Zavarovanje stekla

Steklo predstavlja nepogrešljiv del zgradb in notranje opreme, saj varuje naše zdravje in življenje ter nudi zaščito pred požarom, vlomom in poškodovanjem premoženja. Kakovost steklenih izdelkov se vsako leto izboljšuje, a kljub njegovi trdnosti se lahko zgodi, da se zaradi nepredvidljivih situacij razbije.

Zaženite konfigurator zavarovanj

Kaj krije zavarovanje?

 • Škodo, do katere je prišlo, ker so bile zavarovane stvari odnesene, uničene ali poškodovane pri vlomski tatvini ali ropu oziroma pri poskusu teh dejanj,
 • rop dostavljavca med prenosom ali prevozom,
 • navadno tatvino ali poškodovanje zavarovanih stvari, ki jo povzročijo obiskovalci - zlasti v muzejih, cerkvah, javnih knjižnicah in na razstavah,
 • do določenega zneska tudi škodo, ki pri vlomski tatvini ali ropu nastane na zgradbi ali na njenih delih (stenah, stropih, vratih, ključavnicah, vgrajeni opremi, instalacijah itd.),
 • denar in dragocenosti so za nevarnost vlomne tatvine lahko zavarovani v primeru, če so v posebnih zaklenjenih hraniščih v zaprtih in zaklenjenih prostorih.

 

Prednosti

Nudimo vam možnost pavšalnega zavarovanja stekla, s katerim so zavarovane zunanje in notranje ravne zasteklitve v zavarovani zgradbi. Zavarovanje prilagodimo vašim potrebam.

 

Posvetujte se z zastopnikom

Ugodnosti

V vsakem trenutku vam bo stal ob strani strokovnjak za tovrstna zavarovanja.

Nudimo vam tudi:

 • Paketni ali Generali ZAME popust
 • Popust na trajanje zavarovanja
 • Popust na takojšnje plačilo letne premije

Podrobnosti

Predmet zavarovanja stekla ne morejo biti:

 • predmeti iz votlega stekla, steklo na svetilkah in reflektorjih, svetilna telesa vseh vrst, rentgenske, kremenčeve, radijske, televizijske in druge žarnice (cevi), fluorescenčne cevi in naprave za fluorescenčno razsvetljavo, stekla, ki se uporabljajo kot delovne priprave v procesu proizvodnje, leče in steklene krogle ter zaloge stekla in steklenega blaga vseh vrst,
 • predhodno razbite, počene in poškodovane stvari ...

Pogosta vprašanja

 • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
 • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
 • Nastalo škodo fotografirajte.
 • V primeru požara, eksplozije, udarca tujega motornega vozila, vandalizma, vloma, ropa ter izginotja takoj obvestite pristojno policijsko postajo.
 • Zavarovalnico obvestite takoj oziroma najkasneje v treh dneh od dneva, ko ste izvedeli za nastanek škodnega dogodka.
 • Zavarovalnici posredujte prijavo škode in morebitne slike poškodovanih predmetov. Predložite vse podatke in dokaze, ki so vam na voljo za hitro in učinkovito reševanje vašega primera.

Izognite se tveganjem za vaše podjetje

Z dobrim nasvetom se lahko izognete marsikateremu tveganju. Naročite neobvezujoč klic zastopnika, ki vam lahko pomaga najti rešitve za vaše podjetje.

Naročite klic zastopnika