VIZITKA ZAVAROVALNICE GENERALI D.D.

GENERALI zavarovalnica d.d.
Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija

T +386 (0)1 47 57 100
F +386 (0)1 47 57 101

Brezplačna telefonska številka: 080 70 77

E-naslov:  info.si@generali.com

Matična številka: 5186684000

Davčna številka: ID št. za DDV SI88725324

Osnovni kapital: 39.520.347,18 EUR
Lastniška struktura: Generali CEE Holding B.V. 100,00 %


Nadzor: Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana
Podatki o vpisu v sodni register: GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vložna številka 1/9815/00 


Zavarovanja: avtomobilska zavarovanja, nezgodna zavarovanja, zavarovanje doma, zavarovanje odgovornosti, zavarovanja na potovanjih, življenjska in naložbena zavarovanja, pokojninska zavarovanja, zavarovanja za pravne osebe (transportna zavarovanja, montažna zavarovanja, gradbena zavarovanja, industrijska zavarovanja, odgovornostna zavarovanja).