Sklic skupščine delničarjev

13. 11. 2018
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je sklicana skupščina delničarjev.
 
Sklic skupščine je na voljo na tej povezavi.
 
 
Družba bo 55. skupščino delničarjev izvedla 21. 11. 2018 ob 11. uri v prostorih notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana.

Notice of General Shareholders' Meeting

15/11/2018

Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d.d., an insurance company having its registered office at Ljubljanska cesta 3a, Koper, Republic of Slovenia, ("Adriatic Slovenica"), the issuer of Subordinated Notes due 2026, ISIN: XS1420371228, announces that the
Notice of the General Shareholders' Meeting has been made available to shareholders.  

The notice is available to view via the following link.

The Company's 55th General Shareholders's Meeting will be held at the offices of notary Bojan Podgoršek, Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, Slovenia, on 21 November 2018 at 11 AM.