Aktualno

Premoženjske škode: Kako ravnati v primeru toče, viharja ali katere druge naravne nevarnosti?


15.07.2024

Kadar narava pokaže svojo moč, je škoda na premoženju lahko precejšnja, hkrati pa jo želimo tudi čim prej prijaviti in sanirati. Preverite, kako postopati v primeru škode in kako hitro ter na kakšen način se lahko lotite sanacije.Najprej poskrbite za varnost in zdravje sebe ter drugih ljudi. Takoj, ko je to mogoče in razmere dopuščajo, poskrbite za omejitev škode, npr.: uredite začasno pokrivanje strehe; črpate vodo iz kleti; umaknete ali zaščitite pohištvo, naprave ter ostalo opremo izpostavljeno nevarnostim.

S prijavo škode ni treba hiteti

V primeru naravnih nevarnosti ni potrebno hiteti s prijavo škode. Pomembno je, da pred sanacijo fotografirate posledice škodnega primera. Če je mogoče, poškodovane ali uničene predmete shranite do konca obravnave primera. Če to ni mogoče, jih ustrezno fotografirajte, da bo razviden obseg škode na opremi in v poškodovanih prostorih. Zlasti večje kose pohištva, npr. kavče, omare, postelje, vzmetnice, lahko odpeljete na deponijo, medtem ko tehnično opremo, npr. računalnike, stroje, če je le možno, shranite. 

Najhitrejši in najbolj enostaven način prijave škode je E-prijava škode.

 

Če gre za večje število poškodovanih stvari, je priporočljivo, da se k prijavi in fotografijam priloži še seznam s podatki o starosti in nabavni vrednosti teh stvari. Na podlagi prejete dokumentacije zavarovalnica presodi ali je potreben ogled na lokaciji, mogoče zadostuje ogled na daljavo preko video klica ali pa se lahko primer zaključi na osnovi posredovanih fotografij.

Tudi avtomobilske škode lahko priJAVITE na spletu

Tudi prijavo avtomobilske škode lahko opravite kot E-prijavo, vozilo pa lahko odpeljete k enemu izmed pogodbenih serviserjev, ki jih lahko najdete na koncu E-prijave oziroma na spletni strani. Pri serviserju lahko uredite tako prijavo škode kot se tudi dogovorite za popravilo. Prijavo škode lahko opravite tudi osebno oz. po telefonu ali mailu v najbližjem škodnem centru, kjer boste dobili dodatna navodila glede ogleda in popravila vozila.

Kako se lotiti sanacije škode?

Enostavnejše sanacije se lahko zavarovanec loti tudi sam (cenilec pripravi obračun po oceni) ali pa angažira izvajalca (pridobi predračun sanacije in pošlje v pregled cenilcu; po potrditvi in izvedenih delih se pošlje še račun). Ob manjših škodah, npr. poškodba nekaj strešnikov, ogled cenilca na lokaciji niti ni potreben. Dovolj je, da se ob prijavi priloži nekaj fotografij (fotografija celotnega objekta in posameznih poškodovanih delov). Prijava se lahko izvede tudi po že izvedeni sanaciji.