Gradbeno zavarovanje

V času gradnje se pogosto zgodi kaj nepredvidenega, kar lahko povzroči prekoračitev rokov, lahko pa poviša tudi končne stroške.

Zaženite konfigurator zavarovanj

Gradbeno zavarovanje krije naslednje nevarnosti

Temeljne nevarnosti

 • požar, strela, eksplozija, padec zračnega plovila, vihar, toča, dež in sneg, mraz, led, snežni plaz, odtrganje in zrušenje zemljišče, zemeljski udor, izliv vode, manifestacija in demonstracija;
 • gradbena nezgoda;
 • vlomska tatvina in rop.

dodatne nevarnosti?

 • poplava, visoka voda in talna voda;
 • zemeljski plaz;
 • vandalizem;
 • potres;
 • pogodbena odgovornost izvajalca del v času garancije;
 • splošna odgovornost v času gradnje;
 • splošna odgovornost v času garancije.

Pogosta vprašanja

 • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
 • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
 • Nastalo škodo fotografirajte.
 • V primeru požara, eksplozije, vlomne ali navadne tatvine takoj obvestite pristojno policijsko postajo ter navedite, katere stvari so bile uničene, poškodovane ali odnesene.
 • Zavarovalnico obvestite takoj oziroma najkasneje v treh dneh, ko izveste za nastanek škodnega dogodka.
 • Zavarovalnici posredujte prijavo škode in morebitne slike poškodovanih predmetov in stvari. Predložite tudi vse podatke in dokaze, ki so vam na voljo za hitro in učinkovito reševanje vašega primera.

Hitra in preprosta prijava škode:

Natančnejši obseg zavarovalnega kritja je naveden v zavarovalnih pogojih, ki so na voljo na vseh sklepalnih mestih (v poslovalnicah) zavarovalnice GENERALI d.d. ter pri zastopnikih in jih boste prejeli ob sklenitvi zavarovanja.

Izognite se tveganjem za vaše podjetje

Z dobrim nasvetom se lahko izognete marsikateremu tveganju. Naročite neobvezujoč klic zastopnika, ki vam lahko pomaga najti rešitve za vaše podjetje.

Naročite klic zastopnika