Ključni podatki o Generali Slovenija

(za leto 2018)

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju

V okviru ureditve direktive Solventnost II so zavarovalnice in pozavarovalnice predmet širšega pregleda kapitalskih zahtev, ki so namenjene podrobnejšemu razkritju finančnega položaja, poslovnega profila in strategije upravljanja s tveganji družbe. 

Eden od dokumentov, pripravljen na letnem nivoju, je Poročilo o solventnosti in finančnem položaju (angl. Solvency and financial condition report - "SFCR").
SFCR 2016
SFCR 2017

Raziskave

Zavedamo se, da so naše stranke na prvem mestu saj smo le tako, da jim prisluhnemo, pripravljeni na jutrišnje izzive. Verjamemo, da bomo z današnjim vloženim trudom, znanjem in veseljem do dela, ki ga opravljamo, jutri uspešnejši, naše stranke pa bodo še bolj zadovoljne z nami. 

Raziskave: