Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev

Ljubljana, 29. maj 2024

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana obvešča, da je izvedla 68. skupščino delničarjev. Sklepe skupščine si lahko ogledate v Zapisniku skupščine.

GENERALI zavarovalnica d. d.

 

Sklic skupščine delničarjev

Ljubljana, 16. maj 2024

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana obvešča, da je sklicana skupščina delničarjev. Družba bo 68. skupščino delničarjev izvedla 29. 5. 2024 ob 10. uri v prostorih notarja mag. Blaža Hrovatina v Ljubljani. Oglejte si tudi sklic in gradivo za skupščino.

GENERALI zavarovalnica d. d.

 

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev

Ljubljana, 16. avgust 2023

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana obvešča, da je izvedla 67. skupščino delničarjev. Sklepe skupščine si lahko ogledate v Zapisniku skupščine.

GENERALI zavarovalnica d. d.

 

Obvestilo o predložitvi dopolnitve delitvenega načrta sodnemu registru

Ljubljana, 14. julij 2023

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana obvešča, da je bil dne 21. 4. 2023 sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani predložen Delitveni načrt prenosne družbe GENERALI d.d., za oddelitev in prenos dela premoženja Družbe na novo družbo Generali Investments SI d.o.o., ki se ustanovi zaradi oddelitve (oddelitev z ustanovitvijo nove družbe), dne 14. 7. 2023 pa še dopolnitev delitvenega načrta, ter je na AJPES družba izvedla sledečo objavo.

GENERALI zavarovalnica d. d.

 

Sklic skupščine delničarjev

Ljubljana, 14. julij 2023

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana, sporoča, da je sklicala skupščino delničarjev. Družba bo 67. skupščino delničarjev izvedla 16. 8. 2023 ob 14. uri v prostorih notarja mag. Blaža Hrovatina v Ljubljani. Oglejte si tudi sklic in gradivo za skupščino.

GENERALI zavarovalnica d. d.

 

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev

Ljubljana, 25. maj 2023

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana obvešča, da je izvedla 66. skupščino delničarjev. Sklepe skupščine si lahko ogledate v Zapisniku skupščine.

GENERALI zavarovalnica d. d.

 

Obvestilo o predložitvi delitvenega načrta sodnemu registru

Ljubljana, 24. april 2023

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana obvešča, da je bil dne 21. 4. 2023 sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani predložen Delitveni načrt prenosne družbe GENERALI d.d., za oddelitev in prenos dela premoženja Družbe na novo družbo Generali Investments SI d.o.o., ki se ustanovi zaradi oddelitve (oddelitev z ustanovitvijo nove družbe), ter je na AJPES družba izvedla sledečo objavo.

GENERALI zavarovalnica d. d.

 

SKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV

Ljubljana, 24. april 2023

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana obvešča, da je sklicana skupščina delničarjev. Družba bo 66. skupščino delničarjev izvedla 25. 5. 2023 ob 10. uri v prostorih notarja mag. Blaža Hrovatina v Ljubljani. Oglejte si tudi sklic in gradivo za skupščino.

GENERALI zavarovalnica d. d.

 

Sklic skupščine delničarjev

Ljubljana, 24. februar 2023

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana obvešča, da je sklicana skupščina delničarjev. Družba bo 65. skupščino delničarjev izvedla 28. 2. 2023 ob 9. uri v prostorih notarke Nine Ferligoj v Kopru. Oglejte si tudi sklic in gradivo za skupščino.

GENERALI zavarovalnica d. d.

 

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev

Ljubljana, 28. februar 2023

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana obvešča, da je izvedla 65. skupščino delničarjev. Sklepe skupščine si lahko ogledate v Zapisniku skupščine.

GENERALI zavarovalnica d. d.

 

Sklic skupščine delničarjev

Ljubljana, 24. februar 2023

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana obvešča, da je sklicana skupščina delničarjev. Družba bo 65. skupščino delničarjev izvedla 28. 2. 2023 ob 9. uri v prostorih notarke Nine Ferligoj v Kopru. Oglejte si tudi sklic in gradivo za skupščino.

GENERALI zavarovalnica d. d.

 

Obvestilo o pripojitvi družbe PROSPERA D. O. O. k družbi GENERALI zavarovalnica d. d.

Ljubljana, 1. december 2022

GENERALI zavarovalnica d. d. (prevzemna družba) obvešča, da je po pridobitvi vseh regulatornih dovoljenj, dne 1.12.2022 z vpisom pripojitve v sodni register prišlo do pripojitve družbe PROSPERA d. o. o. k družbi GENERALI zavarovalnica d. d.
S tem dnem je družba PROSPERA d. o. o. prenehala, družba GENERALI zavarovalnica d. d. pa je kot univerzalna pravna naslednica vstopila v vsa pravna razmerja prevzete družbe.
Poziv upnikom

GENERALI zavarovalnica d. d.

 

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev

Ljubljana, 8. junij 2022

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana obvešča, da je izvedla 64. skupščino delničarjev. Sklepe skupščine si lahko ogledate v Zapisniku skupščine.

GENERALI zavarovalnica d. d.

 

Sklic skupščine delničarjev

Ljubljana, 1. junij 2022

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana obvešča, da je sklicana skupščina delničarjev. Družba bo 64. skupščino delničarjev izvedla 7.6.2022 ob 11:45. uri v prostorih notarja Blaža Hrovatina v Ljubljani. Oglejte si tudi sklic in gradivo za skupščino.

GENERALI zavarovalnica d. d.

 

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev

13. 4. 2022

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana obvešča, da je izvedla 63. skupščino delničarjev. Sklepe skupščine si lahko ogledate v Zapisniku skupščine.

GENERALI zavarovalnica d. d.

 

Sklic skupščine delničarjev

Ljubljana, 12. april 2022

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana obvešča, da je sklicana skupščina delničarjev. Družba bo 63. skupščino delničarjev izvedla 12.4.2022 ob 14. uri v prostorih notarke Nine Ferligoj v Kopru. Oglejte si tudi sklic in gradivo.

GENERALI zavarovalnica d. d.

 

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev

11. 10. 2021

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana obvešča, da je izvedla 62. skupščino delničarjev, ki je potekala 11. 10. 2021, ob 10. uri, v prostorih notarke Nine Ferligoj v Kopru. Zapisnik skupščine je na voljo v zapisniku 62. skupščine.

GENERALI zavarovalnica d.d.

 

SKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV

Ljubljana, 29. september 2021

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana obvešča, da je sklicana skupščina delničarjev. Družba bo 62. skupščino delničarjev izvedla 11.10.2021 ob 10. uri v prostorih notarke Nine Ferligoj v Kopru. Sklic in gradivo je na voljo v Gradivu za 62. skupščino.

 

GENERALI zavarovalnica d. d.

 

OBVESTILO O PRIPOJITVI DRUŽBE AGENT D. O. O., IZOLA IN VIZ D. O. O. K DRUŽBI GENERALI ZAVAROVALNICA D. D.

Ljubljana, 1. julij 2021


GENERALI zavarovalnica d. d. (prevzemna družba) obvešča, da je po pridobitvi vseh regulatornih dovoljenj, dne 1.7.2021 z vpisom pripojitve v sodni register prišlo do pripojitve družbe AGENT d. o. o. Izola in VIZ d. o. o. (prevzeti družbi) k družbi GENERALI zavarovalnica d. d.
S tem dnem sta družbi AGENT d. o. o. Izola in družbe VIZ d. o. o. prenehali, družba GENERALI zavarovalnica d. d. pa je kot univerzalna pravna naslednica vstopila v vsa pravna razmerja obeh prevzetih družb.

VIZ - poziv upnikom
Agent - poziv upnikom


GENERALI zavarovalnica d. d.

 

Obvestilo imetnikom obveznic

Ljubljana, 16. aprila 2021

Obvestilo o odkupu 50.000.000 EUR podrejenih obveznic s spremenljivo obrestno mero, ki zapadejo leta 2026 ("Obveznice"), ki jih je izdala Generali Zavarovalnica d.d. (prej Adriatic Slovenica zavarovalna družba d.d. - "izdajatelj")

(ISIN XS1420371228)

Izdajatelj obvešča imetnike obveznic, da bo v skladu s Pogojem 6.5 pogojev Obveznic (v nadaljevanju: Pogoji) Izdajatelj odkupil vse Obveznice po njihovem znesku glavnice skupaj z natečenimi obrestmi (vendar ločeno izplačano) na datum plačila obresti 24. maj 2021.

Izdajatelj bo od Irish Stock Exchange plc trading kot Euronext Dublin zahteval, da prekliče uvrstitev Obveznic na uradni seznam Euronext Dublin in sprejem v trgovanje na svetovnem borznem trgu z učinkom 24. maja 2021.

Če v tem obvestilu ni drugače določeno, imajo izrazi, uporabljeni v tem obvestilu pomene kot so navedeni v Pogojih.

Za več informacij:

GENERALI zavarovalnica d.d.
Bernarda Rutar, generalna svetovalka
Kržičeva 3
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

e-mail: bernarda.rutar@generali.com

 

Notice to the Noteholders

Ljubljana, 16 April 2021

Notice of Redemption with respect to €50,000,000 Floating Rate Subordinated Notes due 2026 (the "Notes") issued by Generali Zavarovalnica d.d. (formerly Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d.d. – the “Issuer”)

(ISIN XS1420371228)

Notice is hereby given by the Issuer to the Noteholders that in accordance with Condition 6.5 of the terms and conditions of the Notes (the "Conditions) the Issuer will redeem all of the Notes at their principal amount together with interest accrued to (but excluding) on the Interest Payment Date falling on 24 May 2021.

The Issuer will request the Irish Stock Exchange plc trading as Euronext Dublin to cancel the listing of the Notes on the Official List of Euronext Dublin and the admission to trading on the Global Exchange Market effective 24 May 2021.

Unless otherwise defined in this notice, terms used in this notice have the meanings given to them in the Conditions.

For further information:

GENERALI zavarovalnica d.d.
Ms. Bernarda Rutar, General Councel
Kržičeva 3
SI-1000 Ljubljana
Slovenia
e-mail: bernarda.rutar@generali.com

 

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev

12. 4. 2021

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je izvedla 60. skupščino delničarjev, ki je potekala 12. 4. 2021, ob 10. uri, v prostorih notarja Blaža Hrovatina, Dunajska cesta 56, Ljubljana. Zapisnik skupščine je na voljo prek naslednje povezave.

Sprejeti so bili naslednji sklepi:

Za predsedujočo na 60. seji skupščine se izvoli Andrejko Pihler, za sestavo notarskega zapisnika pa se določi notarja Blaža Hrovatina iz Ljubljane.

Potrdi se dnevni red 60. seje skupščine, ki glasi:

Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
Potrditev dnevnega reda
Predstavitev letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2020 z mnenjem revizorja, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, poročil notranje revizije in informacije o prejemkih organov vodenja in nadzora
Zadržanje odločitve o uporabi dobička po priporočilu AZN
Razrešnica upravi in nadzornemu svetu
Imenovanje revizorja
Periodična ocena ustreznosti nadzornega sveta

Skupščina se je seznanila z dopisom AZN z dne 5. 3. 2021 o začasnem zadržanju izplačila dividend do 30. 9. 2021. O uporabi bilančnega dobička in morebitnem izplačilu dividend bo skupščina odločala naknadno, v okviru omejitev in zahtev AZN.

Skupščina delničarjev podeljuje Upravi razrešnico za poslovno leto 2020. Skupščina delničarjev podeljuje Nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2020.

Revizijo letnih poročil družbe za leta 2021, 2022 in 2023 opravi revizorska družba KPMG Slovenija d.o.o.

Skupščina se je seznanila z oceno ustreznosti za člane nadzornega sveta in oceno ustreznosti nadzornega sveta kot kolektivnega organa. Skupščina se je seznanila z informacijo o zahtevah zakonodaje in interne politike glede sposobnosti in primernosti člana nadzornega sveta.

To obvestilo je objavljeno tudi med obvestili družb pri Euronext Dublin, in je dostopno prek povezave https://direct.euronext.com/#/rispublication.

GENERALI zavarovalnica d.d. 

 

Notice of adopted resolutions of General Shareholders' Meeting

12 April 2021

GENERALI zavarovalnica d.d., an insurance company having its registered office at Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Republic of Slovenia, ("Company"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, hereby announces that the Company's 60th General Shareholders’ Meeting was held at the offices of notary Blaž Hrovatin in Dunajska cesta 56, Ljubljana, on 12 April 2021 at 10 AM. Minutes are available via the following link.

The following resolutions were adopted:

Andrejka Pihler is elected to preside over the 60th General Meeting of Shareholders, while the notarial records shall be drawn by the Notary public Blaž Hrovatin in Ljubljana.

The agenda of the 60. General Meeting is confirmed as following:

Opening of the general meeting of shareholders, verification of attendance and election of working bodies of the general meeting
Confirmation of the agenda for the General Meeting
Presentation of the annual report and consolidated annual report for the business year 2020 with opinion of the auditor and report of the supervisory board, internal audit reports and information on payments to the management and supervisory bodies
Deferral of the decision on the use of distributable profit according to the ISA recommendation
Discharge to the management board and the supervisory board
Appointment of the external auditor
Periodical suitability assessment for Supervisory board

The Shareholders Assembly took note of the letter from the ISA dated 5 March 2021 on the temporary deferral of dividend payments until 30 September 2021.The Shareholders Assembly will decide on the use of distributable profit and possible payment of dividends subsequently, within the limits and requirements of the ISA.

The Shareholder’s Assembly is granting the discharge to the Management Board for the business year 2020. The Shareholder’s Assembly is granting the discharge to the Supervisory Board for the business year 2020.

Auditing company KPMG Slovenija d.o.o. will carry out the audit of annual reports for 2021, 2022 and 2023.

The Shareholders Assembly took note of the assessment of suitability for the members of the Supervisory Board and the assessment of the suitability of the Supervisory Board as a collective body. The Shareholders Assembly took note of the requirements of legislation and internal policy regarding the fitness and propriety of a Supervisory Board member.

This announcement has been also issued through the Companies Announcement Service of Euronext Dublin, and is available on its website https://direct.euronext.com/#/rispublication.

 

Letna poročila za 2020 / SFCR / sklic skupščine delničarjev

9. 4. 2021

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da so bila potrjena letna poročila družbe za leto 2020, ki so sedaj tudi objavljena. 

Letno poročilo za leto 2020 je na voljo za ogled na povezavi https://www.generali.si/porocila.

Družba sporoča, da je bilo sprejeto tudi poročilo o solventnosti in finančnem položaju. Poročilo je na voljo za ogled na povezavi https://www.generali.si/porocila.

Družba še sporoča, da je sklicana skupščina delničarjev. Družba bo 60. skupščino delničarjev izvedla 12. 4. 2021 ob 10. uri v prostorih notarja Blaža Hrovatina v Ljubljani. Gradivo je na voljo prek naslednje povezave.

To obvestilo je objavljeno tudi med obvestili družb pri Euronext Dublin, in je dostopno prek povezave https://direct.euronext.com/#/rispublication.
GENERALI zavarovalnica d.d. 

 

2020 Annual reports / SFCR / Notice of General Shareholders' Meeting

9 April 2021

GENERALI zavarovalnica d.d., an insurance company having its registered office at Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Republic of Slovenia, ("Company"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, announces that the Company's 2020 audited Annual Report and Accounts have been confirmed and made available today.  

The Annual Report for the year ended 31 December 2020 is available to view via the following link https://www.generali.si/aboutus/annual-reports.

The Company also announces that the Solvency and financial condition report for 2020 has been confirmed today. The Solvency and financial condition report is available to view via the following link https://www.generali.si/porocila.

Further, the Company announces that the General Meeting of Shareholders has been convened. The 60th General Meeting of Shareholders will be held at the offices of notary Blaž Hrovatin in Ljubljana, Slovenia, on 12 April 2021 at 10 AM.  The materials for the meeting available to view via the following link. 

This announcement has been also issued through the Companies Announcement Service of Euronext Dublin, and is available on its website https://direct.euronext.com/#/rispublication.


GENERALI zavarovalnica d.d. 

 

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH SKUPŠČINE DELNIČARJEV

14. 1. 2021

 

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je izvedla 59. skupščino delničarjev, ki je potekala 13. 1. 2021, ob 14:30 uri, v prostorih notarja Blaža Hrovatina, Dunajska cesta 56, Ljubljana. Sprejeti so bili naslednji sklepi:

 

1. Za predsedujočo na 59. seji skupščine se izvoli Andrejko Pihler, za sestavo notarskega zapisnika pa se določi notarja Blaža Hrovatina iz Ljubljane.

 

2. Potrdi se dnevni red 59. seje skupščine, ki glasi:

     1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles

     2. Potrditev dnevnega reda skupščine

     3. Soglasje k sklenitvi pogodbe o pripojitvi Agent d.o.o.

     4. Soglasje k sklenitvi pogodbe o pripojitvi VIZ d.o.o.

     5. Izjave delničarja v zvezi s pripojitvijo

 

3. Skupščina družbe GENERALI d.d., v skladu s prvim odstavkom 585. člena in prvim odstavkom 620. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) soglaša s sklenitvijo Pogodbe o pripojitvi. Pogodbo o pripojitvi sta dne 13.01.2021 sklenili družbi GENERALI d.d. (kot Prevzemna družba) in AGENT Zavarovalniško zastopanje d.o.o. Izola (kot Prevzeta družbi) v obliki notarskega zapisa pri notarju mag. Blažu Hrovatinu iz Ljubljane. Pogodba o pripojitvi je priloga tega sklepa. Obračun pripojitve je 31.12.2020.

 

4. Skupščina družbe GENERALI d.d., v skladu s prvim odstavkom 585. člena in prvim odstavkom 620. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) soglaša s sklenitvijo Pogodbe o pripojitvi. Pogodbo o pripojitvi sta dne13.01.2021 sklenili družbi GENERALI d.d. (kot Prevzemna družba) in VIZ zavarovalno zastopništvo d.o.o., Koper (kot Prevzeta družbi) v obliki notarskega zapisa pri notarju mag. Blažu Hrovatinu iz Ljubljane. Pogodba o pripojitvi je priloga tega sklepa. Obračun pripojitve je 31.12.2020.

 

To obvestilo je objavljeno tudi med obvestili družb pri Euronext Dublin, in je dostopno prek povezave https://direct.euronext.com/#/rispublication.
GENERALI zavarovalnica d.d. 

 

NOTICE OF ADOPTED RESOLUTIONS OF GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

14 January 2021

GENERALI zavarovalnica d.d., an insurance company having its registered office at Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Republic of Slovenia, ("Company"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, hereby announces that the Company's 59th General Shareholders’ Meeting was held at the offices of notary Blaž Hrovatin in Dunajska cesta 56, Ljubljana, on 13 January 2021 at 2:30 PM.

The following resolutions were adopted:

1. Andrejka Pihler is elected to preside over the 59th General Meeting of Shareholders, while the notarial records shall be drawn by the Notary public Blaž Hrovatin in Ljubljana.

 

2. The agenda of the 59. General Meeting is confirmed as following:

     1. Opening of the General meeting of shareholders, verification of attendance and election of working bodies of the General meeting

     2. Confirmation of the agenda for the General meeting

     3. Consent to the conclusion of merger agreement with Agent d.o.o.

     4. Consent to the conclusion of merger agreement with VIZ d.o.o.

     5. Shareholder statements regarding merger

 

3. In accordance with the first paragraph of Article 585 and the first paragraph of Article 620 of the Companies Act (ZGD-1), the General Meeting of Shareholders of GENERALI d.d. agrees to the conclusion of the Merger Agreement. The merger agreement was concluded on 13 January 2021 by GENERALI d.d. (as the Acquiring Company) and AGENT Zavarovalniško zastopanje d.o.o. Izola (as a merged company) in the form of a notarial deed of notary mag. Blaž Hrovatin from Ljubljana. The Merger Agreement is attached to this Decision. The accounting date of the merger is 31.12.2020.

 

4. In accordance with the first paragraph of Article 585 and the first paragraph of Article 620 of the Companies Act (ZGD-1), the General Meeting of Shareholders of GENERALI d.d. agrees to the conclusion of the Merger Agreement. The merger agreement was concluded on 13 January 2021 by GENERALI d.d. (as the Acquiring Company) and VIZ zavarovalno zastopništvo d.o.o. (as a merged company) in the form of a notarial deed of notary mag. Blaž Hrovatin from Ljubljana. The Merger Agreement is attached to this Decision. The accounting date of the merger is 31.12.2020.

This announcement has been also issued through the Companies Announcement Service of Euronext Dublin, and is available on its website https://direct.euronext.com/#/rispublication.

GENERALI zavarovalnica d.d. 

 

 

Sklic skupščine delničarjev

8. 1. 2021

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je sklicana skupščina delničarjev. Družba bo 59. skupščino delničarjev izvedla 13. 1. 2021 ob 14:30. uri v prostorih notarja Blaža Hrovatina v Ljubljani.

To obvestilo je objavljeno tudi med obvestili družb pri Euronext Dublin, in je dostopno prek povezave https://direct.euronext.com/#/rispublication.

GENERALI zavarovalnica d.d. 

 

Notice of General Shareholders' Meeting

8 January 2021

GENERALI zavarovalnica d.d., an insurance company having its registered office at Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Republic of Slovenia, ("Company"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, hereby announces that a General Meeting of Shareholders has been convened. The 59th General Meeting of Shareholders will be held at the offices of notary Blaž Hrovatin in Ljubljana, Slovenia, on 13 January 2021 at 2:30 PM. 

This announcement has been also issued through the Companies Announcement Service of Euronext Dublin, and is available on its website https://direct.euronext.com/#/rispublication.

GENERALI zavarovalnica d.d. 

 

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev

17. 11. 2020

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je izvedla 58. skupščino delničarjev, ki je potekala 17. 11. 2020, ob 10. uri, v prostorih notarke Nine Ferligoj na Kolodvorski ulici 2, Koper. Sprejet je bil naslednji sklep:

Bilančni dobiček družbe Generali d.d., ugotovljen na 31.12.2019, znaša 3.538.070 EUR.

Bilančni dobiček dne 3. 1. 2020 pripojene družbe Adriatic Slovenica d.d., ugotovljen na 31.12.2019, znaša 36.973.931,18 EUR.

Vsota bilančnih dobičkov obeh družb znaša 40.512.001,18 EUR.

Celoten bilančni dobiček ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.

To obvestilo je objavljeno tudi med obvestili družb pri Euronext Dublin, in je dostopno prek povezave https://direct.euronext.com/#/rispublication.

GENERALI zavarovalnica d.d.
 

Notice of adopted resolutions of General Shareholders' Meeting

17 November 2020

GENERALI zavarovalnica d.d., an insurance company having its registered office at Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Republic of Slovenia, ("Company"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, hereby announces that the Company's 58th General Shareholders’ Meeting was held at the offices of notary Nina Ferligoj in Koper, Republic of Slovenia, on 17 November 2020 at 10 AM. The following resolution was approved:

The distributable profit as per 31 December 2019 of Generali d.d. amounts to 3.538.070 EUR

The distributable profit as per 31 December 2019 of the company Adriatic Slovenica d.d., which has merged with Generali d.d. on 3 January 2020, amounts to 36.973.931,18 EUR.

The sum of distributable profits of both companies amounts to 40.512.001,18 EUR.

The distributable profit shall not be distributed and its use will be decided in following years.

This announcement has been also issued through the Companies Announcement Service of Euronext Dublin, and is available on its website https://direct.euronext.com/#/rispublication.

GENERALI zavarovalnica d.d.

 

Sklic skupščine delničarjev

11. 11. 2020

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je sklicana skupščina delničarjev. Družba bo 58. skupščino delničarjev izvedla 17. 11. 2020 ob 10. uri v prostorih notarke Nine Ferligoj v Kopru.

To obvestilo je objavljeno tudi med obvestili družb pri Euronext Dublin, in je dostopno prek povezave https://direct.euronext.com/#/rispublication.


GENERALI zavarovalnica d.d. 

 

Notice of General Shareholders' Meeting

11 November 2020

GENERALI zavarovalnica d.d., an insurance company having its registered office at Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Republic of Slovenia, ("Company"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, hereby announces that a General Meeting of Shareholders has been convened. The 58th General Meeting of Shareholders will be held at the offices of notary Nina Ferligoj in Koper, Slovenia, on 17 November 2020 at 10 AM.  

This announcement has been also issued through the Companies Announcement Service of Euronext Dublin, and is available on its website https://direct.euronext.com/#/rispublication.


GENERALI zavarovalnica d.d. 

 

NOVI ČLAN UPRAVE

9. 9. 2020

GENERALI zavarovalnica d. d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je Matija Šenk s 7. 9. 2020 postal član uprave. Uprava ima tako sedaj štiri člane.

Matijo Šenka je nadzorni svet imenoval na seji dne 14. 10. 2019, dne 7. 9. 2020 pa je prejel dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice. 

To obvestilo je objavljeno tudi med obvestili družb pri Euronext Dublin, in je dostopno prek povezave https://direct.euronext.com/#/rispublication.

 

NEW MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD

9 September 2020

GENERALI zavarovalnica d. d., an insurance company having its registered office at Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Republic of Slovenia, ("Company"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, hereby announces that Mr. Matija Šenk became a Member of the Management Board as of 7 September 2020. The Management Board now has four members.

The Supervisory Board has appointed Mr. Matija Šenk at its meeting on 14 October 2019, and on 7 September 2020, he was granted the authorisation by the Slovenian Insurance supervision Agency to perform function of a board member in the insurance company.

This announcement has been also issued through the Companies Announcement Service of Euronext Dublin, and is available on its website https://direct.euronext.com/#/rispublication.

 

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev

24. 4. 2020

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je izvedla 57. skupščino delničarjev, ki je potekala 24. 4. 2020, ob 11:30. uri, v prostorih notarke Nine Ferligoj na Kolodvorski ulici 2, Koper. 

Na seji so bili sprejeti vsi sklepi, ki so bili predlagani delničarju s sklicem 57. skupščine z dne 20. 4. 2020, dostopnim prek naslednje povezave

To obvestilo je objavljeno tudi med obvestili družb pri Euronext Dublin, in je dostopno prek povezave https://direct.euronext.com/#/rispublication.

Notice of adopted resolutions of General Shareholders' Meeting

24 April 2020

GENERALI zavarovalnica d.d., an insurance company having its registered office at Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Republic of Slovenia, ("Company"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, hereby announces that the Company's 57th General Shareholders’ Meeting was held at the offices of notary Nina Ferligoj in Koper, Republic of Slovenia, on 24 April 2020 at 11:30 AM.

Approved were all resolutions, as put to shareholders of the Company in the convocation of 57th meeting dated 20 April 2020, available here.

This announcement has been also issued through the Companies Announcement Service of Euronext Dublin, and is available on its website https://direct.euronext.com/#/rispublication.

 

Sklic skupščine delničarjev

21. 4. 2020

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je sklicana skupščina delničarjev. Družba bo 57. skupščino delničarjev izvedla 24. 4. 2020 ob 11:30. uri v prostorih notarke Nine Ferligoj v Kopru.

To obvestilo je objavljeno tudi med obvestili družb pri Euronext Dublin, in je dostopno prek povezave https://direct.euronext.com/#/rispublication.

 

Notice of General Shareholders' Meeting

21 April 2020

GENERALI zavarovalnica d.d., an insurance company having its registered office at Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Republic of Slovenia, ("Company"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, hereby announces that a General Meeting of Shareholders has been convened. The 57th General Meeting of Shareholders will be held at the offices of notary Nina Ferligoj in Koper, Slovenia, on 24 April 2020 at 11:30 AM. 

This announcement has been also issued through the Companies Announcement Service of Euronext Dublin, and is available on its website https://direct.euronext.com/#/rispublication.

 

Poročili o solventnosti in finančnem položaju / Zadržanje izplačila dividend

3.4.2020

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da sta bili potrjeni poročili o solventnosti in finančnem položaju za leto 2019. Poročili sta na voljo za ogled pod naslednjo povezavo https://www.generali.si/porocila.

Družba vlagatelje nadalje obvešča, da je 31. 3. 2020 prejela dopis regulatorja AZN, s katerim regulator zavarovalnice naproša, da zaradi možnega učinka krize, povzročene s CoViD – 19 na solventnost zavarovalnic, zadržijo izplačila dividend do 1. 10. 2020. Družba bo priporočilo AZN upoštevala, in bo posledično razveljavila sklepe o uporabi bilančnega dobička, sprejete na 56. Skupščini delničarjev.

To obvestilo je objavljeno tudi med obvestili družb pri Euronext Dublin, in je dostopno prek povezave https://direct.euronext.com/#/rispublication.

 

Solvency and financial condition reports / Withholding of dividends payment

3 April 2020 

GENERALI zavarovalnica d.d., an insurance company having its registered office at Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Republic of Slovenia, ("Company"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, announces that the Company's  Solvency and financial condition reports for 2019 have been confirmed today. The Solvency and financial condition reports are available on the Company's website https://www.generali.si/aboutus.

Further, the Company announces that on 31 of March 2020 the Slovenian regulator ISA requested the insurance companies to withhold the payments of dividends until 1 October 2020, due to possible impact of CoViD-19 crisis on solvency of the insurance companies. The company will comply with the ISA request, and will respectfully annul the resolution of the 56 General Meeting on profit distribution.

This announcement has been issued through the Companies Announcement Service of Euronext Dublin, and is available on its website https://direct.euronext.com/#/rispublication.

 

Sklepi 56. Skupščine delničarjev

1.4.2020

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih na 56. skupščini delničarjev, ki je potekala 31. 3. 2020, ob 13.00 v prostorih notarke Nine Ferligoj v Kopru.

Sprejeti sklepi so na voljo na tej povezavi.

To obvestilo je objavljeno tudi med obvestili družb pri Euronext Dublin, in je dostopno prek povezave https://direct.euronext.com/#/rispublication.

Resolutions of the 56th General Shareholders' Meeting

1 April 2020

GENERALI zavarovalnica d.d., an insurance company having its registered office at Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Republic of Slovenia, ("Company"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, notifies about adopted resolutions of the 56th General Shareholders' Meeting, held on 31 March 2019 at 1 PM at the offices of notary Nina Ferligoj in Koper, Slovenia.

The resolutions are available on the following link.

This announcement has been issued through the Companies Announcement Service of Euronext Dublin, and is available on its website https://direct.euronext.com/#/rispublication.

 

Letna poročila za 2019 / sklic skupščine delničarjev

27. 3. 2020

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da so bila potrjena letna poročila družbe za leto 2019, ki so <sedaj tudi objavljena.

Letna poročila za leto 2019 so na voljo za ogled na povezavi: KLIKNITE TUKAJ

Družba hkrati sporoča, da je sklicana skupščina delničarjev.

Sklic skupščine je na voljo na tej povezavi: KLIKNITE TUKAJ

Družba bo 56. skupščino delničarjev izvedla v 31. 3. 2020 ob 13. uri v prostorih notarke Nine Ferligoj v Kopru.

To obvestilo je objavljeno tudi med obvestili družb pri Euronext Dublin, in je dostopno prek povezave https://direct.euronext.com/#/rispublication.

2019 Annual reports / Notice of General Shareholders' Meeting

27 March 2020

GENERALI zavarovalnica d.d., an insurance company having its registered office at Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Republic of Slovenia, ("Company"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, hereby announces that the Company's 2019 audited Annual Reports and Accounts have been made available today.  

The Annual Reports for the year ended 31 December 2019 are available to view via the following link: CLICK HERE

The Company also announces, that the Notice of the General Meeting of Shareholders has been made available to shareholders. 

The notice is available to view via the following link: CLICK HERE

The General Meeting of Shareholders will be held at the offices of notary Nina Ferligoj in Koper, Slovenia, on 31 March 2020 at 1 PM. 

This announcement has been also issued through the Companies Announcement Service of Euronext Dublin, and is available on its website https://direct.euronext.com/#/rispublication

 

Nova članica uprave

2. 3. 2020

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je Katarina Guzej z 2. 3. 2020 postala članica uprave.

Katarino Guzej je nadzorni svet imenoval na seji dne 14. 10. 2019, dne 2. 3. 2020 pa je prejela dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice. 

To obvestilo je objavljeno tudi med obvestili družb pri Euronext Dublin, in je dostopno prek povezave https://direct.euronext.com/#/rispublication.

 

New Member of the Management Board

2 March 2020

GENERALI zavarovalnica d.d., an insurance company having its registered office at Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Republic of Slovenia, ("Company"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, hereby announces that Mrs. Katarina Guzej became a Member of the Management Board as of 2 March 2020.

The Supervisory Board has appointed Mrs. Katarina Guzej at its meeting on 14 October 2019, and on 2 March 2020, she was granted the authorisation by the Slovenian Insurance supervision Agency to perform function of a board member in the insurance company.

This announcement has been also issued through the Companies Announcement Service of Euronext Dublin, and is available on its website https://direct.euronext.com/#/rispublication

Preberi več / Read more
 

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH SKUPŠČINE DELNIČARJEV / NOTICE OF ADOPTED RESOLUTIONS OF GENERAL SHAREHOLDER'S MEETING

11. 2. 2020
GENERALI zavarovalnica d. d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je izvedla 55. skupščino delničarjev, ki je potekala 11. 2. 2020, ob 13. uri, v prostorih notarke Nine Ferligoj na Kolodvorski ulici 2, Koper. 

11 February 2020
GENERALI zavarovalnica d. d., an insurance company having its registered office at Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Republic of Slovenia, ("Company"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, announces that the Company's 55th General Shareholders’ Meeting was held at the offices of notary Nina Ferligoj in Koper, Republic of Slovenia, on 11 February 2020 at 1 PM.

Preberi več / Read more

SKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV / NOTICE OF GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

6. 2. 2020
GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je sklicala 55. skupščino delničarjev, ki bo 11. 2. 2020 ob 13. uri, v prostorih notarke Nine Ferligoj na Kolodvorski ulici 2, Koper. 

GENERALI zavarovalnica d.d., an insurance company having its registered office at Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Republic of Slovenia, ("Company"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, announces that the Company's 55th General Shareholders's Meeting will be held at the offices of notary Nina Ferligoj in Koper, Republic of Slovenia, on 11 February 2020 at 1 PM.

Preberi več / Read more

ZAKLJUČENA ZDRUŽITEV MED GENERALI ZAVAROVALNICO D.D. IN ADRIATIC SLOVENICA D.D. / CONCLUDED MERGER BETWEEN GENERALI ZAVAROVALNICA D.D. AND ADRIATIC SLOVENICA D.D.

03.01.2020
GENERALI zavarovalnica d.d. (prevzemna družba), obvešča da je po pridobitvi vseh regulatornih dovoljenj, dne 3. 1. 2020 z vpisom združitve v sodni register prišlo do združitve družbe Generali zavarovalnica d.d. (prevzemna družba) z družbo Adriatic Slovenica d.d. (prevzeta družba). Istega dne je družba Adriatic Slovenica d.d. prenehala in je bila izbrisana iz sodnega registra.

GENERALI zavarovalnica d.d., the successor entity of the merger between Adriatic Slovenica d.d. and Generali zavarovalnica d.d. (the Acquiring Company), announces that upon issuance of all necessary regulatory approvals, the merger by acquisition was concluded with the entry into the Slovenian court register on 3 January 2020. On the same day, Adriatic Slovenica (the Acquired Company) ceased to exist as a legal entity.

Preberi več / Read more

POTRDITEV MEDNARODNE BONITETNE OCENE / AFFIRMATION OF CREDIT RATING TO ADRIATIC SLOVENICA D.D.

16. 12. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228 sporoča, da ji je mednarodna bonitetna agencija Fitch Ratings 13. decembra 2019 zvišala oceno finančne moči na »A« iz »BBB+«. Izboljšanje ocene je posledica pregleda strateškega statusa zavarovalnice Adriatic Slovenica za njeno matično družbo Assicurazioni Generali S.p.A. (Generali; ocena finančne moči zavarovalnice: A/Negative) in posledične spremembe statusa na »ključno« (»Core«) iz »pomembno« (»Important«). Ocena prihodnjih obetov finančne moči zavarovalnice Adriatic Slovenica je negativna, kot izhaja iz ocene družbe Generali.

Preberi več / Read more

DOVOLJENJE ZA ZDRUŽITEV Z GENERALI ZAVAROVALNICO D. D. LJUBLJANA / REGULATORY APPROVAL FOR THE MERGER WITH GENERALI ZAVAROVALNICA D.D.


4. 12. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228 sporoča, da so bila izdana vsa potrebna dovoljenja (vključno z dovoljenjem Agencije za zavarovalni nadzor) za pripojitev družbe k družbi GENERALI zavarovalnica d.d. (prevzemna družba).
 
Preberi več / Read more
 

SPREMEMBE V UPRAVI / CHANGES IN MANAGEMENT BOARD

30. 9. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je Gregor Pilgram pridobil dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave v zavarovalni družbi. Od 30. 9. 2019 dalje je tako Gregor Pilgram postal novi predsednik uprave družbe. 
 
Preberi več / Read more
 

SPREMEMBE V UPRAVI IN NADZORNEM SVETU / CHANGES IN MANAGEMENT BOARD AND SUPERVISORY BOARD

27. 8. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je nadzorni svet sprejel odstop predsednika uprave Gabrijela Škofa z dnem pridobitve dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave za novega predsednika uprave družbe.
 
Preberi več / Read more

OBVESTILO / ANNOUNCEMENTS

22. 8. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, ("AS"),izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da so zaradi imenovanja predsednika uprave Gabrijela Škofa v upravo družbe Slovenski državni holding d.d., med predsednikom uprave in nadzornim svetom AS stekli razgovori o dogovornem predčasnem prenehanju funkcije v AS.
 
 

ODSTOP ČLANA UPRAVE JURETA KVATERNIKA / RESIGNATION OF BOARD MEMBER JURE KVATERNIK

31. 7. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je Jure Kvaternik z 31. 7. 2019 odstopil s funkcije člana uprave družbe. 

 

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH SKUPŠČINE DELNIČARJEV / NOTICE OF ADOPTED RESOLUTIONS OF GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

30. 5. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 58. skupščine delničarjev, ki je bila izvedena 30. 5. 2019 ob 13h v prostorih notarja Uroša Kosa v Ljubljani.
 

POGODBA O PRIPOJITVI, SKLENJENA Z GENERALI D.D. - SKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV / MERGER AGREEMENT WITH GENERALI D.D. - NOTICE OF GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

28. 5. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228 sporoča, da je dne 28. 5. 2019 sklenila Pogodbo o pripojitvi z družbo GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Slovenija, s sedežem v Ljubljani in poslovni naslovom Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka 5186684000.
 

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH SKUPŠČINE DELNIČARJEV / NOTICE OF ADOPTED RESOLUTIONS OF GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

24. 4. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 57. skupščine delničarjev, ki je bila izvedena 24. 4. 2019 ob 10h v prostorih notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana.
 

POROČILO O SOLVENTNOSTI IN FINANČNEM POLOŽAJU ZA LETO 2018 / SOLVENCY AND FINANCIAL CONDITION REPORT FOR 2018

18. 4. 2019
Na seji nadzornega sveta družbe Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem na Ljubljanski cesti 3a, Koper, izdajateljice obveznic z ISIN kodo: XS1420371228, ki zapadejo leta 2026,  je bilo dne  18. 4. 2019 potrjeno Poročilo o solventnosti in finančnem položaju družbe za leto 2018, ki je sedaj tudi objavljeno. 
 

LETNO POROČILO ZA 2018 - SKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV / 2018 ANNUAL REPORT - NOTICE OF GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

9. 4. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je bilo potrjeno letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2018, ki je sedaj tudi objavljeno.
 

POTRDITEV MEDNARODNE BONITETNE OCENE / AFFIRMATION OF CREDIT RATING

19. 2. 2019
Dne 18.2.2019 je mednarodna bonitetna agencija Fitch Adriaticu Slovenici d.d. zvišala oceno finančne moči zavarovalnice na »BBB+« iz »BBB-« in spremenila oceno prihodnjih izgledov »na stabilno« iz »na opazovanju«, kamor je bila uvrščena 24. 5. 2018.
 

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH SKUPŠČINE DELNIČARJEV / NOTICE OF ADOPTED RESOLUTIONS OF GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

18. 2. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 56. skupščine delničarjev, ki je bila izvedena 18. 2. 2019 ob 13h v prostorih notarke Nade Kumar, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.
 

SKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV / NOTICE OF GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

15. 2. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je sklicana skupščina delničarjev.
 

OBVESTILO O SPREMEMBI EDINEGA DELNIČARJA IN O ODSTOPU ČLANOV NADZORNEGA SVETA / NOTICE OF CHANGE OF THE SOLE SHAREHOLDER AND OF THE RESIGNATION OF SUPERVISORY BOARD MEMBERS

13. 2. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper (v nadaljevanju: »Adriatic Slovenica«), izdajatelj obveznic z zapadlostjo v letu 2026 z oznako ISIN: XS1420371228, se je 13. 2. 2019 seznanila z obvestilom družbe KD Group, finančna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 63, (v nadaljevanju:« KD Group«), da je dne 13.2.2019 odsvojila 100% delnic v odvisni družbi Adriatic Slovenica in da je bil s prenosom vseh delnic družbe Adriatic Slovenica na novega imetnika družbo Generali CEE Holding, B.V.  zaključen prodajni postopek v skladu s Pogodbo o prodaji 100% deleža v družbi Adriatic Slovenica z dne 23.5.2018. 
 

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH SKUPŠČINE DELNIČARJEV / NOTICE OF ADOPTED RESOLUTIONS OF GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

22. 11. 2018
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 55. skupščine delničarjev, ki je bila izvedena 21. 11. 2018 v prostorih notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana.
 

SKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV / NOTICE OF GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

13. 11. 2018
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je sklicana skupščina delničarjev.
 

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA V ADRIATICU SLOVENICI D.D. / NOTICE OF CHANGE IN MAJOR HOLDINGS IN ADRIATIC SLOVENICA D.D.

30. 5. 2018
Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d. d., s sedežem Ljubljanska cesta 3a, Koper, Slovenija, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je 29. 5. 2018 prejela naslednji obvestili: 
- »Obvestilo o spremembi pomembnega deleža« (obrazec ESMA), katerega je poslala družba Assicurazioni Generali S.p.A.
- »Obvestilo o spremembi pomembnega deleža« (obrazec ESMA), katerega je poslala družba Generali CEE Holding B.V. -
 

OBVESTILO O POSLIH OSEB, KI OPRAVLJAJO POSLOVODNE NALOGE, IN OSEB, KI SO TESNO POVEZANE Z NJIMI TER OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA NA PODLAGI 118. ČLENA ZAKONA O TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV / NOTIFICATION ON IMPORTANT CHANGE OF SHARES AND NOTIFICATION OF TRANSACTIONS BY PERSONS DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSIBILITIES AND PERSONS CLOSELY ASSOCIATED WITH THEM

29. 5. 2018
Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d. d., s sedežem Ljubljanska cesta 3a, Koper, Slovenija, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je 25. 5. 2018 od glavnega delničarja KD Group d.d. prejela: 
- »Obvestilo o spremembi pomembnega deleža (P-DEL)« v skladu z 118. členom in v povezavi z 117. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, in 
- »Obvestilo za sporočanje in javno razkritje poslov oseb, ki opravljajo poslovodne naloge in oseb, ki so tesno povezane z njimi« v skladu z 19. členom Uredbe o zlorabi trga (št. 596/2014).
 

OBVESTILO / NOTICE

24. 5. 2018
Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d. d., s sedežem Ljubljanska cesta 3a, Koper, Slovenija ("Adriatic Slovenica"), izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, obvešča, da je dne 23. 5. 2018 prejela obvestilo, da je edini delničar KD Group d.d. z družbo Generali CEE Holding, B.V. sklenil pogodbo o prodaji 100 % deleža v družbi Adriatic Slovenica.
 

POROČILO O SOLVENTNOSTI IN FINANČNEM POLOŽAJU ZA LETO 2017

26. 4. 2018
Na seji nadzornega sveta družbe Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d.,  je bilo dne  26. 4. 2018  potrjeno Poročilo o solventnosti in finančnem položaju družbe za leto 2017, ki je sedaj tudi objavljeno.
 

OBVESTILO

18. 4. 2018
Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d.d., s sedežem Ljubljanska cesta 3a, Koper, Slovenija ("Adriatic Slovenica"), izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, obvešča, da je Jure Kvaternik prejel dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave. Jure Kvaternik je nov član uprave od 16. aprila 2018.
 
Preberi več
 

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH SKUPŠČINE DELNIČARJEV

22. 3. 2018
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih skupščine delničarjev, ki je bila izvedena 21. 3. 2017.
 
Preberi več
 

OBVESTILO O SKLEPIH NADZORNEGA SVETA

21. 3. 2018
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je bil dne 20. 3. 2018 za predsednika nadzornega sveta imenovan Aljoša Tomaž, za namestnika predsednika nadzornega sveta pa Aleksander Sekavčnik.
 
Preberi več
 

LETNO POROČILO ZA 2017 / SKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV

20. 3. 2018
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je bilo potrjeno letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2017, ki je sedaj tudi objavljeno.

Preberi več
 

OBVESTILO

19. 3. 2018
Družba Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v obvešča javnost, da se je  po dolgotrajni bolezni poslovil Matjaž Gantar, predsednik  nadzornega sveta Adriatic Slovenica.
 
Preberi več
 

OBVESTILO

9. 3. 2018
Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d.d., s sedežem Ljubljanska cesta 3a, Koper, Slovenija ("Adriatic Slovenica"), izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, obvešča, da je dne 9. 3. 2018 prejela obvestilo edinega delničarja KD Group, finančna družba, d.d., Ljubljana, da bo izbrane investitorje povabila v postopek izvedbe skrbnega pregleda Adriatic Slovenica.
 
Preberi več
 

OBVESTILO O IMENOVANJU NOVEGA ČLANA UPRAVE

30. 11. 2017
Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d.d., s sedežem Ljubljanska cesta 3a, Koper, Slovenija ("Adriatic Slovenica"), izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, obvešča, da je nadzorni svet Adriatica Slovenice na seji, ki je bila 29. 11. 2017, imenoval g. Jureta Kvaternika za novega člana uprave, in sicer pod odložnim pogojem, ki nastopi, če g. Kvaternik pridobi dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje te funkcije. 
 
Preberi več

 

POTRDITEV MEDNARODNE BONITETNE OCENE

1. 9. 2017
Adriatic Slovenici, zavarovalni družbi, d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, je bonitetna hiša Fitch Ratings potrdila obstoječo bonitetno oceno finančne moči zavarovalnice »BBB-«.  
 
Preberi več
 

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH SKUPŠČINE DELNIČARJEV

8. 8. 2017
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 53. skupščine delničarjev, ki je bila izvedena dne 8. 8. 2017.

Preberi več
 

STRATEGIJA ADRIATICA SLOVENICE 2017 – 2022 /POVZETEK IN SKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV/IMENOVANJE ČLANA UPRAVE

22. 6. 2017
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, javnost in vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih seje nadzornega sveta, ki je potekala 21. 6. 2017.

Preberi več
 

SKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV

30. 5. 2017
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, vlagatelje obvešča, da je sklicala skupščino delničarjev.

Preberi več
 

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH SKUPŠČINE DELNIČARJEV

30. 5. 2017
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih skupščine delničarjev.
 
Preberi več
 

POROČILO O SOLVENTNOSTI IN FINANČNEM POLOŽAJU ZA LETO 2016

19. 5. 2017
Na seji nadzornega sveta družbe Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. je bilo dne  17. 5. 2017  potrjeno Poročilo o solventnosti in finančnem položaju družbe za leto 2016, ki je sedaj tudi objavljeno.
 
Preberi več
 

ODPOVED SKUPŠČINE DELNIČARJEV

28. 4. 2017
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, sporoča da je odpovedala 52. skupščino delničarjev, sklicano na 9. 5. 2017 ob 8:30.
Preberi več
 

KODEKS UPRAVLJANJA SKUPINE KD

19. 4. 2017
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, obvešča, da je nadzorni svet družbe na seji dne 29. 3. 2016 sprejel Kodeks upravljanja Skupine KD, ki ga bo družba uporabljala kot svoj referenčni kodeks.
 
Preberi več
 

SKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV

10. 4. 2017
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, vlagatelje obvešča, da je sklicala skupščino delničarjev.
 
Preberi več
 

LETNO POROČILO 2016

4. 4. 2017
Na seji nadzornega sveta družbe 29.3.2016 je bilo potrjeno letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo družbe, ki je sedaj tudi objavljeno.
 
Preberi več
 

SEJA SKUPŠČINE DELNIČARJEV

22. 12. 2016
Dne 22. 12. 2016 je bila v Ljubljani opravljena 51. seja skupščine delničarjev ADRIATICA SLOVENICE Zavarovalne družbe d.d.
 
Preberi več
 

POTRDITEV MEDNARODNE BONITETNE OCENE

17. 11. 2016
Adriatic Slovenici, zavarovalni družbi, d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, je bonitetna hiša Fitch Ratings potrdila obstoječo bonitetno oceno finančne moči zavarovalnice »BBB-«.  
 
Preberi več
 

OBVESTILO IMETNIKOM OBVEZNIC – ODSTOP ČLANICE UPRAVE

28. 10. 2016
Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d.d., s sedežem Ljubljanska cesta 3a, Koper, Slovenija ("Adriatic Slovenica"), izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, obvešča, da je Varja Dolenc z dnem 31. 10. 2016 odstopila s funkcije člana uprave Adriatic Slovenice.
 
Preberi več

 

OBVESTILO O NAKUPU POSLOVNEGA DELEŽA V DRUŽBI KD SKLADI D.O.O.

2. 9. 2016
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6000 Koper, Slovenia  (v nadaljevanju: Adriatic Slovenica d.d.), izdajateljica podrejenih obveznic, ki so uvrščene na Irsko borzo obvešča, da je na osnovi sklenjene pogodbe o nakupu poslovnega deleža v družbi KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska 63, 1000 Ljubljana  in izdanega dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža Agencije za trg vrednostnih papirjev postala edini družbenik družbe KD Skladi, družba za upravljanje d.o.o. 
 
Preberi več
 

POTRDITEV MEDNARODNE BONITETNE OCENE

22. 7. 2016
Adriatic Slovenici, zavarovalni družbi, d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, je bonitetna hiša Fitch Ratings potrdila obstoječo bonitetno oceno finančne moči zavarovalnice »BBB-«.

Preberi več