Zavarovanje opreme v zakupu

Imate opremo, ki jo dajete v najem, ste morda vi tisti, ki najema opremo katere lastnik zahteva zavarovanje le te? Zavarovanje opreme v zakupu je tisto kar potrebujete, da boste brez skrbi pred poškodovanjem, uničenjem ali izginotjem te opreme.

Zaženite konfigurator zavarovanj

Kaj lahko zavarujete?

  • Predmet zavarovanja je nepremična oprema, s posebnim dogovorom pa tudi premična in prenosna oprema. 
  • Po tem zavarovalnem produktu pa se ne more zavarovati vozil, letal in plovil.

Prednosti

Z različnimi doplačili se kritje lahko razširi. Zavaruje se lahko npr.:

  • amortizirano vrednost pri delnih škodah,
  • temeljno odbitno franšizo (soudeležbo zavarovanca pri škodi).

 

Posvetujte se z zastopnikom

Pogosta vprašanja

  • Po nastanku škode ste dolžni storiti vse, da preprečite nastajanje nadaljnje škode. O škodnem dogodku nas obvestite najkasneje v treh dneh, ko ste izvedeli zanj.
  • Škodni dogodek lahko hitro in enostavno prijavite v poslovalnicah Generalija.
  • Če imate zavarovano tudi odgovornost za stvari na skrbi in se te stvari izgubijo ali izginejo, morate o tem takoj obvestiti policijo.
  • Vodstvo pravde morate zaupati zavarovalnici in dati pravdno pooblastilo tisti osebi, ki jo določi zavarovalnica. 

Poskrbite za varnost premoženja

Zaženite konfigurator zavarovanj