Vseživljenjski partner

V vlogi vseživljenjskega partnerja se zavzemamo za vključenost in podporo ljudem v vseh obdobjih njihovega življenja. Mednje sodijo tudi starejši, ki se pri enostavnih vsakdanjih opravilih vse pogosteje srečujejo z nujno uporabo pametnih naprav, a jim za samostojno in suvereno uporabo računalnika ali pametnega telefona primanjkuje ustreznih digitalnih veščin.
Z izobraževanji v obliki brezplačnih računalniških uric jim želimo zagotoviti enake priložnosti in enakopravno sodelovanje v digitalnem svetu.

Digitalno samostojni

Za povečanje računalniške pismenosti starejših občanov, ki živijo izven velikih središč, smo oblikovali pobudo »Digitalno opismenjevanje starejših« in zagnali dolgoročni projekt »DIGITALNO SAMOSTOJNI«. 
V izbranih občinah bomo omogočili štiridnevne osnovne in nadaljevalne tečaje za skupine po deset udeležencev, ki jih bomo izvedli v sodelovanju z družbo ISA ZNANJE, specializirano za usposabljanje starejših za uporabo novih tehnologij. 

Brezplačne računalniške urice so tako izobraževalne kot tudi družabne narave. Skupaj s predavateljem bodo udeleženci spoznali osnovno uporabo interneta, e-pošte, pametnih telefonov, se naučili vzpostaviti video klic, dostopati do storitev e-zdravja in še več - vse, kar potrebujejo v vsakdanjem življenju!

Tečaji bodo potekali v občinah, ki se umeščajo med slovenske občine z najvišjim deležem starejšega prebivalstva in visokim deležem indeksa staranja*. V prvem valu novembra 2023 so tečaji potekali v Lendavi, Piranu in Kranjski Gori, v začetku leta 2024 pa se jim bodo pridružile še nove občine.

 

V 2024 nadaljujemo projekt v dodatnih občinah

Zavedamo se, da so za spremembe v družbi potrebne dolgoročne pobude, zato bomo s projektom nadaljevali tudi v letu 2024.

Spremljajte nas, saj bomo kmalu razkrili nove občine za izvajanje brezplačnih računalniških uric, prijave pa bodo odprte v začetku novega leta.

Digitalna pismenost v Sloveniji

Slovenija v digitalni pismenosti starejših zaostaja za povprečjem EU, kar potrjujejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije (SURS). Leta 2021 je v starostni skupini od 65 do 74 let delež oseb brez digitalnih veščin znašal 45 %, kar je nad povprečjem EU-27 (41 %). Projekcije o staranju prebivalstva (Eurostat) kažejo, da se bo v prihodnjih desetletjih pomembno spremenila starostna sestava prebivalstva Slovenije. Lani so starejši od 65 let predstavljali 21 %, leta 2100 naj bi jih bilo že 32 %. 

Po podatkih SURS je indeks staranja* nad vrednostjo 200 v letu 2021 imelo 12 slovenskih občin; osem iz pomurske statistične regije, ki je med statističnimi regijami imela najvišji indeks staranja (184,0). Najnižji indeks staranja sta imeli jugovzhodna Slovenija (120,2) in osrednjeslovenska statistična regija (120,4).  Prav zato so med prvimi občinami vključene Lendava, Kranjska Gora in Piran.

*Indeks staranja: je vrednost, ki izraža razmerje med številom oseb, starih 65 let ali več, in številom oseb, mlajših od 15 let.

Partnerji projekta DIGITALNO SAMOSTOJNI

Projekt DIGITALNO SAMOSTOJNI je plod sodelovanja zavarovalnice Generali, občin in družbe ISA ZNANJE, ki smo združili moči, da prispevamo k opolnomočenju starejših občanov s ključnimi digitalnimi veščinami, potrebnimi za vsakdanje življenje.