Vseživljenjski partner

V vlogi vseživljenjskega partnerja se zavzemamo za vključenost in podporo ljudem v vseh obdobjih njihovega življenja. Mednje sodijo tudi starejši, ki se pri enostavnih vsakdanjih opravilih vse pogosteje srečujejo z nujno uporabo pametnih naprav, a jim za samostojno in suvereno uporabo računalnika ali pametnega telefona primanjkuje ustreznih digitalnih veščin.
Z izobraževanji v obliki brezplačnih računalniških uric jim želimo zagotoviti enake priložnosti in enakopravno sodelovanje v digitalnem svetu.

Digitalno samostojni

Za povečanje računalniške pismenosti starejših občanov, ki živijo izven velikih središč, smo oblikovali pobudo »Digitalno opismenjevanje starejših« in zagnali dolgoročni projekt »DIGITALNO SAMOSTOJNI«. 
V izbranih občinah omogočamo štiridnevne osnovne in nadaljevalne tečaje za skupine po deset udeležencev, ki jih izvajamo v sodelovanju z družbo ISA ZNANJE, specializirano za usposabljanje starejših za uporabo novih tehnologij.

Brezplačne računalniške urice so tako izobraževalne kot tudi družabne narave. Skupaj s predavateljem udeleženci spoznajo osnovno uporabo interneta, e-pošte, pametnih telefonov, se naučijo vzpostaviti video klic, dostopati do storitev e-zdravja in še več - vse, kar potrebujejo v vsakdanjem življenju!

Tečaji bodo potekali v občinah, ki se umeščajo med slovenske občine z najvišjim deležem starejšega prebivalstva in visokim deležem indeksa staranja*. V prvem valu novembra 2023 so tečaji potekali v Lendavi, Piranu in Kranjski Gori, marca 2024 smo nadaljevali v Poljčanah, Črni na Koroškem in Trbovljah, že jeseni pa se jim bodo pridružile še nove občine.

 

Zadovoljstvo s tečajem Digitalno samostojni

4,8 od 5

je povprečna ocena zadovoljstva s tečajem

90 %

udeležencev tečaja se po tečaju počuti bolj samozavestno pri uporabi računalnika kot pred tečajem

9 od 10

udeležencev bi tečaj priporočilo prijateljem, sodelavcem ali družinskim članom v zrelih letih

Jeseni nadaljujemo projekt v dodatnih občinah

Zavedamo se, da so za spremembe v družbi potrebne dolgoročne pobude, zato bomo s projektom nadaljevali tudi jeseni.

Spremljajte nas, saj bomo v začetku jeseni razkrili nove občine za izvajanje brezplačnih računalniških uric.

Digitalna pismenost v Sloveniji

Evropska komisija je pripravila program za digitalno desetletje, v katerem s konkretnimi cilji za leto 2030 usmerja digitalno preobrazbo Evrope za trajnostno in uspešno digitalno prihodnost. Med cilje so med drugim zapisali, da bo imelo vsaj 80 % oseb, starih med 16 in 74 let osnovne digitalne veščine. Leta 2023 je bilo takih 47 %. Najnižji delež je bil med 65-74-letniki (vir: SURS).
Medtem ko je bilo povsem brez digitalnih veščin 13 % prebivalcev Slovenije, je v starostni skupini 65-74 let takih kar 43 %. Med spoloma večjih razlik v razvitosti digitalnih veščin ni (vir: SURS 2023).

Projekcije o staranju prebivalstva (Eurostat) kažejo, da se bo v prihodnjih desetletjih pomembno spremenila starostna sestava prebivalstva Slovenije. Leta 2022 so starejši od 65 let predstavljali 21,3 %, leta 2100 naj bi jih bilo že 32 %. 
Po podatkih SURS je indeks staranja* nad vrednostjo 200 v letu 2022 imelo 16 slovenskih občin; osem iz pomurske statistične regije, ki je med statističnimi regijami imela najvišji indeks staranja (184,0). Najnižji indeks staranja sta imeli jugovzhodna Slovenija (120,2) in osrednjeslovenska statistična regija (120,4). 

*Indeks staranja: je vrednost, ki izraža razmerje med številom oseb, starih 65 let ali več, in številom oseb, mlajših od 15 let.

Partnerji projekta DIGITALNO SAMOSTOJNI

Projekt DIGITALNO SAMOSTOJNI je plod sodelovanja zavarovalnice Generali, občin in družbe ISA ZNANJE, ki smo združili moči, da prispevamo k opolnomočenju starejših občanov s ključnimi digitalnimi veščinami, potrebnimi za vsakdanje življenje.