vrednostjo zdravstvenih storitev in deležem te vrednosti, ki ga krije obvezno zdravstveno zavarovanje.

Kakšen je postopek uveljavitve zavarovanja?

Vse pravice iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja uveljavljate s kartico zdravstvenega zavarovanja pri izvajalcih storitev v ambulantah, bolnišnicah, lekarnah in drugih ustanovah.

Specialisti z asistenco

Kdo lahko sklene zavarovanje?

Zavarujejo se lahko osebe od 1. do 70. leta starosti.

Kako dolgo velja zavarovanje?

Zavarovanje velja eno leto z možnostjo podaljševanja do preklica oziroma do dopolnjenega 75. leta starosti.

Kdaj začne veljati zavarovanje?

Ob sklenitvi zavarovanja je čakalna doba tri mesece, razen v primeru zdravljenja posledic nezgode.