Premoženje

Zavarovanje izpada dohodka

Kot podjetnik morate pravilno in pravočasno sprejeti ukrepe, za preprečitev nepredvidljivih dogodkov. Povečajte možnosti za uspeh vašega podjetja in ga zavarujte pred nevarnostmi požara, vloma ali ropa, potresov, toče, poplave ... Enkratno zavarovanje pred vsemi prej naštetimi nevšečnostmi je mogoče na eni skupni zavarovalni polici. Zavarovalna polica že vključuje kritje v primeru požara, vlomne tatvine ali ropa, obratovalnega zastoja in razbitja steklenih površin. 

Požarno zavarovanje

Bi uspešnost poslovanja res radi prepustili nepredvidljivim vremenskim razmeram, nespretnim ravnanjem zaposlenih ali drugih oseb, ter drugim nepredvidljivim dogodkom? Poskrbite, da boste svoje premoženje zavarovali pred nevarnostjo požara, strele, eksplozije, viharja, toče, poplave, potresa in drugimi nevarnostmi.

Zavarovanje nevarnosti vloma in ropa

Škoda, ki nastane zaradi tatvine, vloma ali ropa, lahko podjetju povzroči veliko izgubo in nepredvidene stroške, lahko pa celo bistveno ogrozi vaše poslovanje.

Zavarovanje stekla

Steklo predstavlja nepogrešljiv del zgradb in notranje opreme, saj je njegova uporaba vsestranska, kakovost steklenih izdelkov pa se vsako leto izboljšuje. Kljub njegovi trdnosti se lahko zgodi, da se zaradi nepredvidljivih situacij razbije.

Strojelomno zavarovanje

Delovanja vaših naprav ali strojev, ki jih uporabljate pri svoji poslovni dejavnosti, ne prepuščajte naključju. Poskrbite za ustrezno zavarovanje delovne opreme in si zagotovite nemoteno ter čim bolj varno poslovanje.

Zavarovanje elektronike

V današnjem digitalnem svetu je računalniška oprema v vsakdanjem življenju praktično nepogrešljiva, zelo pogosto pa je tudi osnova za poslovanje. Ravno zato morate imeti v mislih zavarovanje. Preprečite morebitno poslovno škodo, ki jo lahko povzroči okvara vaše računalniške opreme.

Zavarovanje opreme v zakupu

Ste lastnik opreme, ki je dana v najem, morda imate v najemu opremo, katere lastnik želi, da sklenete zavarovanje? Rešitev je zavarovalni produkt, ki ščiti najemodajalca (lastnika) opreme, ki je dana v najem. Zavarovanje krije, vsako uničenje, poškodovanje ali izginitev zavarovanih stvari, ki so lahko stroji, naprave, aparati ali konstrukcije.

Gradbeno zavarovanje

V času gradnje se pogosto zgodi kaj nepredvidenega, kar lahko povzroči prekoračitev rokov, lahko pa poviša tudi končne stroške.

Montažno zavarovanje

Montažna dela so izpostavljena številnim nevarnostim in okoliščinam, ki vplivajo na kvalitetno in pravočasno izvedbo del.