Nezgodno zavarovanje otrok in mladine do 26. leta

Pred nezgodami otroka ne morete obvarovati. Z našim nezgodnim zavarovanjem lahko poskrbite, da posledice nezgode ne prinesejo finančnih skrbi.

Želim nasvet Sklenite na spletu

Opis kritij

Specialistične storitve in diagnostične preiskave zaradi nezgode

Organiziramo ter plačamo stroške storitev specialističnega pregleda, enostavnih diagnostičnih preiskav, enostavnih ambulantnih posegov in diagnostičnih preiskav.

Načrt zdravljenja

Organiziramo in plačamo stroške svetovanja pooblaščenega zdravnika zavarovalnice o nadaljnjem zdravljenju poškodbe, če je bilo zaradi nezgode potrebno zdravljenje v bolnišnici.

Drugo mnenje zaradi nezgode in bolezni

Organiziramo in plačamo strokovno mnenje mednarodno priznanih strokovnjakov medicinske in drugih strok glede na diagnozo ter priporočeno zdravljenje zavarovanca.

Izplačilo za trajno invalidnost po progresivni lestvici

Za vsak odstotek invalidnosti, višji od 50 %, izplačamo 4-kratni odstotek zneska, ki je osnova za izračun zavarovalnine. Če otrok ostane trajni invalid zaradi nezgode, upravičenec po progresivni lestvici prejme do 187.500 EUR glede na izbrani paket in odstotek trajne invalidnosti. 

Mesečna nezgodna renta pri 50-odstotni (ali višji) invalidnosti

Pri težji invalidnosti zaradi nezgode upravičenec prejema rento 36 mesecev zapored.

Zlomi, izpahi in opekline

Če otrok zaradi nezgode utrpi zlom, izpah ali opeklino nad 5 %, upravičenec prejme izplačilo zavarovalne vsote ali njenega dela že v času zdravljenja poškodbe.

Operacije

Zavarovalnica plača stroške več kot 400 vrst operacij, ki so opravljene zaradi nezgode, kot enkratno nadomestilo v višini dogovorjene zavarovalne vsote ali njenega dela skladno s Splošnimi pogoji.

Dnevno nadomestilo

Zaradi nezgode prejmete dnevno nadomestilo, ko je otrok ali mladostnik prehodno nesposoben za organizirano varstvo, šolsko ali študijsko delo in je zaradi tega odsoten iz vrtca, šole ali s fakultete. Izplačilo prejemate največ 230 dni za posamezno nezgodo.

Dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici

Za zdravljenje v bolnišnici prejemate denarno nadomestilo do 365 nočitev na nezgodo.

Dnevno nadomestilo za zdravljenje v zdravilišču

Če je potrebno zdravljenje otroka v zdravilišču, prejmete nadomestilo do 30 nočitev na nezgodo.

Paketi

Pri izbiri paketa nezgodnega zavarovanja naj cena ne bo edino merilo. Bodite pozorni predvsem na višino zavarovalne vsote v primeru trajne invalidnosti. Zveza potrošnikov ocenjuje, da bi v primeru težke invalidnosti za prilagoditev življenjskih razmer potrebovali kar 74.000 EUR (vir: www.zps.si).

Preverite tudi popuste, ki jih lahko uveljavljate.

PAKET A B C D E F

Izplačilo pri 100 % invalidnosti*

32.500 75.000 100.000 187.500 100.000 125.000

Invalidnost s progresijo (vsak % nad 50 % šteje 4-krat)

13.000 30.000 40.000 75.000 40.000 50.000
Mesečno izplačilo 100 150 200 300 200 200
Dnevno nadomestilo - - - 3 - 4

Dnevno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje

- 8 8 10 8 10

Dnevno nadomestilo za zdraviliško zdravljenje

5 5 10 12 10 12

Zlomi, izpahi, opekline (do)

300 500 750 1.000 750 750

Operacije (do)

500 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000
Nezgodni specialisti - - - - 1.000 1.000
Načrt zdravljenja - - - - vključen vključen
Letna premija 16,11 36,23 46,23 88,92 68,13 90,4

Letna premija za sklenitev prek spleta**

14,5 32,6 41,61 80,02 61,32 81,36

Letna premija za registrirane športnike (nad 15 let)

23,05 51,81 66,11 127,15 97,43 129,26

Letna premija za registrirane športnike (nad 15 let) za sklenitev prek spleta**

20,75 46,62 59,5 114,43 87,68 116,33

Letne premije vključujejo 8,5-odstotni davek od prometa zavarovalnih poslov.
* Primer izplačila po kritju »Izplačilo za invalidnost po progresivni lestvici«. Zavarovalnina za 100-odstotno invalidnost se izplača tako, da se v primeru 100-odstotne invalidnosti izplača 250 % izbrane zavarovalne vsote. Progresija namreč pomeni, da za vsak odstotek invalidnosti, višji od 50 %, zavarovalnica izplača 4-kratnik zavarovalne vsote: 4 × 50 % invalidnosti = 250 %).
** 10 % popusta za sklenitev zavarovanja prek spleta.
Podrobnosti kritij določajo Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje otrok in mladine do 26. leta.

Huda poškodba hrbtenice in izplačilo za invalidnost

Gimnazijec Žiga je pri padcu z 1,5 m visokega zidu obležal na tleh. Rok in nog ni mogel premakniti. Zdravniki so ugotovili zlom četrtega vratnega vretenca z utesnitvijo hrbtenjače. Urgentno so ga operirali in ugotovili tetraplegije zaradi trajne okvare hrbtenjače. Po operaciji in dveh mesecih zdravljenja v bolnišnici so ga premestili v Rehabilitacijski center Soča. Po več mesecih okrevanja je bil prepuščen v domačo oskrbo.

Generali mu je iz sklenjenega nezgodnega zavarovanja izplačal zavarovalnino po progresivni lestvici v višini 202.750 EUR. Žigova družina je ta sredstva porabila za prilagoditev stanovanja in življenjskih razmer.

Žiga je imel sklenjeno nezgodno zavarovanje »Paket D«. 

* Zgodba je resnična, ime in starost otroka sta spremenjena zaradi varstva osebnih podatkov.

Izplačilo

Zlom kosti

(60 % od zavarovalne vsote 1.000 EUR)

600 €
Operacija

(100 % zavarovalne vsote 1.000 EUR)

1.000 €
Dnevno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje

(180 nočitev v bolnišnici - 10 EUR/nočitev)

1.800 €
Dnevno nadomestilo za zdraviliško zdravljenje

(30 nočitev v zdravilišču – 12 EUR/nočitev)

360 €
dnevno nadomestilo

(za čas zdravljenja 230 dni - 3 EUR/dan)

690 €
Mesečno nadomestilo

(36 mesecev izplačilo 300 EUR mesečno)

10.800 €
Trajna invalidnost

(ocenjena 100 % invalidnost, izplačilo 250 % od zavarovalne vsote 75.000 EUR)

187.500 €
SKUPAJ 202.750 €

Image

Popusti in druge ugodnosti

10 % popusta za sklenitev prek spleta

Spletna sklenitev zavarovanja na naši prodajni točki G24 vam prinaša takojšnji 10% popust za spletno sklenitev.

 

Do 20 % popusta za članstvo v programu Generali ZAME

Kupon za popust prejmete, če se starš, ki je plačnik zavarovanja, pri Generaliju včlani v program prednosti ZAME. Popust je odvisen od števila zbranih točk programa.

* Ne velja za spletne sklenitve na G24. Več na www.generali-zame.si.

Do 35 % generali zame lojalnostnega popusta za sklenjena zavarovanja

Popust prejmete, če ima starš, ki je plačnik zavarovanja, pri Generaliju sklenjena še druga zavarovanja. Popust je odvisen od števila zbranih Generali točk.

*Ne velja za spletne sklenitve na G24. Več na www.generali-zame.si.

Zakaj zavarovati otroka ali mladostnika pri Generaliju?

Zdravljenje nezgode pri specialistih, načrt zdravljenja in drugo mnenje

Hitreje do ustrezne diagnoze, zdravljenja poškodbe in okrevanja. Zavarovalnica organizira in plača zdravstvene storitve.

Brezplačna pomoč

Če vaš otrok zboli ali se poškoduje, mu Asistenca zdravje pomaga poiskati zdravnika specialista z najkrajšo čakalno dobo v javnem zdravstvenem sistemu.

Specialisti z asistenco

S priključitvijo tega zavarovanja zagotovite svojemu otroku pregled pri specialistu brez čakalne dobe tudi v primeru bolezni.

Brez vsakoletnih skrbi

Z večletnim šolskim nezgodnim zavarovanjem boste brez skrbi do poteka zavarovalnega leta, ko zavarovanec dopolni 27 let. Če otrok zavarovanja ne potrebuje več, ga lahko prekinete prej.

Sklenitev kadar koli

Zavarovanje lahko sklenete kadar koli čez vse leto.

Visoko kritje v primeru 100-odstotne invalidnosti

Če izberete paket D, vam v primeru 100% invalidnosti zaradi težje nezgode izplačamo 187.500 EUR.

Zavarujemo tudi športnike

Do dopolnjenega 15. leta starosti brez omejitev. Športnikom, starejšim od 15 let, lahko zagotovite popolno kritje z doplačilom za določene športe, naštete v pogojih zavarovanja.

Pogosta vprašanja

Da, zavarovanje otrok in mladine velja 24 ur na dan ne glede na to, kdaj in kje se pripeti nezgoda. Zavarovanje velja tudi v prostem času in v tujini.

Pokličite Asistenco zdravje na brezplačno telefonsko številko 080 81 10. Pomagali vam bomo pri prijavi nezgode in uveljavljanju kritij, predvsem kritij za Specialiste z asistenco.

  • Za uveljavljanje specialističnih storitev in diagnostičnih preiskav potrebujete samo napotnico zdravnika za specialistični pregled, diagnostično preiskavo ali drugo zdravstveno storitev,
  • za organizacijo načrta zdravljenja zaradi nezgode potrebujete dokazilo o hospitalizaciji zaradi nezgode,
  • za pridobitev drugega mnenja nam posredujte vlogo.

Asistenca zdravje vam izda predhodno odobritev s točnim datumom želene storitve ter organizira pripravo načrta zdravljenja in drugega mnenja.

Po operaciji, zlomu, izpahu, opeklinah, po bolnišničnem ali zdraviliškem zdravljenju vam zavarovalnino izplačamo v 14 dneh po predložitvi popolne dokumentacije.

Da, dnevno nadomestilo zaradi nezgode izplačamo tudi, če otrok obiskuje vrtec, šolo ali fakulteto in ima mavec, šive ali mora na prevezovanje v zdravstveni dom.
Dnevno nadomestilo izplačamo do največ 230 dni za posamezno nezgodo.

Pomembno je, da nezgodo ne glede na to, kje se zgodi, v 30 dneh po nezgodi na ustreznem obrazcu prijavite zavarovalnici in predložite potrebno dokumentacijo.
Za obravnavo primera potrebujete samo medicinsko dokumentacijo o poškodbi.

Če se otrok tako hudo poškoduje, da zaradi nezgode utrpi trajne posledice, izplačamo zavarovalnino glede na odstotek trajne invalidnosti, ki je določen v tabeli invalidnosti.

Pri invalidnosti, ki presega 50 %, se zavarovalnina obračuna po progresivni lestvici, kar pomeni, da za vsak odstotek nad 50 % izplačamo 4-kratni odstotek zneska (izbrane zavarovalne vsote), ki je osnova za izračun zavarovalnine.

Primer izplačila pri 100-odstotni invalidnosti:
Če je ocenjena 100-odstotna invalidnost, se pri izbrani zavarovalni vsoti 75.000 EUR izplača: 50 % + (4 × 50 %) = 250 % × 75.000 EUR = 187.000 EUR zavarovalnine.

Da, za športne poškodbe do dopolnjenega 15. leta se zavarovalnina izplača v celoti. Od dopolnjenega 15. leta dalje se pri športih, ki so navedeni v pogojih, omeji izplačilo zavarovalnine na 70 % zavarovalnine (zneska, ki bi ga sicer morali izplačati). Priporočamo, da športnikom, starejšim od 15 let, zagotovite popolno kritje z doplačilom za določene športe.

Če se zavarovanec poškoduje na tekmi v tujini, morate v 30 dneh nezgodo prijaviti zavarovalnici in predložiti ustrezno dokumentacijo.

Zavarovanje krije izgubo zobne krone stalnega zdravega (brez plomb ali zdravljenega) zoba.

Kje skleniti?

Zavarovanje lahko sklenete:

Naročite pogovor z zastopnikom

Rdeča svetuje

Najpogostejše nevarnosti za otroke

Na podlagi raziskav o poškodbah otrok smo pripravili nekaj nasvetov, kako lahko zavarujete svoje otroke pred dodatnimi poškodbami in nevarnostmi. 

Kako izbrati pravo zavarovanje za svojega otroka?

Vpletenost očeta v življenje otrok zagotavlja boljši partnerski odnos. Preverite, kako se očetje lahko povežejo z malčki, osnovnošolci ali celo najstniki.

Hitra prijava škode

Pri otrocih so nezgode pogoste. Kadar je posledica večja, kot zgolj buška ali odrgnjeno koleno, najbolj potrebujejo bližino in toplino starša. Takrat staršem prav pridejo najhitrejše poti do prijave nezgode in izplačila škode. Preberite naš nasvet.