Strojelomno zavarovanje

Delovanja vaših naprav ali strojev, ki jih uporabljate pri svoji poslovni dejavnosti, ne prepuščajte naključju. Poskrbite za ustrezno zavarovanje delovne opreme in si zagotovite nemoteno ter čim bolj varno poslovanje.

Zaženite konfigurator zavarovanj

Kaj lahko zavarujemo?

 • Nepričakovano poškodovanje ali uničenje strojev, razen uničenja ali poškodovanja, ki nastane zaradi temeljnih in dodatnih požarnih nevarnosti ali nastane zaradi vzrokov, ki so izključeni v zavarovalnih pogojih.
 • Dodatno lahko kritje razširite z zavarovanjem raznih stroškov, kot  so višji stroški popravila za nadurno, nedeljsko, nočno in praznično delo, hitri prevoz in stroški nastanitve, višje stroške popravila tujega popravljavca ali zaradi popravila, potrebnega v tujini, stroške zemeljskih in gradbenih del ter asfaltiranja pri zavarovanih stvareh pod zemljo, stroške ponovnega vnosa programske opreme in ponovnega vnosa izgubljenih podatkov, če so ti v povezavi s poškodovanim ali uničenim strojem ali napravo itn.

 

 

Podrobno

Premija pri Strojelomnem zavarovanju je odvisna od:

 • tega, ali se zavaruje posamičen stroj ali vsi stroji, ki pripadajo določeni dejavnosti na neki lokaciji,
 • vrste dejavnosti,
 • vrste zavarovanih strojev in strojne opreme,
 • višine zavarovalne vsote,
 • obsega kritja, kot sta odkup temeljne odbitne franšize in zavarovanje amortizirane vrednosti pri delnih škodah,...

Zavarovanje ne krije:

 • škod, ki nastanejo zaradi požarnih nevarnosti,
 • škod, ki so posledica trajnega vplivanja kemičnih, toplotnih ali mehaničnih pogojev namestitve in delovanja (korozije, oksidacije...), obrabe, prekomerne vlage, rje, kotlovca, dolgotrajnih električnih, magnetnih oz. mehanskih preobremenitev ali prenapetosti,
 • škode, ki nastane v garancijskem roku,
 • stroškov demontaže in ponovne montaže, ki so nastali zaradi rednega pregleda ali vzdrževanja zavarovane stvari,
 • stroškov vzdrževanja,
 • škode, ki nastane v neposredni ali posredni povezavi s terorističnim dejanjem,
 • drugo.

Pogosta vprašanja

 • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
 • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
 • Nastalo škodo fotografirajte.
 • V primeru požara, eksplozije, udarca tujega motornega vozila, vandalizma, vloma, ropa ter izginotja takoj obvestite pristojno policijsko postajo.
 • Zavarovalnico obvestite takoj oziroma najkasneje v treh dneh od dneva nastanka škodega dogodka.
 • Zavarovalnici posredujte prijavo škode in morebitne slike poškodovanih predmetov. Predložite vse podatke in dokaze, ki so vam na voljo za hitro in učinkovito reševanje vašega primera.

Hitra in preprosta prijava škode:

Izognite se tveganjem za vaše podjetje

Z dobrim nasvetom se lahko izognete marsikateremu tveganju. Naročite neobvezujoč klic zastopnika, ki vam lahko pomaga najti rešitve za vaše podjetje.

Naročite klic zastopnika