Požarno zavarovanje

Bi uspešnost poslovanja res radi prepustili nepredvidljivim vremenskim razmeram, nespretnim ravnanjem zaposlenih ali drugih oseb, ter drugim nepredvidljivim dogodkom?

Preverite tveganja

Za koga je primerno zavarovanje?

Zavarovanje priporočamo majhnim in srednje velikim podjetjem, samostojnim podjetnikom, društvom, zavodom, upravnikom nepremičnin in drugim, ki imate v lasti nepremičnine, premičnine ali imate interes po zavarovanju tujih nepremičnin, premičnin.

Svetujemo, da kritje razširite tudi za:

 • izliv vode z dodatno razširitvijo kritja za škode nastale zaradi zamašitve, korozije, netesnenja ventilov in cevi, izliv vode iz odprtih pip,  
 • poplavo,
 • vdor meteorne vode v notranjost zgradbe skozi streho, balkone, lože in terase ter iz žlebov, cevi in jaškov,
 • potres,
 • udarec motornega vozila, ki ni last zavarovanca,
 • posredni udar strele,
 • zemeljski in snežni plaz, težo snega, žled, zemeljski udor, padec kamenja,
 • iztek tekočine - lekaža, izliv žareče mase,
 • samovžig zalog,
 • vandalizem (na gradbenih objektih, opremi, masivno grajenih ograjah, zapornicah …).

Prednosti

Izbirate lahko med več zavarovalnimi kritji, kombinacijami kritij in predmeti zavarovanja. Zavarovanje oblikujemo po vaših željah in potrebah.

 

Posvetujte se z zastopnikom

Ugodnosti

V vsakem trenutku vam bo stal ob strani strokovnjak za tovrstna zavarovanja, ki vam bo svetoval in predlagal ustrezna kritja.

Nudimo vam popuste za preventivne ukrepe za zmanjšanje škode, kot je na primer varovanje zavarovanih stvari s senzorskim TV sistemom, računalniško vodenim varnostnim sistemom, z avtomatskimi javljalniki požara, vgrajenim gasilnim sistemom (sprinkler sistem).


Nudimo vam tudi:

 • Paketni ali Generali ZAME popust
 • Popust na trajanje zavarovanja
 • Popust na takojšnje plačilo letne premije

Podrobno

Požarno zavarovanje krije škodo, ki je posledica nevarnosti, za katero je bilo sklenjeno zavarovanje, ne pa druge posredne škode ali izgube zaradi nastanka zavarovalnega primera kot npr.:

 • odgovornosti,
 • izgubljene najemnine,
 • prekinitve dela,
 • zmanjšanja vrednosti in
 • podobnih izgub.

Poleg zgoraj navedenega zavarovanje prav tako ne krije: škode zaradi jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne kontaminacije; škode zaradi vojne; škode, ki nastane v posredni ali neposredni povezavi s terorističnim dejanjem; škode zaradi temeljnih in dodatnih nevarnosti, ki nastane kot posledica potresa, če ni posebej dogovorjeno in ni plačana dodatna premija za zavarovanje potresa, ...

Pogosta vprašanja

 • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
 • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
 • Nastalo škodo fotografirajte.
 • V primeru požara, eksplozije, udarca tujega motornega vozila ter vandalizma takoj obvestite pristojno policijsko postajo.
 • Zavarovalnico obvestite takoj oziroma najkasneje v treh dneh od dneva, ko ste izvedeli za nastanek zavarovalnega primera.
 • Zavarovalnici posredujte prijavo škode in morebitne slike poškodovanih predmetov. Predložite vse podatke in dokaze, ki so vam na voljo za hitro in učinkovito reševanje vašega primera.

Poskrbite za varnost premoženja

Ali veste, katera zavarovanja so primerna za optimalno zaščito vašega podjetja? Preverite.

Preverite tveganja