Zavarovanje stekla

Steklo predstavlja nepogrešljiv del zgradb in notranje opreme, saj varuje naše zdravje in življenje ter nudi zaščito pred požarom, vlomom in poškodovanjem premoženja. Kakovost steklenih izdelkov se vsako leto izboljšuje, a kljub njegovi trdnosti se lahko zgodi, da se zaradi nepredvidljivih situacij razbije.

Zaženite konfigurator zavarovanj

Podrobnosti

Predmet zavarovanja stekla ne morejo biti:

  • predmeti iz votlega stekla, steklo na svetilkah in reflektorjih, svetilna telesa vseh vrst, rentgenske, kremenčeve, radijske, televizijske in druge žarnice (cevi), fluorescenčne cevi in naprave za fluorescenčno razsvetljavo, stekla, ki se uporabljajo kot delovne priprave v procesu proizvodnje, leče in steklene krogle ter zaloge stekla in steklenega blaga vseh vrst,
  • predhodno razbite, počene in poškodovane stvari ...

Pogosta vprašanja

  • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
  • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
  • Nastalo škodo fotografirajte.
  • V primeru požara, eksplozije, udarca tujega motornega vozila, vandalizma, vloma, ropa ter izginotja takoj obvestite pristojno policijsko postajo.
  • Zavarovalnico obvestite takoj oziroma najkasneje v treh dneh od dneva, ko ste izvedeli za nastanek škodnega dogodka.
  • Zavarovalnici posredujte prijavo škode in morebitne slike poškodovanih predmetov. Predložite vse podatke in dokaze, ki so vam na voljo za hitro in učinkovito reševanje vašega primera.

Poskrbite za varnost premoženja

Ali veste, katera zavarovanja so primerna za optimalno zaščito vašega podjetja? Preverite.  

Zaženite konfigurator zavarovanj