SPREMEMBE V UPRAVI IN NADZORNEM SVETU

27. 8. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je nadzorni svet sprejel odstop predsednika uprave Gabrijela Škofa z dnem pridobitve dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave za novega predsednika uprave družbe.
 
Hkrati je nadzorni svet za novega predsednika imenoval Gregorja Pilgrama, z odložnim pogojem, ki se izpolni, ko Gregor Pilgram pridobi dovoljenje AZN za opravljanje funkcije člana uprave.  Začasno imenovanje bo trajalo največ leto dni.
 
Od 1.9.2019 dalje je za predsednika nadzornega sveta imenovan Luciano Cirinà, Miroslav Singer pa je imenovan za namestnika predsednika nadzornega sveta.
 
Predmetna informacija je z 27. 8. 2019 objavljena tudi na spletni strani irske borze, in je dostopna prek naslednje povezave: www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Announcements/  

CHANGES IN MANAGEMENT BOARD AND SUPERVISORY BOARD

27/08/2019

Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d.d., with its registered office at Ljubljanska cesta 3a, Koper, Republic of Slovenia ("Adriatic Slovenica"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, hereby announces that the Supervisory Board has accepted the resignation of  Mr. Gabrijel Škof, Chairman of the Management Board, from the day of obtaining the authorization of Slovenian Insurance supervision Agency (ISA) to perform the function of a board member, which will be issued to the new Chairman.
 
Further, the Supervisory Board of Adriatic Slovenica has appointed Mr. Gregor Pilgram as a new Chairman of the Management Board under a suspensive condition, which occurs when Mr. Pilgram obtains the ISA authorization. The appointment is for period of one year.

On 1 September 2019, Mr. Luciano Cirinà will be appointed as the Chairman of the Supervisory Board, and Mr. Miroslav Singer will be appointed as the Deputy Chairman of the Supervisory Board.
 
As of 27 August 2019, this notice is published on the Irish Stock Exchange website at www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Announcements/