Premoženje

Požarno zavarovanje

Ne prepustite uspešnosti poslovanja nepredvidljivim vremenskim razmeram, nespretnim ravnanjem zaposlenih ter drugim nepredvidljivim dogodkom. Zavarujte svoje premoženje pred nevarnostjo požara, strele, eksplozije in drugimi nevarnostmi.

Zavarovanje nevarnosti vloma in ropa

Škoda, ki nastane zaradi tatvine, vloma ali ropa, lahko podjetju povzroči veliko izgubo in nepredvidene stroške, lahko pa celo bistveno ogrozi vaše poslovanje.

Zavarovanje stekla

Steklo predstavlja nepogrešljiv del zgradb in notranje opreme, saj je njegova uporaba vsestranska, kakovost steklenih izdelkov pa se vsako leto izboljšuje. Kljub njegovi trdnosti se lahko zgodi, da se zaradi nepredvidljivih situacij razbije.

Strojelomno zavarovanje

Delovanja vaših naprav ali strojev, ki jih uporabljate pri svoji poslovni dejavnosti, ne prepuščajte naključju. Poskrbite za ustrezno zavarovanje delovne opreme in si zagotovite nemoteno ter čim bolj varno poslovanje.

Zavarovanje elektronike

V današnjem digitalnem svetu je računalniška oprema v vsakdanjem življenju praktično nepogrešljiva, zelo pogosto pa je tudi osnova za poslovanje. Ravno zato morate imeti v mislih zavarovanje. Preprečite morebitno poslovno škodo, ki jo lahko povzroči okvara vaše računalniške opreme.

Zavarovanje opreme v zakupu

Ste lastnik opreme, ki je dana v najem, morda imate v najemu opremo, katere lastnik želi, da sklenete zavarovanje? Rešitev je zavarovalni produkt, ki ščiti najemodajalca (lastnika) opreme, ki je dana v najem. Zavarovanje krije, vsako uničenje, poškodovanje ali izginitev zavarovanih stvari, ki so lahko stroji, naprave, aparati ali konstrukcije.

Montažno zavarovanje

Montažna dela so izpostavljena številnim nevarnostim in okoliščinam, ki vplivajo na kvalitetno in pravočasno izvedbo del.

Zavarovanje obratovalnega zastoja

Za kritje finančne izgube, ki nastane zaradi prekinitve poslovanja zaradi požara, toče, ...