Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara

Požar lahko povzroči ogromno škodo, ki ima lahko posledice tudi za vaše poslovanje. Zato vam priporočamo, da sklenete zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara, s katerim še dodatno zavarujete in zaščitite svoje poslovanje.

Zavarovanje krije stroške poslovanja, ki jih kot zavarovanec ne morete pokriti v primeru obratovalnega zastoja zaradi požara, viharja, toče in podobno.

Zaženite konfigurator zavarovanj

Podrobno

Pogoj za sklenitev zavarovanja obratovalnega zastoja zaradi požara je, da so vaši objekti, oprema in zaloge zavarovani v okviru požarnega zavarovanja.

Kaj lahko zavarujete v sklopu Zavarovanja obratovalnega zastoja zaradi požara?

  • Stalne (fiksne) stroške poslovanja: stroške storitev, amortizacijo, stroške dela ter druge stroške)
  • Dobiček iz poslovanja v primeru posebnega dogovora

Doba kritja obratovalnega zastoja oziroma čas izplačevanja nadomestila izgubljenega dobička je najmanj tri mesece. Običajno se zavarovanja sklepajo za dobo kritja od šestih mesecev do enega leta.

Česa zavarovanje ne krije?

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara ne krije škode zaradi:

  • jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne kontaminacije,
  • terorizma,

Pogosta vprašanja

  • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
  • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
  • Nastalo škodo fotografirajte.
  • V primeru požara, eksplozije, udarca tujega motornega vozila, vandalizma, vloma, ropa ter izginotja takoj obvestite pristojno policijsko postajo.
  • Zavarovalnico obvestite takoj oziroma najkasneje v treh dneh od nastanka škodnega dogodka.
  • Zavarovalnici posredujte prijavo škode in morebitne slike poškodovanih predmetov. Predložite vse podatke in dokaze, ki so vam na voljo za hitro in učinkovito reševanje vašega primera.

Hitra in preprosta prijava škode: