Neodvisna raziskava - Zavarovalniški monitor 2012

V aprilu in maju 2012 je podjetje GfK Slovenija izvajalo anketiranje v sklopu neodvisne raziskave GfK Zavarovalniški monitor 2012 (IMDS). Z metodo osebnega anketiranja na domu je zajelo vzorec 1.000 oseb, ki je reprezentativen za slovensko populacijo v starosti od 15 do 75 let. Raziskava, ki se od leta 2000 izvaja enkrat letno, nam je tudi v letošnjem letu omogočila identifikacijo in spremljanje vseh pomembnih kazalcev ter pregled slovenskega zavarovalniškega trga. V nadaljevanju je zbranih nekaj zanimivejših izsledkov raziskave.

Povzetek raziskave

Nadaljevanje rasti števila strank in premij

Zavarovalnica Generali se po podatkih SZZ* po velikosti oziroma bruto zbrani premiji uvršča na 6. mesto, hkrati pa ostaja največja tuja zavarovalnica v Sloveniji. Med vodilne tri se uvrščamo na področju avtomobilskih zavarovanj, domskih zavarovanj, naložbenih zavarovanj in zavarovanja kreditov. Posebej spodbuden je podatek, da je Generali med slovenskimi zavarovalnicami na vodilnem mestu po številu novih strank. Obenem ima enega najnižjih odstotkov strank, ki so se odločile, da prekinejo sodelovanje z zavarovalnico.

Najvišji delež zadovoljnih strank

Lojalnost obstoječih strank in rast števila novih strank je tesno povezana z zadovoljstvom strank. Prav škodni dogodek je tisti trenutek, ko zavarovalna storitev postane otipljiva in lahko zavarovanci zares ocenijo zadovoljstvo z zavarovalnico. V raziskavi se je pokazalo, da so z obravnavo škodnega zahtevka najbolj zadovoljni Generalijevi zavarovanci, med katerimi je nezadovoljnih le 2 % strank. Od konkurenčnih zavarovalnic bistveno odstopa tudi delež popolnoma zadovoljnih strank, ki znaša 43 %, in skupaj z zadovoljnimi strankami predstavlja 94 % vseh vprašanih. Rezultati so se v primerjavi z lansko raziskavo, ki je prav tako pokazala najvišje zadovoljstvo med Generalijevimi strankami, dodatno povišali.

Zadovoljstvo generira priporočila

V raziskavo je bil letos prvič vključen indeks NPS (Net Promoter Score), osnova za katerega je verjetnost priporočila zavarovalnice. Ta kazalec temelji na razmerju med zagovorniki, lojalnimi entuziasti, ki bodo storitev uporabljali tudi v prihodnje in jo bodo aktivno priporočali drugim, ter nezadovoljnimi strankami. Po indeksu NPS se Generali med slovenskimi zavarovalnicami uvršča na visoko 2. mesto, rezultat pa v pozitivni smeri ne odstopa le od slovenskega povprečja, temveč tudi od povprečja držav Srednje in Vzhodne Evrope.

Med bolj prepoznavnimi in všečnimi

Zavarovalnica Generali se z vidika spontanega in olajšanega priklica uvršča na drugo mesto, enako kot tudi glede priklica oglasov oziroma oglaševalskih akcij. Dobra popotnica za prihodnost je tudi rast všečnosti zavarovalnice ter krepitev pozitivnega imidža na večini področij (uvajanje novosti, razmerje med kakovostjo in ceno, fleksibilnost in brez birokracije; prijaznost in strokovnost osebja, hitrost izplačila odškodnin, stabilnost, širina ponudbe in razumljiva predstavitev zavarovanj; zanesljivost).

 

* Slovensko zavarovalno združenje, Statistični zavarovalniški bilten 2011.

  

 

Sedež zavarovalnice Generali d.d.

Kržičeva 3 Ljubljana, Slovenija

Telefon: 01 47 57 100, 080 70 77

Telefaks: 01 47 57 101

E-naslov: info@mail.generali.si

Internetna stran: www.generali.si