Montažno zavarovanje

Montažna dela so izpostavljena številnim nevarnostim in okoliščinam, ki vplivajo na kvalitetno in pravočasno izvedbo del.

Zaženite konfigurator zavarovanj

Podrobno

Predmeti montažnega zavarovanja so:

 • kovinske konstrukcije s strojno in elektro opremo ali brez nje;
 • stroji, strojna in elektro oprema, instalacije, aparati, naprave ter podstavki, ležišča in temelji strojev, če so zajeti v vrednosti strojev;
 • oprema in pomožni objekti za izvajanje montažnega objekta (pomožne gradnje, zidane ali lesene barake za skladišča, delavnice in menze ter premični odri), ki so v celoti vračunani v predračunski vsoti montažnega objekta, razen montažnih barak, ki so osnovna sredstva izvajalca del.
 • Če je v zavarovalni pogodbi dogovorjeno, krije zavarovanje tudi:

 • material in oprema, ki je namenjena izključno za montažo v zavarovani objekt v montaži in je last naročnika ali drugih oseb;
 • obstoječe premoženje:
 • obstoječi objekti, na katerih se izvajajo montažna dela ter objekti, ki se nahajajo znotraj območja montaže in jih ima zavarovanec v lasti, na skrbi, v varstvu ali pod nadzorom in premičnine last investitorja ali naročnika, ki se nahajajo v teh objektih;
 • nedokončani montažni objekti ali posamezna že izvedena gradbena ali obrtniška dela, katere je v dokončno izdelavo prevzel izvajalec del;
 • drugi deli objekta v montaži ali gradnji, ki jih izvajajo drugi izvajalci.
 • orodje, naprave, aparati, delovni stroji brez lastnega pogona za premikanje in pomožni material ter montažna oprema in pomožni objekti za izvajanje zavarovanega objekta v montaži;
 • zasidrana plovila na vodi (npr. čolni, splavi, pontoni, vlačilci) in stvari na njih v času montaže (na vodi ali na obali);
 • stvari delavcev, ki opravljajo dela za zavarovanca;
 • poslovno-tehnična dokumentacija, vključno z gradbeno knjigo in gradbenim dnevnikom;
 • stroški čiščenja, ki presegajo 3% vrednosti zavarovane stvari, ki je bila prizadeta ob škodi, zaradi delovanja ene izmed zavarovanih nevarnosti. (Stroški do 3% vrednosti zavarovane stvari, so že vključeni v osnovno zavarovanje.);
 • višji stroški popravila zaradi nadurnega, nočnega in prazničnega dela ter hitrega prevoza;
 • stroški ponovne namestitve in nastavitve programske opreme, izgubljene zaradi škode na zavarovanih strojih in napravah;

MONTAŽNO zavarovanje krije naslednje NEVARNOSTI:

Temeljne nevarnosti:

 • požar, strela, eksplozija, padec zračnega plovila, vihar, toča, dež in sneg, mraz, led, snežni plaz, zemeljski plaz, odtrganje in zrušenje zemljišča, zemeljski udor, izliv vode, manifestacija in demonstracija;
 • montažna nezgoda;
 • vlomska tatvina in rop.

Dodatne nevarnosti:

 • poplava, visoka voda in talna voda;
 • vandalizem;
 • potres;
 • pogodbena odgovornosti izvajalca del v času garancije;
 • splošna odgovornost v času montaže;
 • splošna odgovornost v času garancije.

Pogosta vprašanja

 • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
 • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
 • Nastalo škodo fotografirajte.
 • V primeru požara, eksplozije, vlomne ali navadne tatvine takoj obvestite pristojno policijsko postajo ter navedite, katere stvari so bile uničene, poškodovane ali odnesene.
 • Zavarovalnico obvestite takoj oziroma najkasneje v treh dneh, ko izveste za nastanek škodnega dogodka.
 • Zavarovalnici posredujte prijavo škode in morebitne slike poškodovanih predmetov in stvari. Predložite tudi vse podatke in dokaze, ki so vam na voljo za hitro in učinkovito reševanje vašega primera.

Hitra in preprosta prijava škode:

Natančnejši obseg zavarovalnega kritja je naveden v zavarovalnih pogojih, ki so na voljo na vseh sklepalnih mestih (v poslovalnicah) zavarovalnice GENERALI d.d. ter pri zastopnikih in jih boste prejeli ob sklenitvi zavarovanja.

Izognite se tveganjem za vaše podjetje

Z dobrim nasvetom se lahko izognete marsikateremu tveganju. Naročite neobvezujoč klic zastopnika, ki vam lahko pomaga najti rešitve za vaše podjetje.

Naročite klic zastopnika