Zavarovanje nevarnosti vloma in ropa

Škoda, ki nastane zaradi tatvine, vloma ali ropa, lahko podjetju povzroči veliko izgubo in nepredvidene stroške, lahko pa celo bistveno ogrozi vaše poslovanje.

Zaženite konfigurator zavarovanj

Kaj krije zavarovanje?

 • Škodo, nastalo zaradi loma ali razbitja stekla ali drugih zavarovanih stvari.
 • Stroške za nujno začasno zasteklitev ter stroške za odstranitev in ponovno namestitev predmeta, ki ovira vstavljanje nove stvari (npr. zaščitna mreža, zaščitni križi, zasloni pred soncem ipd.).
 • Če se zavarujejo neonske cevi, ostale svetlobne cevi in svetlobni panoji s pripadajočo opremo, krije zavarovanje tudi škodo zaradi loma, pregoretja in požara pripadajoče opreme.
 • Če je posebej dogovorjeno, zavarovanje krije tudi škodo na zavarovanih stvareh, ki nastane zaradi zadimljenja zaradi požara ali ker zavarovane stvari poškodujejo storilci z barvo ali drugimi snovmi.

 

Prednosti

Na voljo imate velik nabor možnih kombinacij zavarovalnih kritij in predmetov zavarovanja. Zavarovanje oblikujemo po vaših željah.

 

Posvetujte se z zastopnikom

Ugodnosti

V vsakem trenutku vam bo stal ob strani strokovnjak za tovrstna zavarovanja, ki vam bo svetoval in predlagal ustrezna kritja.
Kjer preventivni ukrepi niso pogoj za sklenitev zavarovanja, vam nudimo popuste kot npr. za varovanje zavarovanih stvari z avtomatskim video nadzornim sistemom, ki shranjuje sliko, z alarmom, vezanim na varnostno službo, za nadzor preko varnostne službe, ki vrši obhode vsaj trikrat dnevno, za mehansko zunanjo zaščito oken, vrat in drugih odprtin (kovinski roloji, mreže, železne prečke, rešetke) oziroma za neprebojno zasteklitev, za zadostno osvetljevanje prostorov, za obstoj atestiranih alarmnih naprav proti ropu.

Nudimo vam tudi:

 • Paketni popust
 • Popust na trajanje zavarovanja
 • Popust na takojšnje plačilo letne premije

Podrobno

Če ni drugače dogovorjeno, so stvari za nevarnost vlomske tatvine zavarovane le, če se nahajajo v zaprtih in zaklenjenih prostorih v kraju, navedenem na polici.

Denar in dragocenosti so za nevarnost vlomne tatvine lahko zavarovani le v primeru, če so v posebnih zaklenjenih hraniščih (železna blagajna, oklopna blagajna, trezor in podobno) v zaprtih in zaklenjenih prostorih.

Pogosta vprašanja

 • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
 • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
 • Nastalo škodo fotografirajte.
 • V primeru vloma ali ropa takoj obvestite pristojno policijsko postajo.
 • Zavarovalnico obvestite takoj oziroma najkasneje v treh dneh od dneva, ko ste izvedeli za nastanek škodnega dogodka.
 • Zavarovalnici posredujte prijavo škode in morebitne slike poškodovanih predmetov. Predložite vse podatke in dokaze, ki so vam na voljo za hitro in učinkovito reševanje vašega primera.

Poskrbite za varnost premoženja

Ali veste, katera zavarovanja so primerna za optimalno zaščito vašega podjetja? Preverite.  

Zaženite konfigurator zavarovanj