ZAKLJUČENA ZDRUŽITEV MED GENERALI ZAVAROVALNICO D.D. IN ADRIATIC SLOVENICA D.D.

03.01.2020

GENERALI zavarovalnica d.d. (prevzemna družba), obvešča da je po pridobitvi vseh regulatornih dovoljenj, dne 3. 1. 2020 z vpisom združitve v sodni register prišlo do združitve družbe Generali zavarovalnica d.d. (prevzemna družba) z družbo Adriatic Slovenica d.d. (prevzeta družba). Istega dne je družba Adriatic Slovenica d.d. prenehala in je bila izbrisana iz sodnega registra.

GENERALI zavarovalnica d.d. je s tem kot prevzemna družba, skladno z zakonom postala univerzalni pravni naslednik družbe Adriatic Slovenica d.d. in prevzemnik vseh njenih pravic in obveznosti, vključno s pravicami in obveznostmi Adriatica Slovenice d.d. kot izdajateljice podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228.

To obvestilo je objavljeno tudi med obvestili družb pri Euronext Dublin, in je dostopno prek povezave https://direct.euronext.com/Announcements/View-Announcements/RIS-Announcements/
 

CONCLUDED MERGER BETWEEN GENERALI ZAVAROVALNICA D.D. AND ADRIATIC SLOVENICA D.D.

3 January 2020

GENERALI zavarovalnica d.d., the successor entity of the merger between Adriatic Slovenica d.d. and Generali zavarovalnica d.d. (the Acquiring Company), announces that upon issuance of all necessary regulatory approvals, the merger by acquisition was concluded with the entry into the Slovenian court register on 3 January 2020. On the same day, Adriatic Slovenica (the Acquired Company) ceased to exist as a legal entity.

All liabilities, rights and obligations of Adriatic Slovenica d.d. have been assumed by GENERALI zavarovalnica d.d. by operation of law based on universal succession, including rights and obligations of Adriatic Slovenica d.d. as the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228.

This announcement has been also issued through the Companies Announcement Service of Euronext Dublin, and is available on its website direct.euronext.com/Announcements/View-Announcements/RIS-Announcements/.