DOVOLJENJE ZA ZDRUŽITEV Z GENERALI ZAVAROVALNICO D. D. LJUBLJANA

4. 12. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228 sporoča, da so bila izdana vsa potrebna dovoljenja (vključno z dovoljenjem Agencije za zavarovalni nadzor) za pripojitev družbe k družbi GENERALI zavarovalnica d.d. (prevzemna družba).

Pripojitev bo izvedena z dnem vpisa združitve v sodni register. Takrat bo GENERALI Zavarovalnica d.d. kot prevzemna družba, skladno z zakonom postala univerzalni pravni naslednik družbe Adriatic Slovenica d.d. in s tem prevzemnik vseh njenih pravic in obveznosti.

To obvestilo je objavljeno tudi med obvestili družb pri Euronext Dublin, in je dostopno prek povezave direct.euronext.com/Announcements/View-Announcements/RIS-Announcements/.
 

REGULATORY APPROVAL FOR THE MERGER WITH GENERALI ZAVAROVALNICA D.D.

04/12/2019
Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d.d., an insurance company having its registered office at Ljubljanska cesta 3a, Koper, Republic of Slovenia, ("Company"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, announces that all necessary regulatory approvals have been issued, including from the Slovenian Insurance Supervision Agency for its merger with GENERALI Zavarovalnica d.d. (the Acquiring Company).

The merger by acquisition will be concluded with the entry into the Slovenian court register, which is expected in early January 2020.  

The successor entity of the merger is GENERALI Zavarovalnica d.d.. All liabilities, rights and obligations of the Company will be assumed by GENERALI Zavarovalnica d.d. by operation of law on the basis of universal succession.

This announcement has been also issued through the Companies Announcement Service of Euronext Dublin, and is available on its website direct.euronext.com/Announcements/View-Announcements/RIS-Announcements/.