Zavarovanje razstavljenega blaga v času sejmov

Kaj krije zavarovanje?

Zavarovanje krije uničenje ali poškodovanje sejemske opreme in na sejmu razstavljenega blaga zaradi: požara, strele, eksplozije, viharja, toče, padca zračnega plovila, manifestacije in demonstracije, vlomske tatvine, ropa in odgovornosti.
S posebnim dogovorom in dodatno premijo lahko zavarovalno kritje razširite še na naslednje nevarnosti: poplavo, izliv vode, zemeljski plaz, snežni plaz, iztek (lekažo), samovžig zalog in mehanični lom.

 

Prednosti

Zavarovanje oblikujemo po vaših željah in potrebah. Po dogovoru lahko zavarujete tusi sejemsko opremo.

 

Posvetujte se z zastopnikom