Varna točka

 

POD OKRILJEM LEVA

Svet, ki v njem živimo, nas vsak dan znova sooča z dogodki, situacijami in razmerami, ki so lahko zelo stresni. Z njimi se težko spopadamo in jih rešujemo odrasli, še toliko bolj pa prizadenejo otroke. Ti so v svojih stiskah velikokrat zelo osamljeni in izgubljeni, nimajo se komu potožiti, morda se o problemu, ki ga imajo, bojijo spregovoriti, se sramujejo, ali pa se jim čisto nepričakovano zgodi kaj neprijetnega, hudega in se prestrašijo. Ustrezna pomoč odraslega otroku ali mladostniku v stiski je takrat izjemnega pomena.

Kam se lahko zateče otrok ali mladostnik v stiski?

Unicef Slovenija izvaja od leta 2003 v Sloveniji projekt Varnih točk. Varne točke so različni javni prostori, kamor se lahko zatečejo otroci in mladostniki, ki se znajdejo v težavah. V njih se nahajajo ljudje, ki so prostovoljno pripravljeni pomagati otrokom v stiski. Z otrokom se pogovorijo, mu svetujejo in pomagajo pri reševanju problema. V Varne točke, ki so označene s posebno nalepko, se otroci lahko zatečejo po kakršnokoli pomoč, če gre za zlorabo, če so žrtve medvrstniškega nasilja, potrebujejo pomoč pri domači nalogi, ne morejo priti domov, ker so izgubili ključe ali ne morejo priti v stik s starši.

V projekt Unicefovih Varnih točk, ki se že izvaja v 26 krajih po Sloveniji, se je vključila tudi zavarovalnica Generali. Z zaposlenimi - prostovoljci, ki bodo v Varnih točkah v Generalijevih v poslovalnicah v Celju, Kopru, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Ptuju ter Novemu mestu nudili pomoč otrokom v stiski, jim svetovali in jim pomagali pri reševanju problemov, je bil v prostorih Generalija izveden seminar, na katerem so prejeli navodila za svoje delo. Predstavnica Unicefa Alja Otavnik jih je seznanila z okoliščinami in situacijami, ki so lahko nevarne in ogrožajoče za otroke, kako je potrebno z otrokom v stiski komunicirati, kako ustrezno reagirati, na koga se je, odvisno od njihove težave, potrebno obrniti. Prostovoljci so dobili tudi seznam uporabnih kontaktov,ki jim bodo v pomoč pri reševanju problema in bližnjica do strokovne pomoči. Na seminarju so bili predstavljeni tudi primeri možnih problemov in različne situacije, ki so jih udeleženi prostovoljci zelo avtentično zaigrali. Vsi po vrsti so izkazali pravi občutek za ustrezno odločitev in način pomoči v različnih situacijah in stiskah, v katerih bi se znašli otroci in mladostniki, ki bi poiskali pomoč v Varni točki na njihovi lokaciji, ustrezen način komuniciranja in pravilno usmeritev otroka do nadaljnjega reševanja problema. Otroci, ki se bodo v stiski zatekli po pomoč v naše Varne točke, bodo prav gotovo našli varnost – pod okriljem leva.