NOVI ČLAN UPRAVE

9. 9. 2020

GENERALI zavarovalnica d. d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je Matija Šenk s 7. 9. 2020 postal član uprave. Uprava ima tako sedaj štiri člane.

Matijo Šenka je nadzorni svet imenoval na seji dne 14. 10. 2019, dne 7. 9. 2020 pa je prejel dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice. 

To obvestilo je objavljeno tudi med obvestili družb pri Euronext Dublin, in je dostopno prek povezave https://direct.euronext.com/Announcements/View-Announcements/RIS-Announcements/.

 

NEW MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD

9 September 2020

GENERALI zavarovalnica d. d., an insurance company having its registered office at Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Republic of Slovenia, ("Company"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, hereby announces that Mr. Matija Šenk became a Member of the Management Board as of 7 September 2020. The Management Board now has four members.

The Supervisory Board has appointed Mr. Matija Šenk at its meeting on 14 October 2019, and on 7 September 2020, he was granted the authorisation by the Slovenian Insurance supervision Agency to perform function of a board member in the insurance company.

This announcement has been also issued through the Companies Announcement Service of Euronext Dublin, and is available on its website https://direct.euronext.com/Announcements/View-Announcements/RIS-Announcements/.

 

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev

24. 4. 2020

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je izvedla 57. skupščino delničarjev, ki je potekala 24. 4. 2020, ob 11:30. uri, v prostorih notarke Nine Ferligoj na Kolodvorski ulici 2, Koper. 

Na seji so bili sprejeti vsi sklepi, ki so bili predlagani delničarju s sklicem 57. skupščine z dne 20. 4. 2020, dostopnim prek naslednje povezave

To obvestilo je objavljeno tudi med obvestili družb pri Euronext Dublin, in je dostopno prek povezave https://direct.euronext.com/Announcements/View-Announcements/RIS-Announcements/.
 

Notice of adopted resolutions of General Shareholders' Meeting

24 April 2020

GENERALI zavarovalnica d.d., an insurance company having its registered office at Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Republic of Slovenia, ("Company"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, hereby announces that the Company's 57th General Shareholders’ Meeting was held at the offices of notary Nina Ferligoj in Koper, Republic of Slovenia, on 24 April 2020 at 11:30 AM.

Approved were all resolutions, as put to shareholders of the Company in the convocation of 57th meeting dated 20 April 2020, available here.

This announcement has been also issued through the Companies Announcement Service of Euronext Dublin, and is available on its website https://direct.euronext.com/Announcements/View-Announcements/RIS-Announcements/.

 

Sklic skupščine delničarjev

21. 4. 2020

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je sklicana skupščina delničarjev. Družba bo 57. skupščino delničarjev izvedla 24. 4. 2020 ob 11:30. uri v prostorih notarke Nine Ferligoj v Kopru.

To obvestilo je objavljeno tudi med obvestili družb pri Euronext Dublin, in je dostopno prek povezave https://direct.euronext.com/Announcements/View-Announcements/RIS-Announcements/.

 

Notice of General Shareholders' Meeting

21 April 2020

GENERALI zavarovalnica d.d., an insurance company having its registered office at Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Republic of Slovenia, ("Company"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, hereby announces that a General Meeting of Shareholders has been convened. The 57th General Meeting of Shareholders will be held at the offices of notary Nina Ferligoj in Koper, Slovenia, on 24 April 2020 at 11:30 AM. 

This announcement has been also issued through the Companies Announcement Service of Euronext Dublin, and is available on its website https://direct.euronext.com/Announcements/View-Announcements/RIS-Announcements/.

 

Poročili o solventnosti in finančnem položaju / Zadržanje izplačila dividend

3.4.2020

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da sta bili potrjeni poročili o solventnosti in finančnem položaju za leto 2019. Poročili sta na voljo za ogled pod naslednjo povezavo https://www.generali.si/porocila.

Družba vlagatelje nadalje obvešča, da je 31. 3. 2020 prejela dopis regulatorja AZN, s katerim regulator zavarovalnice naproša, da zaradi možnega učinka krize, povzročene s CoViD – 19 na solventnost zavarovalnic, zadržijo izplačila dividend do 1. 10. 2020. Družba bo priporočilo AZN upoštevala, in bo posledično razveljavila sklepe o uporabi bilančnega dobička, sprejete na 56. Skupščini delničarjev.

To obvestilo je objavljeno tudi med obvestili družb pri Euronext Dublin, in je dostopno prek povezave https://direct.euronext.com/Announcements/View-Announcements/RIS-Announcements/.

 

Solvency and financial condition reports / Withholding of dividends payment

3 April 2020 

GENERALI zavarovalnica d.d., an insurance company having its registered office at Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Republic of Slovenia, ("Company"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, announces that the Company's  Solvency and financial condition reports for 2019 have been confirmed today. The Solvency and financial condition reports are available on the Company's website https://www.generali.si/aboutus.

Further, the Company announces that on 31 of March 2020 the Slovenian regulator ISA requested the insurance companies to withhold the payments of dividends until 1 October 2020, due to possible impact of CoViD-19 crisis on solvency of the insurance companies. The company will comply with the ISA request, and will respectfully annul the resolution of the 56 General Meeting on profit distribution.

This announcement has been issued through the Companies Announcement Service of Euronext Dublin, and is available on its website https://direct.euronext.com/Announcements/View-Announcements/RIS-Announcements/ .

 

Sklepi 56. Skupščine delničarjev

1.4.2020

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih na 56. skupščini delničarjev, ki je potekala 31. 3. 2020, ob 13.00 v prostorih notarke Nine Ferligoj v Kopru.

Sprejeti sklepi so na voljo na tej povezavi.

To obvestilo je objavljeno tudi med obvestili družb pri Euronext Dublin, in je dostopno prek povezave https://direct.euronext.com/Announcements/View-Announcements/RIS-Announcements/.

Resolutions of the 56th General Shareholders' Meeting

1 April 2020

GENERALI zavarovalnica d.d., an insurance company having its registered office at Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Republic of Slovenia, ("Company"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, notifies about adopted resolutions of the 56th General Shareholders' Meeting, held on 31 March 2019 at 1 PM at the offices of notary Nina Ferligoj in Koper, Slovenia.

The resolutions are available on the following link.

This announcement has been issued through the Companies Announcement Service of Euronext Dublin, and is available on its website https://direct.euronext.com/Announcements/View-Announcements/RIS-Announcements/ .

 

Letna poročila za 2019 / sklic skupščine delničarjev

27. 3. 2020

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da so bila potrjena letna poročila družbe za leto 2019, ki so <sedaj tudi objavljena.

Letna poročila za leto 2019 so na voljo za ogled na povezavi: KLIKNITE TUKAJ

Družba hkrati sporoča, da je sklicana skupščina delničarjev.

Sklic skupščine je na voljo na tej povezavi: KLIKNITE TUKAJ

Družba bo 56. skupščino delničarjev izvedla v 31. 3. 2020 ob 13. uri v prostorih notarke Nine Ferligoj v Kopru.

To obvestilo je objavljeno tudi med obvestili družb pri Euronext Dublin, in je dostopno prek povezave https://direct.euronext.com/Announcements/View-Announcements/RIS-Announcements/.

2019 Annual reports / Notice of General Shareholders' Meeting

27 March 2020

GENERALI zavarovalnica d.d., an insurance company having its registered office at Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Republic of Slovenia, ("Company"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, hereby announces that the Company's 2019 audited Annual Reports and Accounts have been made available today.  

The Annual Reports for the year ended 31 December 2019 are available to view via the following link: CLICK HERE

The Company also announces, that the Notice of the General Meeting of Shareholders has been made available to shareholders. 

The notice is available to view via the following link: CLICK HERE

The General Meeting of Shareholders will be held at the offices of notary Nina Ferligoj in Koper, Slovenia, on 31 March 2020 at 1 PM. 

This announcement has been also issued through the Companies Announcement Service of Euronext Dublin, and is available on its website https://direct.euronext.com/Announcements/View-Announcements/RIS-Announcements/

 

Nova članica uprave

2. 3. 2020

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je Katarina Guzej z 2. 3. 2020 postala članica uprave.

Katarino Guzej je nadzorni svet imenoval na seji dne 14. 10. 2019, dne 2. 3. 2020 pa je prejela dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice. 

To obvestilo je objavljeno tudi med obvestili družb pri Euronext Dublin, in je dostopno prek povezave https://direct.euronext.com/Announcements/View-Announcements/RIS-Announcements/.

New Member of the Management Board

2 March 2020

GENERALI zavarovalnica d.d., an insurance company having its registered office at Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Republic of Slovenia, ("Company"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, hereby announces that Mrs. Katarina Guzej became a Member of the Management Board as of 2 March 2020.

The Supervisory Board has appointed Mrs. Katarina Guzej at its meeting on 14 October 2019, and on 2 March 2020, she was granted the authorisation by the Slovenian Insurance supervision Agency to perform function of a board member in the insurance company.

This announcement has been also issued through the Companies Announcement Service of Euronext Dublin, and is available on its website https://direct.euronext.com/Announcements/View-Announcements/RIS-Announcements/.

Preberi več / Read more
 

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH SKUPŠČINE DELNIČARJEV / NOTICE OF ADOPTED RESOLUTIONS OF GENERAL SHAREHOLDER'S MEETING

11. 2. 2020
GENERALI zavarovalnica d. d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je izvedla 55. skupščino delničarjev, ki je potekala 11. 2. 2020, ob 13. uri, v prostorih notarke Nine Ferligoj na Kolodvorski ulici 2, Koper. 

11 February 2020
GENERALI zavarovalnica d. d., an insurance company having its registered office at Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Republic of Slovenia, ("Company"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, announces that the Company's 55th General Shareholders’ Meeting was held at the offices of notary Nina Ferligoj in Koper, Republic of Slovenia, on 11 February 2020 at 1 PM.

Preberi več / Read more

SKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV / NOTICE OF GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

6. 2. 2020
GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je sklicala 55. skupščino delničarjev, ki bo 11. 2. 2020 ob 13. uri, v prostorih notarke Nine Ferligoj na Kolodvorski ulici 2, Koper. 

GENERALI zavarovalnica d.d., an insurance company having its registered office at Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Republic of Slovenia, ("Company"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, announces that the Company's 55th General Shareholders's Meeting will be held at the offices of notary Nina Ferligoj in Koper, Republic of Slovenia, on 11 February 2020 at 1 PM.

Preberi več / Read more

ZAKLJUČENA ZDRUŽITEV MED GENERALI ZAVAROVALNICO D.D. IN ADRIATIC SLOVENICA D.D. / CONCLUDED MERGER BETWEEN GENERALI ZAVAROVALNICA D.D. AND ADRIATIC SLOVENICA D.D.

03.01.2020
GENERALI zavarovalnica d.d. (prevzemna družba), obvešča da je po pridobitvi vseh regulatornih dovoljenj, dne 3. 1. 2020 z vpisom združitve v sodni register prišlo do združitve družbe Generali zavarovalnica d.d. (prevzemna družba) z družbo Adriatic Slovenica d.d. (prevzeta družba). Istega dne je družba Adriatic Slovenica d.d. prenehala in je bila izbrisana iz sodnega registra.

GENERALI zavarovalnica d.d., the successor entity of the merger between Adriatic Slovenica d.d. and Generali zavarovalnica d.d. (the Acquiring Company), announces that upon issuance of all necessary regulatory approvals, the merger by acquisition was concluded with the entry into the Slovenian court register on 3 January 2020. On the same day, Adriatic Slovenica (the Acquired Company) ceased to exist as a legal entity.

Preberi več / Read more

POTRDITEV MEDNARODNE BONITETNE OCENE / AFFIRMATION OF CREDIT RATING TO ADRIATIC SLOVENICA D.D.

16. 12. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228 sporoča, da ji je mednarodna bonitetna agencija Fitch Ratings 13. decembra 2019 zvišala oceno finančne moči na »A« iz »BBB+«. Izboljšanje ocene je posledica pregleda strateškega statusa zavarovalnice Adriatic Slovenica za njeno matično družbo Assicurazioni Generali S.p.A. (Generali; ocena finančne moči zavarovalnice: A/Negative) in posledične spremembe statusa na »ključno« (»Core«) iz »pomembno« (»Important«). Ocena prihodnjih obetov finančne moči zavarovalnice Adriatic Slovenica je negativna, kot izhaja iz ocene družbe Generali.

Preberi več / Read more

DOVOLJENJE ZA ZDRUŽITEV Z GENERALI ZAVAROVALNICO D. D. LJUBLJANA / REGULATORY APPROVAL FOR THE MERGER WITH GENERALI ZAVAROVALNICA D.D.


4. 12. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228 sporoča, da so bila izdana vsa potrebna dovoljenja (vključno z dovoljenjem Agencije za zavarovalni nadzor) za pripojitev družbe k družbi GENERALI zavarovalnica d.d. (prevzemna družba).
 
Preberi več / Read more
 

SPREMEMBE V UPRAVI / CHANGES IN MANAGEMENT BOARD

30. 9. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je Gregor Pilgram pridobil dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave v zavarovalni družbi. Od 30. 9. 2019 dalje je tako Gregor Pilgram postal novi predsednik uprave družbe. 
 
Preberi več / Read more
 

SPREMEMBE V UPRAVI IN NADZORNEM SVETU / CHANGES IN MANAGEMENT BOARD AND SUPERVISORY BOARD

27. 8. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je nadzorni svet sprejel odstop predsednika uprave Gabrijela Škofa z dnem pridobitve dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave za novega predsednika uprave družbe.
 
Preberi več / Read more

OBVESTILO / ANNOUNCEMENTS

22. 8. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, ("AS"),izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da so zaradi imenovanja predsednika uprave Gabrijela Škofa v upravo družbe Slovenski državni holding d.d., med predsednikom uprave in nadzornim svetom AS stekli razgovori o dogovornem predčasnem prenehanju funkcije v AS.
 
 

ODSTOP ČLANA UPRAVE JURETA KVATERNIKA / RESIGNATION OF BOARD MEMBER JURE KVATERNIK

31. 7. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je Jure Kvaternik z 31. 7. 2019 odstopil s funkcije člana uprave družbe. 

 

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH SKUPŠČINE DELNIČARJEV / NOTICE OF ADOPTED RESOLUTIONS OF GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

30. 5. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 58. skupščine delničarjev, ki je bila izvedena 30. 5. 2019 ob 13h v prostorih notarja Uroša Kosa v Ljubljani.
 

POGODBA O PRIPOJITVI, SKLENJENA Z GENERALI D.D. - SKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV / MERGER AGREEMENT WITH GENERALI D.D. - NOTICE OF GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

28. 5. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228 sporoča, da je dne 28. 5. 2019 sklenila Pogodbo o pripojitvi z družbo GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Slovenija, s sedežem v Ljubljani in poslovni naslovom Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka 5186684000.
 

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH SKUPŠČINE DELNIČARJEV / NOTICE OF ADOPTED RESOLUTIONS OF GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

24. 4. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 57. skupščine delničarjev, ki je bila izvedena 24. 4. 2019 ob 10h v prostorih notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana.
 

POROČILO O SOLVENTNOSTI IN FINANČNEM POLOŽAJU ZA LETO 2018 / SOLVENCY AND FINANCIAL CONDITION REPORT FOR 2018

18. 4. 2019
Na seji nadzornega sveta družbe Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem na Ljubljanski cesti 3a, Koper, izdajateljice obveznic z ISIN kodo: XS1420371228, ki zapadejo leta 2026,  je bilo dne  18. 4. 2019 potrjeno Poročilo o solventnosti in finančnem položaju družbe za leto 2018, ki je sedaj tudi objavljeno. 
 

LETNO POROČILO ZA 2018 - SKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV / 2018 ANNUAL REPORT - NOTICE OF GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

9. 4. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je bilo potrjeno letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2018, ki je sedaj tudi objavljeno.
 

POTRDITEV MEDNARODNE BONITETNE OCENE / AFFIRMATION OF CREDIT RATING

19. 2. 2019
Dne 18.2.2019 je mednarodna bonitetna agencija Fitch Adriaticu Slovenici d.d. zvišala oceno finančne moči zavarovalnice na »BBB+« iz »BBB-« in spremenila oceno prihodnjih izgledov »na stabilno« iz »na opazovanju«, kamor je bila uvrščena 24. 5. 2018.
 

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH SKUPŠČINE DELNIČARJEV / NOTICE OF ADOPTED RESOLUTIONS OF GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

18. 2. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 56. skupščine delničarjev, ki je bila izvedena 18. 2. 2019 ob 13h v prostorih notarke Nade Kumar, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.
 

SKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV / NOTICE OF GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

15. 2. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je sklicana skupščina delničarjev.
 

OBVESTILO O SPREMEMBI EDINEGA DELNIČARJA IN O ODSTOPU ČLANOV NADZORNEGA SVETA / NOTICE OF CHANGE OF THE SOLE SHAREHOLDER AND OF THE RESIGNATION OF SUPERVISORY BOARD MEMBERS

13. 2. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper (v nadaljevanju: »Adriatic Slovenica«), izdajatelj obveznic z zapadlostjo v letu 2026 z oznako ISIN: XS1420371228, se je 13. 2. 2019 seznanila z obvestilom družbe KD Group, finančna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 63, (v nadaljevanju:« KD Group«), da je dne 13.2.2019 odsvojila 100% delnic v odvisni družbi Adriatic Slovenica in da je bil s prenosom vseh delnic družbe Adriatic Slovenica na novega imetnika družbo Generali CEE Holding, B.V.  zaključen prodajni postopek v skladu s Pogodbo o prodaji 100% deleža v družbi Adriatic Slovenica z dne 23.5.2018. 
 

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH SKUPŠČINE DELNIČARJEV / NOTICE OF ADOPTED RESOLUTIONS OF GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

22. 11. 2018
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 55. skupščine delničarjev, ki je bila izvedena 21. 11. 2018 v prostorih notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana.
 

SKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV / NOTICE OF GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

13. 11. 2018
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je sklicana skupščina delničarjev.
 

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA V ADRIATICU SLOVENICI D.D. / NOTICE OF CHANGE IN MAJOR HOLDINGS IN ADRIATIC SLOVENICA D.D.

30. 5. 2018
Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d. d., s sedežem Ljubljanska cesta 3a, Koper, Slovenija, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je 29. 5. 2018 prejela naslednji obvestili: 
- »Obvestilo o spremembi pomembnega deleža« (obrazec ESMA), katerega je poslala družba Assicurazioni Generali S.p.A.
- »Obvestilo o spremembi pomembnega deleža« (obrazec ESMA), katerega je poslala družba Generali CEE Holding B.V. -
 

OBVESTILO O POSLIH OSEB, KI OPRAVLJAJO POSLOVODNE NALOGE, IN OSEB, KI SO TESNO POVEZANE Z NJIMI TER OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA NA PODLAGI 118. ČLENA ZAKONA O TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV / NOTIFICATION ON IMPORTANT CHANGE OF SHARES AND NOTIFICATION OF TRANSACTIONS BY PERSONS DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSIBILITIES AND PERSONS CLOSELY ASSOCIATED WITH THEM

29. 5. 2018
Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d. d., s sedežem Ljubljanska cesta 3a, Koper, Slovenija, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je 25. 5. 2018 od glavnega delničarja KD Group d.d. prejela: 
- »Obvestilo o spremembi pomembnega deleža (P-DEL)« v skladu z 118. členom in v povezavi z 117. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, in 
- »Obvestilo za sporočanje in javno razkritje poslov oseb, ki opravljajo poslovodne naloge in oseb, ki so tesno povezane z njimi« v skladu z 19. členom Uredbe o zlorabi trga (št. 596/2014).
 

OBVESTILO / NOTICE

24. 5. 2018
Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d. d., s sedežem Ljubljanska cesta 3a, Koper, Slovenija ("Adriatic Slovenica"), izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, obvešča, da je dne 23. 5. 2018 prejela obvestilo, da je edini delničar KD Group d.d. z družbo Generali CEE Holding, B.V. sklenil pogodbo o prodaji 100 % deleža v družbi Adriatic Slovenica.
 

POROČILO O SOLVENTNOSTI IN FINANČNEM POLOŽAJU ZA LETO 2017

26. 4. 2018
Na seji nadzornega sveta družbe Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d.,  je bilo dne  26. 4. 2018  potrjeno Poročilo o solventnosti in finančnem položaju družbe za leto 2017, ki je sedaj tudi objavljeno.
 

OBVESTILO

18. 4. 2018
Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d.d., s sedežem Ljubljanska cesta 3a, Koper, Slovenija ("Adriatic Slovenica"), izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, obvešča, da je Jure Kvaternik prejel dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave. Jure Kvaternik je nov član uprave od 16. aprila 2018.
 
Preberi več
 

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH SKUPŠČINE DELNIČARJEV

22. 3. 2018
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih skupščine delničarjev, ki je bila izvedena 21. 3. 2017.
 
Preberi več
 

OBVESTILO O SKLEPIH NADZORNEGA SVETA

21. 3. 2018
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je bil dne 20. 3. 2018 za predsednika nadzornega sveta imenovan Aljoša Tomaž, za namestnika predsednika nadzornega sveta pa Aleksander Sekavčnik.
 
Preberi več
 

LETNO POROČILO ZA 2017 / SKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV

20. 3. 2018
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je bilo potrjeno letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2017, ki je sedaj tudi objavljeno.

Preberi več
 

OBVESTILO

19. 3. 2018
Družba Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v obvešča javnost, da se je  po dolgotrajni bolezni poslovil Matjaž Gantar, predsednik  nadzornega sveta Adriatic Slovenica.
 
Preberi več
 

OBVESTILO

9. 3. 2018
Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d.d., s sedežem Ljubljanska cesta 3a, Koper, Slovenija ("Adriatic Slovenica"), izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, obvešča, da je dne 9. 3. 2018 prejela obvestilo edinega delničarja KD Group, finančna družba, d.d., Ljubljana, da bo izbrane investitorje povabila v postopek izvedbe skrbnega pregleda Adriatic Slovenica.
 
Preberi več
 

OBVESTILO O IMENOVANJU NOVEGA ČLANA UPRAVE

30. 11. 2017
Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d.d., s sedežem Ljubljanska cesta 3a, Koper, Slovenija ("Adriatic Slovenica"), izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, obvešča, da je nadzorni svet Adriatica Slovenice na seji, ki je bila 29. 11. 2017, imenoval g. Jureta Kvaternika za novega člana uprave, in sicer pod odložnim pogojem, ki nastopi, če g. Kvaternik pridobi dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje te funkcije. 
 
Preberi več

 

POTRDITEV MEDNARODNE BONITETNE OCENE

1. 9. 2017
Adriatic Slovenici, zavarovalni družbi, d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, je bonitetna hiša Fitch Ratings potrdila obstoječo bonitetno oceno finančne moči zavarovalnice »BBB-«.  
 
Preberi več
 

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH SKUPŠČINE DELNIČARJEV

8. 8. 2017
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 53. skupščine delničarjev, ki je bila izvedena dne 8. 8. 2017.

Preberi več
 

STRATEGIJA ADRIATICA SLOVENICE 2017 – 2022 /POVZETEK IN SKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV/IMENOVANJE ČLANA UPRAVE

22. 6. 2017
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, javnost in vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih seje nadzornega sveta, ki je potekala 21. 6. 2017.

Preberi več
 

SKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV

30. 5. 2017
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, vlagatelje obvešča, da je sklicala skupščino delničarjev.

Preberi več
 

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH SKUPŠČINE DELNIČARJEV

30. 5. 2017
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih skupščine delničarjev.
 
Preberi več
 

POROČILO O SOLVENTNOSTI IN FINANČNEM POLOŽAJU ZA LETO 2016

19. 5. 2017
Na seji nadzornega sveta družbe Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. je bilo dne  17. 5. 2017  potrjeno Poročilo o solventnosti in finančnem položaju družbe za leto 2016, ki je sedaj tudi objavljeno.
 
Preberi več
 

ODPOVED SKUPŠČINE DELNIČARJEV

28. 4. 2017
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, sporoča da je odpovedala 52. skupščino delničarjev, sklicano na 9. 5. 2017 ob 8:30.
Preberi več
 

KODEKS UPRAVLJANJA SKUPINE KD

19. 4. 2017
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, obvešča, da je nadzorni svet družbe na seji dne 29. 3. 2016 sprejel Kodeks upravljanja Skupine KD, ki ga bo družba uporabljala kot svoj referenčni kodeks.
 
Preberi več
 

SKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV

10. 4. 2017
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, vlagatelje obvešča, da je sklicala skupščino delničarjev.
 
Preberi več
 

LETNO POROČILO 2016

4. 4. 2017
Na seji nadzornega sveta družbe 29.3.2016 je bilo potrjeno letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo družbe, ki je sedaj tudi objavljeno.
 
Preberi več
 

SEJA SKUPŠČINE DELNIČARJEV

22. 12. 2016
Dne 22. 12. 2016 je bila v Ljubljani opravljena 51. seja skupščine delničarjev ADRIATICA SLOVENICE Zavarovalne družbe d.d.
 
Preberi več
 

POTRDITEV MEDNARODNE BONITETNE OCENE

17. 11. 2016
Adriatic Slovenici, zavarovalni družbi, d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, je bonitetna hiša Fitch Ratings potrdila obstoječo bonitetno oceno finančne moči zavarovalnice »BBB-«.  
 
Preberi več
 

OBVESTILO IMETNIKOM OBVEZNIC – ODSTOP ČLANICE UPRAVE

28. 10. 2016
Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d.d., s sedežem Ljubljanska cesta 3a, Koper, Slovenija ("Adriatic Slovenica"), izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, obvešča, da je Varja Dolenc z dnem 31. 10. 2016 odstopila s funkcije člana uprave Adriatic Slovenice.
 
Preberi več

 

OBVESTILO O NAKUPU POSLOVNEGA DELEŽA V DRUŽBI KD SKLADI D.O.O.

2. 9. 2016
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6000 Koper, Slovenia  (v nadaljevanju: Adriatic Slovenica d.d.), izdajateljica podrejenih obveznic, ki so uvrščene na Irsko borzo obvešča, da je na osnovi sklenjene pogodbe o nakupu poslovnega deleža v družbi KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska 63, 1000 Ljubljana  in izdanega dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža Agencije za trg vrednostnih papirjev postala edini družbenik družbe KD Skladi, družba za upravljanje d.o.o. 
 
Preberi več
 

POTRDITEV MEDNARODNE BONITETNE OCENE

22. 7. 2016
Adriatic Slovenici, zavarovalni družbi, d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, je bonitetna hiša Fitch Ratings potrdila obstoječo bonitetno oceno finančne moči zavarovalnice »BBB-«.

Preberi več