Obvestilo o sklicu skupščine delničarjev

6. 2. 2020

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je sklicala 55. skupščino delničarjev, ki bo 11. 2. 2020 ob 13. uri, v prostorih notarke Nine Ferligoj na Kolodvorski ulici 2, Koper. 

Sklic skupščine je dostopen prek naslednje povezave.

To obvestilo je objavljeno tudi med obvestili družb pri Euronext Dublin, in je dostopno prek povezave https://direct.euronext.com/Announcements/View-Announcements/RIS-Announcements/.

GENERALI zavarovalnica d.d. 


Notice of General Shareholders' Meeting

6 February 2020

GENERALI zavarovalnica d.d., an insurance company having its registered office at Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Republic of Slovenia, ("Company"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, announces that the Company's 55th General Shareholders's Meeting will be held at the offices of notary Nina Ferligoj in Koper, Republic of Slovenia, on 11 February 2020 at 1 PM.

The Notice of the General Shareholders' Meeting is available HERE.

This announcement has been also issued through the Companies Announcement Service of Euronext Dublin, and is available on its website https://direct.euronext.com/Announcements/View-Announcements/RIS-Announcements/.

GENERALI zavarovalnica d.d.