Zavarovanje opreme v zakupu

Imate opremo, ki jo dajete v najem, ste morda vi tisti, ki najema opremo katere lastnik zahteva zavarovanje le te? Zavarovanje opreme v zakupu je tisto kar potrebujete, da boste brez skrbi pred poškodovanjem, uničenjem ali izginotjem te opreme.

Zaženite konfigurator zavarovanj

Kaj lahko zavarujete?

  • Predmet zavarovanja je nepremična oprema, s posebnim dogovorom pa tudi premična in prenosna oprema. 
  • Po tem zavarovalnem produktu pa se ne more zavarovati vozil, letal in plovil.

Prednosti

Z različnimi doplačili se kritje lahko razširi. Zavaruje se lahko npr.:

  • amortizirano vrednost pri delnih škodah,
  • temeljno odbitno franšizo (soudeležbo zavarovanca pri škodi).

 

Posvetujte se z zastopnikom

Pogosta vprašanja

  • Po nastanku škode ste dolžni storiti vse, da preprečite nastajanje nadaljnje škode. O škodnem dogodku nas obvestite najkasneje v treh dneh, ko ste izvedeli zanj.
  • Škodni dogodek lahko hitro in enostavno prijavite v poslovalnicah Generalija.
  • Če imate zavarovano tudi odgovornost za stvari na skrbi in se te stvari izgubijo ali izginejo, morate o tem takoj obvestiti policijo.
  • Vodstvo pravde morate zaupati zavarovalnici in dati pravdno pooblastilo tisti osebi, ki jo določi zavarovalnica. 

Je vaše podjetje zaščiteno pred največjimi tveganji?

Rešite kratek vprašalnik in prejmite nasvete, kako zaščititi premoženje vašega podjetja in več.

Pridobite oceno tveganj