Zavarovanje stekla

Steklo predstavlja nepogrešljiv del zgradb in notranje opreme, saj varuje naše zdravje in življenje ter nudi zaščito pred požarom, vlomom in poškodovanjem premoženja. Kakovost steklenih izdelkov se vsako leto izboljšuje, a kljub njegovi trdnosti se lahko zgodi, da se zaradi nepredvidljivih situacij razbije.

Zaženite konfigurator zavarovanj

Kaj krije zavarovanje?

 • Škodo, nastalo zaradi loma ali razbitja stekla ali drugih zavarovanih stvari.
 • Stroške za nujno začasno zasteklitev ter stroške za odstranitev in ponovno namestitev predmeta, ki ovira vstavljanje nove stvari (npr. zaščitna mreža, zaščitni križi, zasloni pred soncem ipd.).
 • Če se zavarujejo neonske cevi, ostale svetlobne cevi in svetlobni panoji s pripadajočo opremo, krije zavarovanje tudi škodo zaradi loma, pregoretja in požara pripadajoče opreme.
 • Če je posebej dogovorjeno, zavarovanje krije tudi škodo na zavarovanih stvareh, ki nastane zaradi zadimljenja zaradi požara ali ker zavarovane stvari poškodujejo storilci z barvo ali drugimi snovmi.

 

Prednosti

Nudimo vam možnost pavšalnega zavarovanja stekla, s katerim so zavarovane zunanje in notranje ravne zasteklitve v zavarovani zgradbi. Zavarovanje prilagodimo vašim potrebam.

 

Posvetujte se z zastopnikom

Ugodnosti

V vsakem trenutku vam bo stal ob strani strokovnjak za tovrstna zavarovanja.

Nudimo vam tudi:

 • Paketni popust
 • Popust na trajanje zavarovanja
 • Popust na takojšnje plačilo letne premije

Podrobnosti

Predmet zavarovanja stekla ne morejo biti:

 • predmeti iz votlega stekla, steklo na svetilkah in reflektorjih, svetilna telesa vseh vrst, rentgenske, kremenčeve, radijske, televizijske in druge žarnice (cevi), fluorescenčne cevi in naprave za fluorescenčno razsvetljavo, stekla, ki se uporabljajo kot delovne priprave v procesu proizvodnje, leče in steklene krogle ter zaloge stekla in steklenega blaga vseh vrst,
 • predhodno razbite, počene in poškodovane stvari ...

Pogosta vprašanja

 • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
 • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
 • Nastalo škodo fotografirajte.
 • V primeru požara, eksplozije, udarca tujega motornega vozila, vandalizma, vloma, ropa ter izginotja takoj obvestite pristojno policijsko postajo.
 • Zavarovalnico obvestite takoj oziroma najkasneje v treh dneh od dneva, ko ste izvedeli za nastanek škodnega dogodka.
 • Zavarovalnici posredujte prijavo škode in morebitne slike poškodovanih predmetov. Predložite vse podatke in dokaze, ki so vam na voljo za hitro in učinkovito reševanje vašega primera.

Poskrbite za varnost premoženja

Ali veste, katera zavarovanja so primerna za optimalno zaščito vašega podjetja? Preverite.  

Zaženite konfigurator zavarovanj