Ključni podatki o Generali Slovenija

(za leto 2018)

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju

V okviru ureditve direktive Solventnost II so zavarovalnice in pozavarovalnice predmet širšega pregleda kapitalskih zahtev, ki so namenjene podrobnejšemu razkritju finančnega položaja, poslovnega profila in strategije upravljanja s tveganji družbe. 

Eden od dokumentov, pripravljen na letnem nivoju, je Poročilo o solventnosti in finančnem položaju (angl. Solvency and financial condition report - "SFCR").
SFCR 2016
SFCR 2017
SFCR 2018